Nieuwsberichten

Digitale RI&E voor hybride werken

Door Annick van Mil-Streppel

Kantoorwerk is drastisch veranderd. Waar we voorheen met zijn allen naar kantoor gingen, gingen we in 2020 abrupt thuis werken. En dat doen we een jaar later nog. Maar we durven voorzichtig vooruit te kijken naar de periode na Corona.

Met zijn allen fulltime terug naar kantoor gaan we niet. Maar of we nu thuiswerken of op kantoor, op beide locaties moeten de gezondheidsrisico’s van intensief beeldschermwerk in kaart worden gebracht en worden aangepakt. En hoe begeleiden we onze medewerkers op afstand om deze risico’s te voorkomen of op te lossen? BakkerElkhuizen heeft de door TNO ontwikkelde vragenlijst Beter achter je schermen (BAS) opgenomen in het nieuwste digitale RI&E instrument WORK & MOVE Star. Doordat we meer thuis zijn gaan werken, is het meten van gezondheidsrisico’s lastiger geworden. Want hoe zorg je ervoor dat je als bedrijf voorbereid bent op eventuele gezondheidsrisico’s op thuiswerkplekken en hoe ga je deze voorkomen? Met een digitale risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) krijg je inzicht in de risico’s van beeldschermwerk op kantoor én thuis. Hieruit volgt een plan van aanpak om maatregelen te nemen. En dat kan nu allemaal digitaal en op afstand.

Waarom een digitale RI&E tool voor Hybride Werken?

We werken thuis vaak langer, met minder pauzes, zitten teveel (sedentair gedrag) en hebben niet altijd de best ingerichte (thuis)werkplek. Als de (thuis)werkplek comfortabel en goed ingericht is, is de kans kleiner dat langdurig werken met beeldschermen tot klachten aan armen, nek of schouders of tot oog- en stressklachten leidt.

Met het digitale RI&E instrument kunnen risico-inventarisaties en -evaluaties kunnen worden uitgevoerd. Om dit ook voor hybride werkomgevingen zo goed mogelijk te maken hebben we de BAS checklist opgenomen in de software.

De voordelen:
  • Onderzoek, inventariseer, train én los risico’s op in een alles-in-één oplossing
  • Vergroot bewustwording en betrokkenheid medewerkers
  • Bespaart tijd en geld
  • Lost groepsrisico’s op met één handeling
  • Medewerkers en beheerders ontvangen direct een rapportage
  • Analyseer trends
Meer informatie