07 - 03 - 2021

Maak van je thuiswerkdag een fijne dag

Maak van je thuiswerkdag een fijne dag

Tekst: Marc de Vries

Veel mensen werken door Covid-19 vanuit huis. Voor de meesten een nieuw fenomeen. Anderen kennen de thuiswerkdag wel, maar vijf dagen is ook voor hen veel. Het thuiswerken zal blijvend worden maar we moeten er met z’n allen wel aan wennen. De reden is natuurlijk dat het echt anders is dan een werkdag op kantoor of bij klanten. Zo zijn bijvoorbeeld omgeving, de hulpmiddelen en het dagritme anders dan op de werkdagen die we gewend waren.

Door deze verandering hebben thuiswerkers te maken met allerlei aspecten die het thuiswerken met zich mee brengt en de productiviteit kan belemmeren. Daarnaast gaat beeldschermwerk gepaard met repeterende bewegingen van de vingers en handen, en statische belasting in de nek, schouders, rug en armen. Deze fysieke belasting is een risico’s voor het ontwikkelen van werk gerelateerde klachten (KANS – klachten aan arm, nek, schouder; RSI-repetitive strain injury).

Hoe maak je dan van een thuiswerkdag een fijne dag waarop je aan het eind van de dag tevreden kunt terugkijken?

Dat kun je doen door de organisatie van het werk op de onderstaande 4 aspecten eens goed te analyseren en waar nodig een aanpassing of verbetering door te voeren. De veranderingen zullen helpen om de thuiswerkdag aangenamer te maken en de effectiviteit te vergroten.

De 4 aspecten die we bespreken zijn:

 • de inrichting en ergonomische aspecten van je werkplek
 • het dagritme
 • de planning van het werk
 • omgang met de afwisseling tussen werk en pauze.

Inrichting van je werkplek en ergonomie

Thuiswerken is een term die niet in de arbowet voorkomt. De term die daarvoor wordt gebruikt in de Arbowet is ‘plaatsonafhankelijke arbeid’. Dat kan thuis zijn, maar ook in een wegrestaurant, internetcafé of bedrijfsverzamelgebouw. In alle gevallen dient de werknemer samen met de werkgever te overleggen over de locatie. Bij goedkeuring van de werkgever over thuiswerken dient de werkgever ook een goede werkplek te faciliteren. Dat geldt niet voor de andere locaties, maar de werkgever zou deze locatie wel mogen afkeuren in verband met omstandigheden.

Veel mensen die vaker thuiswerken of vaste thuiswerkdag hebben waarschijnlijk al een werkplek die voldoet aan de eisen. In de huidige situatie zijn er vast hee veel mensen die daar niet over beschikken en werken aan de keukentafel. De werkgever kan op verschillende manieren bijdragen aan het creëren van een goede werkplek.

  • door voorlichting of training te geven aan thuiswerkers over het inrichten van de werkplek
  • door materiaal ter beschikking te stellen. Zo zou de werkgever de bureaustoel van kantoor kunnen uitlenen voor thuisgebruik. Maar natuurlijk ook hulpmiddelen zoals laptopstandaard, draadloze muis en toetsenbord beschikbaar te stellen. Of een budget vrijmaken waarmee de medewerker zelf hulpmiddelen kan aanschaffen.

Een effectieve manier van voorlichting geven aan thuiswerkers is het beschikbaar stellen van de e-learning ‘Check je Werkplek, thuis en op kantoor’. Door het volgen van 30 praktische tips werk je stap voor stap aan een goed ingerichte werkplek met aandacht voor ergonomie, houding, afwisseling en inrichting van de werkplek. Vraag een gratis testversie aan door een mail te sturen naar vasb@oisn.ay

Probeer dus een prettige werkplek te organiseren en in te richten. Een aantal praktische tips voor een goede inrichting en een juist houding zijn:

 1. Zorg dat de voeten vlak op de grond staan
 2. Zorg dat de knieën in een hoek van 90-100 graden zijn. Het is fijn als de heup iets hoger is als de knieën. Maar niet te hoog, anders heb je het gevoel dat je glijdt.
 3. Zorg dat er iets ruimte is tussen knieholte en stoelzitting. Een paar centimeter is voldoende.
 4. Goede ondersteuning van de rug
  Er zijn veel verschillende stoelen. De meest ideale stoel om aan te werken is de bureaustoel. De meeste mensen zijn thuis waarschijnlijk aangewezen op een keukenstoel die niet instelbaar is. De keukenstoel heeft niet de rugondersteuning die gewenst is en dat is we een belangrijk aandachtspunt. De natuurlijke holling van de wervelkolom kan met een klein kussentje in de rug wel worden verbeterd. Over het algemeen zit de holling iets boven de broeksriem. Een kussentje als ondersteuning van de rug kan helpen
 5. Goede ondersteuning van de armen
  Een goede ondersteuning van de armen is belangrijk. De armen wegen ca. 9% van het totale lichaamsgewicht en als die de hele dag ‘gedragen’ moeten worden dan kun je begrijpen dat de nek, rug en schouderspieren het zwaar te verduren krijgen. Dit geeft bij veel mensen ook het gevoel van ‘het vast zitten van de nek’. De armen dus ondersteunen en bij voorkeur op het tafelblad. Het tafelblad is dan op ellebooghoogte afgesteld en de armen kunnen dan ontspannen liggen.
 6. Plaatsing van het toetsenbord
  Het toetsenbord is zodanig geplaatst dat de arm ook op de tafel kan blijven liggen. Als het toetsenbord te ver is geplaatst is, dan gaat het lichaam voorover hangen om toch ondersteuning te zoeken en ontstaat er druk op de onderarm. Dit geeft ook een grote rugbelasting. Als het toetsenbord te dichtbij is geplaatst dan kruipen de schouders omhoog en dit geeft ook een grote belasting. Even het toetsenbord heen en weer schuiven en goed voelen wat prettig is.
 7. Plaatsing van het beeldscherm
  Zet het beeldscherm recht voor je zodat je nek niet continu gedraaid en gespannen is. Stel de bovenrand van het beeldscherm op ooghoogte of liever nog iets daaronder. In het geval van een laptop betekent dat, dat de laptop op een verhoging gezet moet worden. Dat kan een laptopstandaard zijn, maar ook een stapel boeken, gezelschapsspellen of 3 pakken kopieerpapier. Om nu te kunnen werken is in dit geval wel een kleine investering nodig in een losse muis en toetsenbord. Dat is in overleg met de werkgever vast en zeker te regelen. De afstand van het scherm is ongeveer een armlengte. Ook afhankelijk van de grote van het scherm uiteraard. Ook hier geldt even heen en weer schuiven en kijken wat prettig is.
 8. Staand werken of videobellen
  Het is fijn om af en toe een andere houding te hebben. Door regelmatig pauzes te nemen is dat al goed gelukt. Misschien dat je het fijn vindt om even staand te werken. Dat kan op verschillende manieren. Bedenk wel dat je niet 50-50 hoeft te verdelen. Zeker niet als je de pauzes lopend of staand benut.
 9. De ogen
  De ogen worden tijdens een dag beeldschermwerk behoorlijk belast. Veel beeldschermwerkers herkennen het wel; de vierkante ogen aan het eind van de dag. Anderen noemen het droge ogen. Dit laatste is ook echt iets dat kan ontstaan door uitdroging van het hoornvlies. Het hoornvlies is een beschermende laag. De oogleden ‘verzorgen’ het hoornvlies tijdens het zogenaamde “knipperen” van het oog.  Op die manier wordt een vocht­laagje aangebracht dat het hoorn­vlies in conditie houdt. Tijdens intensief beeldschermwerk knipperen mensen echter veel minder met de ogen. Daarom zijn pauzes zo belangrijk.

In de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) dient de werkgever aandacht te geven aan de risico’s die er zijn voor de ogen, het bewegingsapparaat en psychische gesteldheid van medewerkers. Uiteraard geldt dan ook dat werkgever en werknemer samen onderzoeken op welke manier ze de risico’s kunnen verminderen door doeltreffende maatregelen te nemen.

Het dagritme

Het advies is om het dagritme gelijk te houden aan het normale werkritme. Dat betekent:

   • Gewone tijd opstaan
   • Gewone kleding aan en geen huispak, joggingbroek of pyjama.
   • Gewone tijd naar bed en de gebruikelijke tijden voor ontbijt, lunch en avondeten.
   • Gewone werktijden aanhouden. Niet langer doorwerken omdat de laptop nu toch nog op tafel staat en je het ‘even’ wilt afmaken.

Werktijden

Het is bekend dat de productiviteit van mensen niet blijft toenemen als het aantal werkuren toeneemt. Op een gegeven moment daalt de output zelfs. Het beperken van de werktijd is dus een slimme zet. Werkuren na 40 uur hebben relatief minder meerwaarde en het is effectiever om de werktijd af te wisselen met ontspanning.

Een thuiswerkdag hoeft in dit kader dus zeker niet langer te duren dan 8 uur. Helemaal als we meenemen dat het langdurig zitten een negatieve invloed heeft op de gezondheid. Het gaat ten koste van de slaapkwaliteit. Dit laatste heeft weer negatieve invloed op concentratie en de kwaliteit van de output.

Aandacht voor time-management kan een goede bijdrage leveren aan een productieve dag. Minder werken, met meer resultaat.

Het advies in verband met klachten aan bewegingsapparaat en mentale belasting is eigenlijk om op een dag netto 4 beeldschermwerk te doen. Kijk dus goed of je het beeldschermwerk door verschillende taken als lezen, bellen kunt af wisselen. Als dat niet lukt is het goed inrichten van je werkplek en het werken in een goede houding extra belangrijk

De Organisatie van het werk

Autonomie betekent dat je als medewerker (grotendeels) zelf kunt bepalen hoe je het werk indeelt en inricht. Het gaat hier vooral om vertrouwen en in verreweg de meeste gevallen betaalt zich dat terug. Medewerkers die veel autonomie ervaren zijn productiever.

TIP 1: Beheer jouw eigen agenda!

Het grootste probleem bij effectief werken is de ‘brandjesblus-methode’ die door veel mensen onbewust gebruikt wordt. Herkenning van deze methode is dat er op alle inkomende input en verstoringen direct gereageerd wordt.

   • Mail die binnenkomt meteen lezen en eventueel beantwoorden
   • Telefoon die gaat meteen opnemen
   • Familieleden die tussendoor dingen vragen en meteen geholpen worden.
   • Informatiestroom die op je af komt via radio of social media telkens checken

Door al deze verstoringen schiet het werk niet op. De hersenen komen niet echt in het ritme en jij niet in een goede werkflow. Natuurlijk zijn er in de thuissituatie dingen die anders gaan dan op kantoor, maar sommige dingen kun je wel bewaken:

   • Zet het geluid van binnenkomende mail uit en plan een blok op de dag om mail te doen
   • Leg de telefoon even uit het zicht zodat ook notificaties op whatsapp, facebook et cetera jou niet verleiden om de telefoon op te pakken. Iets dat uit het zicht is nodigt namelijk minder uit.
   • Zet telefoon op stil en plan een blok om telefoontjes te doen. Aangezien het goed is om af en toe op te staan en rond te lopen is het wellicht ook mogelijk om na elk werkblok een telefoontje te plannen.
   • Afspraken maken met de anderen thuis. Spreek af wanneer je elkaar kan storen. De kinderen zijn ook met schoolwerk bezig en partner werkt ook thuis. Samen zou je ook kunnen afspreken wie aanspreekpunt is.
   • Afspraken kun je ook maken over de ruimte waar je gaat werken. Als er één rustige studeerkamer is, dan kun je die ruimte ook verdelen. Zo heeft iedereen een deel van de dag echt rust.
   • Ook kennissen, vrienden, buren en andere familieleden werken thuis. Het zou kunnen dat zij ook zorgen voor verstoring. Weeg dus goed af of je daar aan toegeeft of niet.

TIP2 : Werk in blokken

Mentale belasting speelt bij beeldschermwerk een grote rol. Het gaat met name om de hoeveelheid informatie die de hersenen in bepaalde tijd kunnen opnemen. Hoewel er medewerkers zijn die denken dat ze 8 uur lang gefocust kunnen werken blijkt uit onderzoek dat die focus lang niet zo langdurig is. De opnamecapaciteit van hersenen is beperkt en het is zeer raadzaam om de hersenen tussen het werken door op te laden voor nieuwe informatie.

Er zijn diverse modellen over het werken in blokken.

   • Elk half uur rust van 1,5 minuut en om de 2 uur 15 minuten
   • de pomodoro-techniek
    de techiek gaat uit van werkblokken van 25 minuten die worden afgewisseld met pauzes van 5 minuten. Na elke 4 cycli is het tijd voor langere pauze.
   • Een andere techniek die er veel op lijkt gaat uit van blokken van 50 minuten en pauzes van 10 minuten

Probeer de inhoud van de blokken af te wisselen. Video-call, data verwerken, internet afstruinen, teksten schrijven. Afhankelijk van de inhoud van het thuiswerk is het verstandig om creatieve taken af te wisselen met leeswerk en cijfermatige taken. De hersenen kunnen maar een korte periode geconcentreerd zijn op één taak. Door af te wisselen worden de hersenen telkens geprikkeld.

Bellen en beeldscherm niet nodig. Ga even staan, lopen en indien mogelijk naar buiten. Lezen van artikelen of leesstukken? Of ga ergens anders zitten en dan bij voorkeur op een comfortabele stoel of bank.

TIP3: Maak een planning van de dag

Het is fijn om te weten wat je gaat doen. Dit is dé manier om te voorkomen dat je de hele dag aan het zoeken bent wat je gaat doen. Een plan met realistische doelen helpt om effectief te werken. Voor het maken van de planning zijn er een aantal tips:

   • Maak telkens aan het eind van de dag een planning voor de volgende dag en bereid dan ook alles voor. Zorg dat alle documenten beschikbaar zijn en de printjes die je nodig hebt.
   • Gebruik een to-do lijst en schrijf daar op wat je gaat doen. Geef aan hoeveel tijd we wilt besteden en wanneer je de pauze’s neemt.
   • Op de planning kun je ook de starttijd invullen. Dat geeft jou houvast en een goede richtlijn om op tijd te starten.
   • Plan blokken om ‘tussendoor-klusjes’ te doen. Lege blokken dus.

TIP 4: Vervelende taken in het werk

Als je verschillende werkzaamheden doet is het misschien herkenbaar dat je de vervelende karweitjes steeds uitstelt en begint met de leuke klusjes. Op die manier blijven de minder leuke karweitjes liggen en het is moeilijk om aan het eind van de dag, wanneer de energie toch al aan het afnemen is, deze klussen nog te doen. Frustrerend als het telkens blijft liggen toch? Er zijn 2 manieren die ik ken die kunnen helpen.

   • “Eat that frog”.
    Het is een bekende uitspraak door het boek ‘eat that frog’ van Brian Tracy. De kikker is de metafoor voor de dingen waar je tegenaan zit te hikken. Het afmaken van zo’n karwei geeft veel energie en geeft ook euforisch gevoel dat het achter de rug is. Begin dus met jouw kikker.
   • De 5-secondenregel
    Je wilt wel in actie komen, maar het lukt steeds niet. Mel Robbins ontwikkelde een vuistregel die enorm kan helpen: de 5 seconden-regel. 1-2-3-4-5: begin met schrijven, open het programma, open het boek, pak de telefoon, – doe íets, maar kom in actie. Binnen 5 seconden beslissen is essentieel; het brein heeft namelijk 5 seconden nodig om aan de noodrem te trekken en de actie waar je zo tegen op ziet alsnog bewust te stoppen. Dus tel tot vijf, en op vijf kom je in actie.

Werken en pauzeren

De pauzes hebben we net al een beetje besproken. Wat is voor het lichaam na een periode van zittend werken het beste? Ergens anders gaan zitten is in ieder geval geen goede afwisseling. Het lichaam heeft beweging nodig. Het doel van bewegen is kort gezegd dat de ‘verbrandingsmotor’ van het lichaam weer op gang komt. Dat doe je door (een korte periode) actief te worden.

Door op te staan reageert het lichaam en nu kun je de spieren aan het werk te zetten. De spieren vragen om brandstof en gaan suikers en vetten uit het bloed en de voorraadkamers halen. De hartslag wordt sneller want het hart pompt het bloed met zuurstof en brandstof door het lichaam naar alle plekken waar deze stoffen nodig zijn. Dit is precies wat het lichaam nodig heeft. Regelmatig staan gewoon even lopen en het lichaam in beweging brengen.

Het hoeft geen sport te zijn die je tussendoor in de pauzes doet. Trap omhoog lopen, wandeling naar de keuken, even de tuin in, naar de winkel om de hoek of een huishoudelijke taak. Talloze voorbeelden die allemaal bijdragen.

Wat niet helpt is langdurig blijven zitten, de pauzemomentjes opsparen en ’s avonds in één blok van een uur gaan bewegen of sporten is echt minder gezond. Hier geldt dan de en/en-regel; en pauzemomenten en sporten/bewegen.

Stap voor stap veranderen

Thuiswerken kent dus vele uitdagingen en we hebben voor verschillende aspecten mogelijkheden besproken om iets aan te passen.

De laatste tip gaat over het daadwerkelijk veranderen van de werkwijze. Dat is niet altijd makkelijk en vaak vallen we terug in oude patronen. Ga dus voor de quick-win: kies één aspect uit waarvan je denkt dat het jou erg kan gaan helpen, leuk is en weinig moeite kost. Dan heb je snel het eerste succes te pakken. Dat geeft energie om ook het volgende aspect op te pakken. Ook dat zal jou lukken en op deze manier kom je in een hele positieve flow. Je verandert de werkwijze en je merkt dat het steeds beter gaat. Op deze manier zul je merken dat thuiswerken geen drama is, maar ook een feestje kan zijn. Het is maar hoe je met de dingen omgaat.

Meer informatie
Ook interessant

‘Wilt u met of zonder beveiligingsbeambte?’

Focus op eigen kerntaken is een bekend verschijnsel in de bedrijfsvoering van organisaties. Het afstoten of het uitbesteden van bijzaken is aan de orde van de dag. Dat geldt ook voor de beveil...

Nanotechnologie voor kostenbesparing en kwaliteit

In tijden van crisis is een besparing altijd welkom. Kosten dragen niet bij aan winstgevendheid en onderzoek naar mogelijkheden om te besparen is tegenwoordig een must. Nieuwe technieken helpe...

Vernieuwd zorgcentrum op stevig draagvlak

De behoefte aan verpleeghuiszorg nam steeds meer toe onder de bewoners van woonzorgcentra Sprengenhof en De Loohof van Atlant Zorggroep. Daar moest de bestaande bouw op aangepast. Maar hoe? De...

Verhuizen lijkt zo simpel!

Verhuizen is aan de orde van de dag. Economische factoren, technische wijzigingen, maatschappelijke factoren, organisatorische wijzigingen of veranderende inzichten kunnen leiden tot verhuisbe...

De schaduwkant van zonnepanelen

Zonnepanelen zijn hot. Er is veel subsidie beschikbaar voor deze ogenschijnlijk eenvoudige vorm van energieopwekking. Particuliere woningbezitters pakken de handschoen op, maar voor gemeenteli...

Inspectie kritisch op dubbele petten bij zorginstelling

Zorginstelling DeSeizoenen, voor mensen met een verstandelijke beperking, ligt onder vuur omdat men zich er niet aan de zorgregels houdt. Na berichtgeving in dagblad Trouw is de Inspectie Gezo...

Wat moet fm’er met elektrostress?

Een verhoogde blootstelling aan elektromagnetische velden betekent een verhoogde bron van stress voor werknemers. Dit gaat ten koste van de productiviteit en het welzijn op de werkvloer. De im...

Nieuwe wegen in luchtbevochtiging

Het binnenklimaat op kantoor is in menig bedrijf aanleiding voor klachten: het tocht, het is te koud, te warm of te droog. Of airconditioning het welzijn wel echt verhoogt, daarover lopen de m...

Clean desk, clean office

De term ‘het nieuwe werken’ is anno 2012 niet meer weg te denken uit onze samenleving. En dan met name de kantoorsamenleving. Belangrijk aspect hierin is de zogenaamde clean desk policy. Hoe o...

Gemeenten moeten tafelzilver oppoetsen

De overheid beheert verreweg het meeste onroerend goed van alle organisaties. Een voorzichtige schatting leert dat het tienduizenden gebouwen moeten zijn. Toch ging en gaat die overheid lang n...

De zin en onzin van planmatige vervangingen

Wie heeft er gelijk: de Italianen of de Nederlanders? Italianen doen geen planmatig onderhoud. Als iets echt niet meer werkt wordt het vervangen, maar niet voordat er nog tien pogingen zijn on...

Werkgever is eindverantwoordelijk voor sluitende rittenre...

Hoe groter het wagenpark, hoe hoger de administratieve lasten. Naast de administratieve last voor zowel de berijder van de bedrijfsauto als de werkgever, bestaat altijd het risico dat bij fout...

Duurzame grootkeukens maken groot verschil

Een beter milieu, circulair, minder fossiele brandstoffen: ja hoor, ook de grootkeukens moeten eraan geloven. Maar hoe kun je in een grote ziekenhuiskeuken zorgen voor minder foodwaste? En hoe...

Led volwaardige vervanger

Het gebruik van led-verlichting neemt zienderogen toe door. Led kent vele voordelen. De vraag is of led-verlichting reeds zo ver is om als volwaardig vervanger van tl en downlighters toe te pa...

Waterbehandeling verlengt levensduur van gesloten systeem

Met conditiegestuurd onderhoud kunnen de levensduurkosten van installaties worden geoptimaliseerd, zowel in termen van onderhoud als in termen van energie. Inwendige gebreken worden echter nau...

Goed zicht op het aantal aanwezigen in het gebouw

Om de anderhalvemeter samenleving te kunnen handhaven is het essentieel dat er niet te veel personen op één locatie aanwezig zijn. Bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden zijn de afgelop...

Beun de Haas kent geen recessie

Als we gevels professioneel willen onderhouden en beschermen, dan zullen de desbetreffende behandelaars verder moeten kijken dan hun, vaak veel te korte, neus lang is. Maar dat geldt zeker ook...

Onderhoud beveiligingssysteem: nodig of overbodig?

Een beveiligingssysteem draagt aanzienlijk bij aan de veiligheid van bedrijfsgebouwen. In combinatie met bijvoorbeeld goed hang- en sluitwerk maken beveiligingssystemen ruimtes in en rondom ge...

Samenwerken voor functioneel esthetische en duurzame kant...

Het is een interessant decennium voor de branches die zich bezig houden met kantoorinrichting en facilitair management. We bouwen al millennia lang gebouwen maar de laatste eeuw is de complexi...

Nieuwe computers kopen of losgeld betalen?

Nieuwe computers en nieuwe servers aanschaffen of losgeld betalen zodat je de oude computers kan gebruiken? De facilitaire afdeling van de Uni-versiteit Maastricht moest zich over die vraag bu...