Nieuwsberichten

Eerste certificering bouwkundige brandveiligheid

Door Pietje Witlox

MEB staat voor Montage Expert Brandveiligheid. Deze stichting is in het leven geroepen om kennis over bouwkundige brandveiligheid te bevorderen waardoor succesvol geteste producten ook op de juiste manier worden gemonteerd. Om dit te realiseren is het MEB in Nederland de certificering van monteurs en bedrijven begonnen.

Het MEB heeft sinds de oprichting in 2015 een belangrijke positieve beweging in gang gezet omtrent kennis en kwaliteitsverbetering in de markt van bouwkundige brandpreventie. Om als bedrijf gecertificeerd te kunnen worden moet aan een uitdagend aantal voorwaarden worden voldaan zoals bijvoorbeeld, uitsluitend werken in duo’s (koppels) waarvan minimaal 1 MEB geregistreerde monteur is. Een MEB monteur moet een opleiding hebben gevolgd die voldoet aan de eisen van de stichting en daarna ook met succes een examen hebben afgelegd. Een MEB gecertificeerd afdichtingsbedrijf moet verder onder andere beschikken over een interne kwaliteitsbewaking en binnen een organisatie een medewerker hebben die is belast met het beheer van het kwaliteitssysteem. Het eerste MEB bedrijfscertificaat werd op 15 april jongstleden uitgereikt aan Van der Horst aannemers uit Mill.

Meer informatie