04 - 03 - 2021

Bewegwijzering: waar en hoe?

Bewegwijzering: waar en hoe?

Door John Cheret

U wilt bewegwijzering? Uw wensen zijn belangrijk, maar op welke plaats wilt u deze wensen verwezenlijken? U maakt het onderscheidt tussen buiten- en binnen. Heeft u zelf al ideeën? Wilt u een vakkundig advies? Welke keuze maakt u daarna?

Wellicht vraagt u zich af waarom u een specialist moet inschakelen, want het gaat immers maar om een bordje. De kennis die achter het bordje schuil gaat is in principe niet belangrijk voor de ontvanger. De ontvanger moet uitsluitend duidelijke informatie tot zich krijgen, maar hoe wordt deze informatie ontvangen? Is deze informatie wel altijd duidelijk? Welke factoren spelen een rol bij de informatieoverdracht?

Een aantal factoren die de leesbaarheid mede bepalen zijn; plaatsbepaling, vorm van het gebouw, leesafstand, kleurencontrast, kleurenblindheid, lopen bepaalde teksten vanuit een bepaalde hoek of afstand gezien niet te veel in elkaar over waardoor de tekst niet goed leesbaar wordt? Dit zijn maar enkele facetten waar rekening mee wordt gehouden om tot een goed eindresultaat te komen.

Visualisatie van uw wensen

Om uw wensen een gezicht te geven laat u een ontwerp maken. Maar aan wie vertrouwd u dit ontwerp toe? Het meest gemakkelijk is om het ontwerp onder te brengen bij een organisatie die u kent, maar heeft deze organisatie voldoende kennis van om tot een goed eindresultaat te komen?

Een andere vraag is: hoe komt het eindresultaat tot stand? Gaat u zelf mogelijke leveranciers benaderen of besteed u dit traject uit? Wat is de vervolgstap nadat u de selectieprocedure heeft doorlopen en een keuze heeft gemaakt in een ontwerp? De keuze daarna is de tekstuele invulling.

Wayfinding

Wayfinding betekent in principe de weg vinden. Meestal gaat het hierbij om de weg vinden in een onbekende omgeving. Op welke wijze en in welke gemoedstoestand vindt u de weg?  Een blijde of droevige gebeurtenis zal van invloed zijn op uw gemoedstoestand, waardoor u de weg moeilijker of zelfs niet kunt vinden. Het gevolg kan zijn dat u verdwaald. Het verdwalen kan stress tot gevolg hebben. Uw bezoekers zullen de stress in veel gevallen als naar ervaren, wat ten koste gaat van de gastvrijheid. Het is dus belangrijk om op het juiste moment de juiste informatie te verstrekken aan de bezoeker, vanaf binnenkomst tot en met de eindbestemming. Om tot de juiste informatieverstrekking te komen is kennis nodig van uw organisatie. Hoe kunnen en mogen uw bezoekers gestuurd worden binnen uw gebouw en over het terrein?

Deze vraagstelling kan worden beantwoord door het afleggen van korte interviews met een aantal medewerkers binnen uw organisatie, want zij kennen uw organisatie het best. Welke routes mogen niet gelopen worden, welke routes mogen wel gelopen worden, verwijst u terug naar de uitgang? Enkele simpele vragen om stress bij uw bezoekers weg te nemen en uw gastvrijheid te bevorderen. Bewegwijzering, ofwel de fysieke borden maken deel uit van het wayfinding plan. In dit plan wordt de visie vertaald in plattegronden en een legenda. Het eindresultaat hiervan is; welke teksten komen er op de borden, waar worden deze borden geplaatst, op welke hoogte worden de borden geplaatst?  Welk lettertype passen we toe, wat wordt de bordafmeting? Per bordtype wordt hierin een onderscheid gemaakt. Een overzicht met bestemmingen heeft immers een andere functie en afmeting dan een bord dat u in een bepaalde richting wijst. Het WayfindingOffice helpt u bij dit veelal ingewikkelde vraagstuk.

Materiaalkeuze en milieu

Een materiaalkeuze maken op basis van de meest gunstige aspecten is een prima uitgangspunt voor een gezondere samenleving. Veel gebruikte materialen zijn aluminium , kunststof en hout.

Vanuit het eerste oogpunt kunnen we misschien wel zeggen dat speciaal aangeplant hout voorzien van de vereiste keurmerken het meest milieuvriendelijk is. Maar hoe milieuvriendelijk is dit hout ten opzichte van bijvoorbeeld aluminium? Dit is niet zomaar te zeggen! De bomen die voor het hout zorgen, moeten groeien, vaak duurt dit meerdere jaren. Na het kappen moet er weer een andere boom geplant worden voor toekomstig hout. Het eindproduct hout kan weer gerecycled worden in een ander houtproduct. Aluminium wordt geproduceerd uit Bauxiet. Voor de productie is veel elektriciteit nodig om tot het eindproduct aluminium te komen. Het aluminium kan na gebruik gemakkelijk gerecycled worden tot nieuw aluminium. In de praktische toepassing is hout gevoelig voor krom trekken door omgevingsinvloeden, zoals temperatuur en luchtvochtigheid. Aluminium heeft dit nauwelijks. Wellicht moet u het krom getrokken bord krom vervangen?

Materiaalkeuze kan dus een complexe keuze zijn, waardoor alle factoren worden meegewogen.

Wayfinding vertalen naar een eindproduct

Het plan voor uw wayfinding ligt gereed en moet vertaald worden naar een hulpmiddel. Dit hulpmiddel is de drager van uw bewegwijzering, ofwel de fysieke bewegwijzering. De fysieke bewegwijzering kunnen we gemakshalve onderscheiden in buitenbewegwijzering en binnenbewegwijzering.

-Buitenbewegwijzering door middel van verlichte of onverlichte gevelteksten of dak teksten, vrijstaande buitenborden/zuilen, gevelborden, lichtbakken, vitrinekasten en vlaggenmasten etc.

-Binnenbewegwijzering omvat meestal borden aan wand, plafond, ruimtebordjes, vrijstaande verwijzers, vloerfolies, lijsten voor mededelingen etc.

Wie gaat uw wensen verwezenlijken?

Wie gaat uw wensen en ideeën tot uitvoer brengen? Wie gaat u uitnodigen voor een oriënterend gesprek? U wilt het beste voor uw organisatie en wilt een optimaal eindresultaat. Budget en kwaliteit zijn dan vaak een voorwaarde. We kunnen hier kort op ingaan.

In de praktijk komt het er vaak op neer, dat de hoeveelheid schakels of wel leveranciers van negatieve invloed kan zijn op uw budget. Hoe meer schakels hoe duurder blijkt vaak in de praktijk. Dit geldt niet alleen bij de eerste leveranties. Bij toekomstige mutaties is het goed mogelijk, dat deze mutaties ook weer via verschillende schakels gaan. Dit werkt ook weer kostenverhogend.

Als u uw wensen gerealiseerd wilt zien met alle adviezen die daar bij horen, dan kunt u ook voor een organisatie kiezen die alle facetten zelf in huis heeft om tot een goed eindresultaat te komen. Voordeel is meestal, dat er minder schakels zijn, snellere levertijden en de kosten bij aanschaf en toekomstige mutaties relatief laag liggen. Welke keuze u maakt, heeft vaak ook met het vertrouwen te maken in uw huidige leveranciers. Is het de moeite een andere weg te bewandelen, of voldoen zij goed, waardoor u niet in zo snel in de markt kijkt welke mogelijkheden er nog meer zijn?

Het is vaak wikken en wegen, voordat een besluit genomen wordt. Soms op basis van voorkeuren ten opzichte van het bekende, of misschien toch omdat u een nieuwe frisse uitstraling wilt.

Meer informatie
Ook interessant

Gedrag binnen een regieorganisatie

Bij de zoektocht naar aspecten van regieorganisaties bleek dat regie ander gedrag vereist van ten eerste de medewerkers, ten tweede van de groep facilitaire medewerkers van de eigen facilitair...

Sturen op bezettingsgraad optimaliseert gebouwgebruik

De kantorenmarkt zit in zwaar weer. Het aanbod van ruimte is velen malen groter dan de vraag. Tegelijkertijd veranderen de maatschappij en de manier van werken snel. Het nieuwe werken heeft me...

Het flexkantoor – lessons learned

Elke week worden er in de vakbladen wel weer nieuw gerealiseerde flexkantoren besproken. Als je de publicaties mag geloven, dan biedt elk project een prachtige en dynamische werkomgeving. Meer...

Ook de zorg kan het dak op

Het klimaat verandert. De energietransitie staat voor de deur en de vraag naar duurzaamheid neemt alleen maar toe. De Atlas Leefomgeving concludeert dat het mogelijk is om de eigen omgeving in...

Het hoofd bhv en zijn taken

Bedrijfshulpverlening (bhv) is het afgelopen decennium steeds belangrijker geworden. Bhv wordt ook algemeen geaccepteerd en gewaardeerd. Niet alleen door medewerkers binnen een organisatie of ...

To smoke or not to smoke

Vaak wordt een facilitair manager binnen zijn of haar organisatie pas (echt) belangrijk als er iets te klagen valt. Smaakt de koffie niet lekker? Staat de verwarming te laag of de aircondition...

Het belang van goed contractbeheer

Al een aantal jaar wordt het belang van goed contractbeheer onderschreven door diverse organisaties binnen de commerciële en publieke sector. Eenieder binnen het facilitaire werkveld zal beame...

Zorgvastgoed profiteert van voorbeelden uit andere indust...

Een luchthaven, een treinstation, de farmacie of de chemie. Op het gebied van vastgoed kan de zorgsector wat van deze partijen leren. Aan de basis staat een integrale ontwerpaanpak. De mark...