Bedrijfsnieuws krijgt aandacht van ruim 65.000 verantwoordelijke professionals

Alles wat op het gebied van facilitair management en/of gebouwbeheer in een organisatie inhoudelijk belangrijk genoeg is om te melden aan de ruim 65.00 professionele geregistreerden is voor het Facilitair Journaal bedrijfsnieuws. Daarbij maakt het niet uit of deze bijdrage kort of lang is, al gepubliceerd is op de eigen website of niet, dan wel kennis of informatie betreft. Van iedere aangeleverde bijdrage stelt de redactie een bericht samen, dat afhankelijk van de inhoud van het aangeleverde, voor publicatie in aanmerking komt in de rubriek Bedrijfsnieuws.

De beste aanlevering van een nieuwsbijdrage?

Voorzie uw bedrijfsnieuws bij voorkeur van een prikkelende kop, een toepasselijke en rechtenvrije foto, een URL waar de lezers meer informatie kunnen lezen en de naam van de auteur. En houdt daarbij in ogenschouw:

  • De kop is beperkt tot de essentie van het nieuws (maximaal 55 lettertekens, incl. spaties). Uitweiden kan zoveel als u wilt in de bijdrage.
  • De foto géén verwijzing bevat naar bedrijfsnaam, website, datum, oproep of andere toevoegingen aan de afbeelding, want dan is de afbeelding onbruikbaar.
  • Uw bijdrage voorzien is van een URL, waar de belangstellenden meer informatie kunnen lezen.
  • De tekst van een bijdrage Bedrijfsnieuws bedraagt TENMINSTE 750 lettertekens, inclusief spaties. Wat is het nieuws dat u met de lezers wilt delen? Waarom is dat voor de lezers van belang om te weten en waarom wilt u dat zij van dat nieuws kennisnemen? 

Nieuwsbank | Nieuws

Uw bijdrage voor de rubriek Bedrijfsnieuws

Bijdrage afbeelding
(Dit is de afbeelding die u bij uw bijdrage hoort)
Maximale uploadgrootte: 2MB

Uw gegevens

Deelnemer aan de 23ste editie van de vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer
Voorwaarden *