Met een agendapunt staat de tijd even stil

Of het nu om webinars, congressen, workshops of seminars gaat, bijeenkomsten staan altijd garant voor sociale en cognitieve verrijking. Daarom treffen bezoekers in deze rubriek een aanbod aan van wat er in het Nederlandse taalgebied door uiteenlopende partijen wordt aangeboden. Van professionele congressen tot workshops van toeleveranciers over producten. Allemaal interessante bijeenkomsten, die de verantwoordelijken op het gebied van werkplekbeheer, gebouwomgeving en gebouwbeheer digitaal en/of fysiek kunnen bijwonen. Zo kunnen zij hun kennis van een of meerdere vakgebieden in het facilitair management of gebouwbeheer aanvullen. De bijeenkomsten worden in chronologische volgorde geplaatst.

De beste aanlevering van een agendapunt?

Voorzie uw agendapunt van een prikkelende kop, een toepasselijke foto, een URL voor wie meer informatie wil lezen en de naam van de auteur. Houd er rekening mee dat:

  • De kop zoveel mogelijk is beperkt tot de essentie van het agendapunt (maximaal 55 lettertekens, incl. spaties). Uitweiden kan zoveel als u wilt in de bijdrage.
  • De foto géén verwijzing bevat naar bedrijfsnaam, website, datum, oproep of andere toevoegingen aan de afbeelding, want dan is de afbeelding onbruikbaar.
  • Uw bijdrage voorzien is van een URL, waar de belangstellenden meer informatie over het agendapunt kunnen lezen.
  • Uw agendapunt in ieder geval alle informatie bevat over de datum, het tijdstip, het programma, locatie en plaats, en of het (on)betaald is. Denk ook aan de titel van de dag, waar geïnteresseerden zich kunnen aanmelden, de organisatie en wanneer het is afgelopen.
Nieuwsbank | Agenda

Uw bijdrage voor de rubriek Agenda

Begintijd evenement
Eindtijd evenement
Bijdrage afbeelding
(Dit is de afbeelding die u bij uw bijdrage hoort)
Maximale uploadgrootte: 2MB

Uw gegevens

Deelnemer aan de 23ste editie van de vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer
Voorwaarden *