Nieuwsberichten

Geavanceerd scherm voor centrale besturing

Door Karin Bot-Molenaar

Elektronische componenten, zoals vermogensschakelaars, energiemeters, netwerk-analysers, zekeringlastscheiders, en dergelijke bevinden zich veelal verspreid over gebouwen. Maar er zijn manieren om deze toch centraal te kunnen monitoren en besturen.

Met slechts één HMI-scherm is er een veilige, tijdbesparende en eenvoudig te installeren oplossing om tot 28 elektrische componenten te monitoren en besturen. Door laagspanningsverdelers uit te rusten met het scherm, wordt één centrale plek gecreëerd waar de elektrische componenten zijn te monitoren en besturen. Eén Lite Panel kan zo worden ingezet voor maximaal 28 componenten.

Naast meetgegevens, zoals vermogen, energie, stroom, spanning, vermogensfactor en vermogenskwaliteit worden ook onderhouds- en diagnostische gegevens gemonitord. Contactslijtage, serienummers maar ook uitschakelingen, alarmen, status en gebeurtenissen kunnen zo continu worden gevolgd.

Verhoogde veiligheid en tijdbesparing

Normaal gesproken moet het uitlezen van deze gegevens lokaal worden uitgevoerd. Omdat gewerkt wordt met digitale twins van de elektrische componenten kan dit nu ook veilig op afstand worden gedaan. Daarmee is het risico op ernstige incidentengeringer. Naast de monitoring en besturing van de componenten zijn foutdetectie en diagnose van data eveneens mogelijk.

Het centraal uitlezen van meet-, onderhouds- en diagnostische gegevens zorgt niet alleen voor meer veiligheid maar bespaart ook tijd. Waar meterstanden en -statussen normaal gesproken lokaal worden opgenomen, zijn deze nu centraal beschikbaar. De meetgegevens worden bovendien opgeslagen waardoor ook historisch overzicht van gegevens beschikbaar is.

Eenvoudige installatie

Het schermis met een minimale hoeveelheid bedrading eenvoudig te installeren. De montage verloopt snel en door de aanwezige templates is het HMI-scherm eenvoudig te configureren. Na montage wordt het netwerk gescand naar beschikbare digitale componenten die snel en eenvoudig worden herkend. Een digitale twin hiervan wordt vervolgens op het HMI-scherm gepresenteerd.

Breed toepasbaar

Deze oplossing is onder meer interessant voor facility managers van kantoren, hotels, winkelcentra, ziekenhuizen, e.d.. Maar daarnaast past het ook uitstekend bij de digitaliserings- en veiligheidsambities van de industrie. Daarbij kan worden gedacht aan industrieën zoals de water- en afvalwaterindustrie, voedingsmiddelenindustrie, automotive en productie.

Meer informatie