Bedrijfsnieuws krijgt aandacht van ruim 65.000 verantwoordelijke professionals

Met genoegen neemt de redactie uw bedrijfsnieuws op in de Media Facilitair Journaal.

Onderstaand kunt u aan de hand van een aantal vragen en antwoorden lezen hoe een en ander in zijn werk gaat. Zo uw vraag en/of antwoord er niet bijstaan, neem dan gerust contact op.


Peter J. Latjes,

ln.laanruojriatilicaf@revegtiU


Wat is bedrijfsnieuws?
Alles wat op het gebied van facilitair management en/of gebouwbeheer in een organisatie inhoudelijk belangrijk genoeg is om te melden aan de ruim 65.00 professionele geregistreerden is bedrijfsnieuws. Daarbij maakt het niet uit of deze bijdrage kort of lang is, al gepubliceerd is op de eigen website of niet, een product of dienst is, een onderzoek of jubileum betreft, dan wel om kennis of informatie gaat. In beginsel stelt de redactie van iedere bijdrage van bedrijfsnieuws een bericht samen. Uiteraard alleen bedrijfsnieuws van toeleveranciers van producten en diensten voor de werkomgeving, het gebouwbeheer en/of werkplekken. Verder gaat het om bedrijfsnieuws, dat verifieerbaar recent heeft plaatsgevonden. Bedrijfsnieuws mag gerust een commerciële waarde hebben, maar is geen commerciële aansporing. Evenmin komen andere publicaties in aanmerking, zoals blogs, white-papers, nieuwe folders, nieuwsbrieven, publicaties bij derden of andere publicaties. Net zo min als verwijzingen naar nieuws, webpagina’s of websites.

Nieuwsbijdragen uitsluitend aan te leveren via de Nieuwsbank
Bedrijfsnieuwsbijdragen zijn uitsluitend aan te leveren via deNieuwsbank. Zodat de bedrijfsnieuwsbijdrage meteen digitaal verwerkt kan worden. Dat geeft de minste kans op fouten, leidt tot de snelste verwerking en biedt alle gewenste communicatiemogelijkheden. Alleen op basis daarvan kan de uitgever voor iedere nieuwsbijdrage een snelle plaatsing en kosteloze publicatie garanderen.

Waarom het aantrekkelijk is om bedrijfsnieuws aan te leveren

  • Aangeleverde bijdragen voor de rubriek Bedrijfsnieuws, die voldoen aan de gewenste aanlevervoorwaarden, worden altijd gepubliceerd.
  • Iedere bedrijfsnieuwsbericht wordt opgenomen in het dossier waaronder het valt.
  • Publicatie van nieuwsbijdragen is kosteloos en onbeperkt. Alleen voor een communicatietoevoeging dient te worden betaald.

Waar aangeleverde kennisbijdragen aan voldoen

  • De omvang bedraagt minimaal 1.000 lettertekens, incl. spaties. De omvang van een nieuwsbijdrage is onbeperkt. De redactie kort deze wel in bij een te grote omvang of als de tekst niet relevant genoeg is.
  • In de eerste 500 lettertekens van de bijdrage staan geen verwijzingen naar bedrijf, product, dienst of andere commerciële verwijzingen.
  • De inhoud heeft voldoende nieuwswaarde om interessant te zijn voor de meer dan 65.000 facilitair verantwoordelijken en gebouwbeheerders naar wie de bedrijfsnieuwsbijdrage wordt gestuurd.
  • In de tekst zijn géén digitale linken opgenomen, die verwijzen naar een andere webpagina.
  • Er is minimaal één toepasselijke, rechtenvrije illustratie bijgeleverd, die bijdraagt aan een beter begrip van de inhoud van een kennisbijdrage.

Hoe de redactie met aangeleverde bedrijfsnieuwsbijdragen omgaat
In beginsel wijzigt de hoofdredactie niets aan aangeleverde bijdragen. Uitgezonderd stijl- en taalfouten, onleesbaarheid, ongewenste toevoegingen als digitale doorverwijzingen, oproepen tot meer informatie, aparte vermeldingen van website, onnodige product- en/of bedrijfsnamen, onjuistheden, etc. In die gevallen past de hoofdredactie dan de aangeleverde kennisbijdrage aan, zonder afbreuk te doen aan de inhoud van de bijdrage.

De publicatie van aangeleverde kennisbijdragen
Van iedere aangeleverde en goedgekeurde kennisbijdrage stelt de redactie een kort bericht samen, dat hij in de rubriek Bedrijfsnieuws plaatst. Ieder bericht bestaat uit een illustratie met de vermelding van het dossier, waaronder het bericht valt, de publicatiedatum, een korte introductie en een verwijzing naar de kennisbijdrage onder de functie Lees meer.
Na doorklikken (Lees meer) ziet de lezer de kop van de bijdrage, illustratie(s), eventueel naam en organisatie van de persoon die de bijdrage heeft aangeleverd,  tekstbijdrage en publicatiedatum. Iedere bijdrage wordt afgesloten met de verwijzing Meer informatie, die door verwijst naar de webpagina van de aangeleverde URL.
Eenmaal als bericht geplaatst. blijft de bedrijfsnieuwsbijdrage ongewijzigd en voor onbepaalde tijd op de website staan. Lezen van kennisbijdragen is altijd mogelijk via het bericht in de rubriek Bedrijfsnieuws of via de URL van iedere bedrijfsnieuwsbijdrage in de browser. Na verloop van tijd kunnen alleen nog abonnees bedrijfsnieuwsbijdragen via het bericht op de website lezen.