Mobiliteit

Mobiliteit

Mobiliteit is erg divers. Mobiliteit staat altijd in verband met beweeglijkheid. Het beschikbaar hebben van auto’s en bijvoorbeeld fietsen. Dus kort gezegd alle bewegingen die door middel van verplaatsen van mensen, goederen, maar ook van energie tot stand komen. Ook mobiele telefonie draagt bij aan de mobiliteit van een mens. We kunnen het hier hebben over de beweegbaarheid van een organisatie extern maar ook intern; geografische mobiliteit, functionele mobiliteit en interne mobiliteit.


Facilitair

Mobiliteit is een onderwerp dat zich steeds blijft ontwikkelen. Het is daarom voor de facilitair manager of andere geïnteresseerden interessant hier lering uit te trekken en er zich in te gaan verdiepen. Het beheren, toewijzen en bewaken van alle mobiliteitsvervoermiddelen ligt bij de facilitaire dienst. Ook het maken van zakenreizen (per trein, vliegtuig, et cetera ) kan in het beheer zijn van de facilitaire dienstverlening.


Mobiliteit op de werkvloer

Mobiliteit op de werkvloer zie je vaak terug in het van a naar b komen. Ook spelen mobiele telefoons tegenwoordig een belangrijke rol. Door het gebruik van sociale media is vrijwel iedereen waar en wanneer dan ook bereikbaar. Wanneer er sprake is van interne mobiliteit denken we aan onder andere doorgroeimogelijkheden. Bij interne mobiliteit draait het om het verhogen van de effectiviteit binnen de organisatie, het versterken van interne sociale banden. Wanneer er aandacht wordt besteed aan het innovatief en actief houden van de organisatie, kan dat een grote meerwaarde hebben. Door goed doordachte mobiliteitsstrategieën worden medewerkers meer en meer gemotiveerd om zich verbonden te voelen met de organisatie. Een aantal voorkomende voordelen van interne mobiliteit is dat het bijdraagt aan de ontwikkeling van de medewerkers. Doordat men doorgroeimogelijkheden ziet, neemt de motivatie ook toe. Wanneer je als organisatie doorgroeimogelijkheden biedt, is dat niet alleen gunstig voor de medewerker, maar ook het bedrijf heeft er baat bij. Je weet namelijk wat je in huis hebt, dus wanneer iemand doorgroeit weet je bij voorbaat wat je aan die persoon hebt.


Beleid en mobiliteitsoplossingen

Mobiliteit maakt tegenwoordig vaak deel uit van de toekomstvisie van een organisatie. Wanneer er geen duidelijk mobiliteitsbeleid is, wordt het lastig deze toekomstvisie uit te dragen. Vaak is zo’n beleid wel aanwezig, maar wordt er nog te weinig gebruik van gemaakt of wordt er nog te weinig aangestuurd om het gebruiken ervan. Zo worden er tal van oplossingen geboden, zonder dat er echt duidelijk is wat de bedoeling ervan is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan HNW, zijn er duidelijke afspraken gemaakt en is iedereen hiervan op de hoogte? Wordt er van je verwacht minimaal 1 keer in de maand op kantoor te werken of moet je 1 keer per week terug naar kantoor voor een bijeenkomst of overleg.  Organisaties willen graag flexibel zijn, en proberen daarom verschillende mobiliteitsoplossingen te vinden. Het kan alleen voor consequenties zorgen wanneer dit wordt vastgelegd. Het kan namelijk verplichtingen met zich mee brengen. Het kan er toe leiden dat medewerkers thuiswerkdagen gaan claimen. Hierdoor wordt de organisatie juist minder flexibel. Mobiel werken ziet er vaak op papier rooskleuriger uit dan dat het is. Men denkt dat de volledige gevolgen van mobiliteit uiteindelijk niet is te overzien.


Soorten

We kunnen op verschillende vormen over mobiliteit praten. Bij de geografische mobiliteit denken we aan het uitvoeren van werkzaamheden op een andere afdeling of zelfs een andere vestiging. Ook kan er gesproken worden over de functionele mobiliteit. Hiermee wordt bedoeld dat de taken van een medewerker worden aangepast of omgeruild. Ook kan er sprake zijn van mentoring en coaching. Een medewerker groeit door van medior naar senior en krijgt een junior collega om hem alle kneepjes van het vak te leren.


Trends en ontwikkelingen

Tegenwoordig dient een bedrijfsauto vaak als mobiel kantoor. Mensen zijn steeds vaker en langer onderweg naar afspraken. Daarom wordt ik vaak ook goed nagedacht over de invulling van het wagenpark. Hoe houdt men dit in beheer, en hoe kan men zo economisch mogelijk rijden? Er zijn een aantal fabrikanten die hier handig op inspelen. Zo bestaan er al auto’s waar je via de cloud toegang hebt tot een digitale agenda. Ook is het mogelijk dat de auto zich automatisch inbelt bij een telefonische vergadering. Dit alles kan zonder dat de bestuurder iets hoeft te doen.


Aandachtspunten:

– Maak heldere afspraken

– Stem procedures af met collega’s, zodat de interactie wordt bevordert

– Maak duidelijke richtlijnen zodat medewerkers en leidinggevenden weten wat ze moeten hanteren

– Maak intern solliciteren bespreekbaar en zorg dat er geen taboesfeer komt

– Het plan voor interne mobiliteit wordt niet in 1 dag opgezet. Zorg voor betrokkenheid vanuit de gehele organisatie, van directie tot managers en tot de uitvoerende laag. Hierdoor ontwikkel je veel meer inzichten en voelt iedereen zich betrokken bij het proces. Weet wat het toekomstbeleid is van de organisatie. Wanneer dit helder is, kunnen doelstellingen gemakkelijker behaald worden. Het is logisch dat iedereen moet wennen aan een nieuwe organisatiestructuur.

– Bij het in kaart brengen van een mobiliteitsbeleid is het handig in kaart te brengen welke beleidsdoelstellingen er worden gehanteerd. Inkrimping, groei of in- en outsourcing kan hierin worden meegenomen.

-Het aantal werkende mensen neemt steeds meer toe. Mensen worden steeds ouder en we moeten tegenwoordig tot ons 67e werken. Niet gek dat daardoor de vergrijzing toeneemt. Hoe ouder iemand is, des te meer neemt de mogelijkheid tot doorstroming binnen de organisatie af. Doordat men tegenwoordig langer door werkt, wordt de mobiliteit ook steeds minder.