Kennisbijdragen

Bepalen aerogene verspreiding van Corona

Door Irma Timmerman

Hoewel we met zijn allen nog zoveel mogelijk thuiswerken en dit nog steeds de norm is, zijn fysieke overlegmomenten soms toch noodzakelijk. Als gebouweigenaar of werkgever wil je de gebruikers zo veel mogelijk zekerheid bieden wanneer zij met zijn alleen bijeen zijn in een ruimte.

Om meer zekerheid te kunnen bieden bestaat er een webapplicatie die op basis van een aantal variabelen, namelijk: oppervlakte van de ruimte, hoogte van de ruimte, ventilatievoud, aantal mensen en de activiteit kan bepalen hoe lang een ruimte veilig gebruikt kan worden voor een activiteit, zoals een vergadering, presentatie of teambijeenkomst op basis van de aanwezige personen. Deerns ontwikkelde een applicatie op basis van een uitgebreid onderzoek naar de aerogene verspreiding van SARS-CoV-2. Voor gebouweigenaren, facilitair managers en gebouwgebruikers is hiermee een tool beschikbaar die hen in staat stelt medewerkers of huurders veilig gebruik te laten maken van ruimtes om te vergaderen of samen te komen.

Risico’s bepalen in kritische ruimtes
Op kantoor zijn de ruimtes waarin mensen praten, presenteren of bewegen risicovoller dan bijvoorbeeld een bureau in een kantoortuin waar in stilte wordt gewerkt. Het veilig gebruik van een ruimte is afhankelijk van het soort activiteit: het maakt een verschil als zes personen in een ruimte een presentatie van één iemand bijwonen of dat in diezelfde ruimte drie personen een actieve discussie voeren.

De web app gaat ervanuit dat de anderhalve meter afstand standaard wordt gerespecteerd door alle aanwezigen en richt zich op het risico van aerogene verspreiding van het virus in binnenruimtes. Hoewel over aerogene transmissie nog geen wetenschappelijke consensus bestaat, zijn er wel aanwijzingen in die richting. In de web app zijn diverse parameters in te vullen, zoals de afmetingen van de ruimte, de ventilatievoorzieningen, het aantal personen en het soort activiteit. Wie hierna op ‘bereken risico’ klikt, krijgt te zien in welke risicocategorie de ruimte valt: groen voor een laag risico, oranje voor een beperkt risico of rood voor een hoog risico. Daarnaast wordt ook de CO2-emissie weergegeven met dezelfde kleuren. Op basis van de uitkomsten zijn er diverse mogelijkheden om de ruimte veiliger te gebruiken, zoals bijvoorbeeld de bijeenkomst inkorten, minder mensen toelaten of het soort activiteit aanpassen.

Parameters bepalen risico op besmetting
De web app draagt bij aan een veiligere werkomgeving, omdat gebouweigenaren hiermee de kans krijgen om noodzakelijke bijeenkomsten op een zo verantwoord mogelijke manier te organiseren. Er kunnen verschillende maatregelen worden genomen om het risico op een coronabesmetting zo klein mogelijk te houden. Denk aan het soort activiteit, het aantal personen, de duur van een bijeenkomst of de te verwachten intensiteit van gesprekken.

Voor een veilige werkomgeving zijn niet altijd ingewikkelde technische oplossingen nodig. Als er bijvoorbeeld één spreker is die staand een presentatie geeft of er een brainstorm aan een vergadertafel plaatsvindt, betekent dat iets voor het risico op een besmetting. In de web app worden deze parameters bijeen gebracht en is heel eenvoudig en snel na te gaan wat het risico op een eventuele besmetting is en vervolgens ook wat er te doen is om dit risico omlaag te brengen door de parameters te veranderen en de bijeenkomst aan te passen. Door het gedrag van mensen aan te passen en goed te kijken naar de aard van de activiteit qua ruimte, tijdsduur en bezetting valt veel winst te behalen.

Meer informatie