MVO

MVO

MVO staat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het gaat in eerste instantie niet over burgers, consumenten en overheid maar over ondernemers en bedrijven die werken op een manier die door de maatschappij verantwoord gevonden wordt. Bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen willen verantwoordelijkheid dragen voor o.a. duurzaamheid, luchtvervuiling, klimaatverandering, arbeidsomstandigheden of/en vergrijzing. Wanneer organisaties maatschappelijk verantwoord willen ondernemen houden ze rekening met de maatschappelijke effecten van hun werkzaamheden, hierdoor zullen alle afdelingen betrokken worden bij deze nieuwe visie van de kernactiviteiten van de organisatie.

Het is voor een organisatie moeilijk te monitoren of ze maatschappelijk verantwoord ondernemen omdat de context hiervan constant verandert. Wat vandaag acceptabel is kan morgen een taboe zijn en wat in Nederland normaal is kan in andere landen ongewenst zijn. Er zijn hierom richtlijnen geschreven om te helpen maar er zal een constante afstemming moeten plaatsvinden om te kijken of de beslissingen van de organisatie in het belang is van de maatschappij. Wanneer dit het geval is doet de organisatie zal de organisatie constant bewust op zoek zijn naar verbeteringen om het bedrijf te verbeteren zoals gewenst in de maatschappij.


Facilitair

MVO kan leiden tot kostenbesparing, een goede reputatie en tevreden medewerkers door een bijdrage aan het milieu te leveren. Hierdoor is het voor een organisatie aantrekkelijk om maatschappelijk verantwoord te willen ondernemen. Het facilitair management kan zorgdragen dat de organisatie de gestelde doelstellingen op het gebied van MVO kan nastreven. Uiteindelijk zal MVO leiden tot betere financiële. Energiebesparing leidt bijvoorbeeld tot directe kostenvermindering, we spreken van indirecte kosten besparing wanneer het ziekteverzuim percentage daalt.


Waarom MVO?

Direct verband
Het is niet gemakkelijk om financiële prestaties te koppelen aan de inspanning op het gebied van MVO. Echter zijn er enkele duidelijke verbanden te benoemen.

Kosten die bespaard worden door de sancties en boetes die niet worden uitgeschreven, doordat de organisatie zich aan de regels en eisen houdt doormiddel van een goed MVO-beleid.

Investeringen hebben meer rendement wanneer deze gedaan worden in hoge-duurzaamheidsbedrijven. Ook de investeerders en kredietverstrekkers zijn gevoelig voor bedrijven die MVO als beleid uitvoeren. Dit mede omdat een organisatie meer informatie kan voorleggen wanneer deze handelt aan de hand van een MVO-beleid.

Uit onderzoek blijft dat er een actie-reactie is tussen MVO en het doen van rendabele investeringen.

Bedrijven met een positieve strategie op het gebied van duurzaamheid hebben meer overlevingskans bij onzekere marktomstandigheden.

Indirect verband
Bij een indirect verband tussen MVO en financiële presentatie wordt bedoeld de positieve reactie op de reputatie van de organisatie.

Consumenten die kopen bij een maatschappelijk verantwoord bedrijf hebben vertrouwen dat dit bedrijf de afgesproken producten levert. Wanneer deze producten ‘echt en eerlijk’ zijn, zullen de consumenten blijven kopen.

Bedrijven die Maatschappelijk verantwoord ondernemen kunnen eisen stellen aan hun leveranciers om hun MVO-status te verbeteren. Als leverancier wordt je marktpositie beter wanneer je mee doet met MVO.

Consumenten die duurzame producten willen aanschaffen willen hier meestal ook openheid over. Wanneer er openheid gegeven wordt over product en financiën zal de marktpositie van de organisatie toenemen. Niet alleen doet de organisatie er dus financieel goed aan om maatschappelijk verantwoord te ondernemen ook de reputatie van de organisatie zal hier een upgrade door krijgen. Wat weer bijdraagt aan positieve publiciteit, meer omzet en winst.


Kostenbesparing

De bovengenoemde winst is niet iets wat binnen een korte tijd gerealiseerd is. Echter zijn er wel stappen die ondernomen kunnen worden om direct in kosten te besparen:

  • Herzien van grondstofgebruik, grondstofprijzen zijn stijgend waardoor het extra interessant is om minder of goedkopere grondstoffen te gebruiken. Let echter wel op de duurzaamheid van de grondstoffen.
  • Besparen van energie door, isolatie van panden, bewuster gebruik maken van apparaten, lichten uit en werken met daglicht.
  • Recycling/hergebruik van materiaal waar mogelijk, denk hierbij aan bijvoorbeeld paperclips.
  • Afvalbeheer, probeer zo min mogelijk afval te produceren als onderneming, zie het dossier afvalbeheer voor meer informatie over dit onderwerp.

Ontwikkelingen en Trends

Omgekeerde doelstelling
Waar doelstellingen meestal vanuit de organisatie zelf werden opgesteld, zien we nu de trend dat de doelenstellingen van de organisatie afhankelijk zijn van wat er in de wereld speelt. Neem bijvoorbeeld de gemaakte klimaatafspraken in Parijs, de organisatie kan aan de hand van de afspraken die hier gemaakt zijn bepalen of ze hun ‘fare share’ bijdragen.

Ethiek
Argumenten als ‘omdat het kan’ en ‘we verdienen er lekker aan’ zijn verleden tijd door de terugkeer van ethiek. Waar vroeger weinig omkijk was naar het gevoel die een beslissing geeft is dat nu een hot item. Bedrijven worden voortaan beoordeelt met moreel-ethische argumenten waardoor en schaamte om de hoek komt kijken.

MVO vanuit gemeente
Uit ervaring blijkt dat de meeste creatieve en innovatieve oplossingen in de stad tot uitwerking komen. Daarom is het van belang dat de burgemeester van deze steden openstaat voor het implementeren van ideeën op het gebied van MVO.


Wet- en regelgeving

Normen
ISO 26000 staat voor een internationale richtlijn voor MVO te implementeren binnen een organisatie. Het zorgt voor een richtlijn om te bepalen wat maatschappelijk verantwoord is en geeft adviezen over het invoeren van MVO in de volledige organisatie. De richtlijn wordt onderverdeeld in 4 hoofdstukken:

1.   7 MVO-principes (basishouding)

2.   Wat willen de omgeving (stakeholders)

3.   Wat zijn de maatschappelijke thema’s

4.   Implementatie

ISO 26000 is afkomstig van verschillende verdragen zoals, Ruggie-beleidskader, VN-milieuverdragen, ILO-normen en Universele Rechten van de mens die samen komen in de OESO-richtlijnen die doorvloeid in de ISO26000.