Nieuwsberichten

Coffee Fund start project in Burundi

Door Anne de Graaf

Via het nieuwe initiatief Coffee Fund  wordt op een duurzame manier bijgedragen aan het levensonderhoud van de koffieboeren en hun gezinnen. Binnen dit initiatief willen partners Selecta en Pelican Rouge hun sociale verantwoordelijkheid nemen en zo bijdragen aan een duurzame en verantwoorde koffieketen. Dit project van het Coffee Fund is inmiddels gestart in Burundi. Voor elke kilo koffiebonen die wordt verkocht, gaat 10 eurocent naar het Coffee Fund.

Om dit te realiseren is een samenwerking aangegaan met Supremo, Rainforest Alliance, UN Women en SUCCAM, een lokale koffie-exporteur in de regio Mumirwa in Burundi. De projecten van het Coffee Fund gaan verder dan de bekende certificeringen, het doel is om de koffieboeren te faciliteren bij het opbouwen van een duurzaam bestaan, een klimaatbestendige koffieteelt en het versterken van de positie van de vrouwen.

Duurzaam bestaan

Koffie is het voornaamste exportproduct van Burundi. De klimatologische omstandigheden zijn gunstig en het land staat bekend om zijn koffie van uitstekende kwaliteit. De koffieboeren staan echter voor grote uitdagingen met een lage productie, oude koffiebomen en schommelende opbrengsten.
Het project in Burundi ondersteunt de koffieboeren bij het opbouwen van een duurzaam bestaan. Een essentiële voorwaarde voor een duurzaam bestaan is een leefbaar inkomen dat ruimte biedt voor het levensonderhoud en investeringen in bijvoorbeeld huisvesting, onderwijs en andere voorzieningen. Er wordt bewust ingezet op samenwerking met de koffieboeren en partners. Er wordt gekeken naar de mogelijkheden voor meer diversiteit op de percelen, zodat de klimaatbestendigheid verbetert en alternatieve inkomstenbronnen beschikbaar komen. Daarnaast wordt kennis uitgewisseld over goede landbouwpraktijken om de productiviteit en dus winstgevendheid van de koffiebomen en andere gewassen te verhogen.

Empowerment van vrouwen

In Burundi spelen vrouwen een belangrijke rol in de landbouw en de koffieteelt. Tegelijkertijd is het bezit van land, vee en goederen voornamelijk in handen van mannen. Het ontbreekt vrouwen vaak aan beslissingsbevoegdheid, zowel in het huishouden en als in de gemeenschap. Daarom richt het project zich in samenwerking met de UN Women op het trainen van vrouwen om hun economische en sociale positie te verbeteren en extra bronnen van inkomsten te ontwikkelen.

Duurzaamheidsbeleid

Het Burundi project krijgt steun uit het Fonds Verantwoord Ondernemen, uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De RVO heeft als taak het stimuleren van ondernemers bij duurzaam, agrarisch, innovatief en internationaal ondernemen. Naast het Burundi project is er ook een project in het buurland Rwanda actief.

Meer informatie