Nieuwsberichten

Bouwkundige montage vaak onder valse certificering

Door Paul Tetteroo

Bij het toepassen van solar constructies op bijvoorbeeld grote hoogte, schuine bitumen daken, en andere toepassingen met onder andere een hoge windbelasting, wordt steeds meer gebruik gemaakt van bouwkundige bevestiging. Er zijn meerdere partijen op de markt die dit fenomeen aanbieden, maar daaronder zijn er nogal wat opportunistische aanbieders.

Afgezien van het feit dat er een aantal partijen kiezen voor het doorboren van de dakbedekking, waarbij er ook gelet moet worden op de eventuele koudebrug (en de daarbij optredende condensvorming) die daarbij ontstaat, is er een nieuw soort aanbieder op de markt.

Deze bedrijven zijn gerelateerd aan de valbeveiliging, en hebben in het kader van dit veiligheidsaspect een plakplaat ontwikkeld die daar geschikt voor is. Het gaat hier om een  plakplaat die al dan niet middels een sterk klevend bitumenproduct OP de dakbedekking wordt aangebracht, en ervoor zorgt dat ten tijde van calamiteit er sprake is van een opvang van degene die dreigt van het dak te vallen.

Een andere oplossing is een soort parapluplug die door de dakbedekking aan het dakbeschot en  de plakplaat wordt bevestigd, maar daarna dus een koudebrug vormt. Bij dit evenement is het belangrijkste dat de persoon in kwestie veilig blijft, mocht dit echter  gevolgen hebben voor de constructies of dakbedekking rondom het veiligheidssysteem is dat geen bezwaar, want na het voorval kan men nieuwe voorzieningen treffen voor de toekomstige veiligheid.

Deze systemen worden gecertificeerd onder de codering EN 785, en zijn getest op horizontale en verticale belasting. Voor de beeldvorming, er wordt een gewicht van een X aantal kilo over de dakrand gegooid, dat moet blijven hangen om de mogelijke veiligheid van een persoon te kunnen waarborgen. Dit certificaat is dus een veiligheids certificaat, geen bouwkundig certificaat.

Wat onder andere niet wordt opgenomen in dit verhaal, is het feit dat het dakbedekking pakket, en dan met name het isolatiepakket dat zich onder de dakbedekking bevindt belast wordt met het gewicht van de solar installatie, met als gevolg dat de dakbedekking in de loop van tijd naar beneden wordt geduwd en er schade aan de toplaag ontstaat die tot lekkages leidt.

Daarnaast is het genoemde product bedoeld om vrij op het dak te liggen met als enige belasting een (veiligheids)staalkabeltje. Het is niet ontwikkeld om langdurig, lees 30 jaar, onderhevig te zijn aan een grotere gewicht en  windbelasting met de daarbij behorende resonanties enzovoort.

De eindconclusie is, dat de heren solar installateurs  moeten beseffen dat ze niet zomaar met een uit een vreemde branche afkomstig product aan de gang moeten, maar liever terug vallen op de vakgroothandel betreffende de solar montage systemen.

Meer informatie