Andere rubriek

Voor iedere bijdrage een passende rubriek

Omdat u mogelijk een bijdrage hebt, waarvan u vindt, dat deze niet in een van de aangegeven 6 rubrieken past, is er de mogelijkheid van het insturen van uw bijdrage voor een niet nader benoemde rubriek opgenomen. Alléén bedoeld als u er zelf geen passende rubriek aan kunt koppelen. De redactie gaat dan op zoek naar een passende rubriek, want er is geen bijdrage of deze past wel in een rubriek.

De beste aanlevering van een bijdrage?

Voorzie uw bijdrage bij voorkeur van een prikkelende kop, een toepasselijke foto, een URL waar de lezers meer informatie kunnen lezen en de naam van de auteur. En houdt daarbij in ogenschouw:

  • Beperk de kop zoveel mogelijk tot de essentie van de boodschap van uw bijdrage (maximaal 55 lettertekens, inclusief spaties). Uitweiden kan zoveel als u wilt in de bijdrage.
  • Lever geen afbeelding aan met een verwijzing naar bedrijfsnaam, website, oproep of andere commerciële toevoegingen, omdat deze toch niet gebruikt wordt.
  • Uw bijdrage voorzien is van een URL, waar geïnteresseerden meer informatie kunnen lezen.
  • De tekst van uw bijdrage dient minimaal 500 lettertekens te bedragen, inclusief spaties. Beperk deze tot de essentie van uw boodschap.
  • Gebruik slechts één maal een bedrijfs- en/of productnaam. Laat alle commerciële verwijzingen achterwege, want deze leveren de redactie enkel meer werk op bij het eruit halen.
Nieuwsbank

Uw bijdrage

Bijdrage afbeelding
(Dit is de afbeelding die u bij uw bijdrage hoort)
Maximale uploadgrootte: 5MB

Uw gegevens

Deelnemer aan de 23ste editie van de vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer
Voorwaarden *