Mediakaart

De media Facilitair Journaal bieden aan organisaties, die hun informatie, kennis of nieuws met hun doelgroep willen delen; dan wel hun doelgroep fysiek willen ontmoeten, een aantal mogelijkheden aan. In de kolom van deze footer staan deze zakelijke mogelijkheden vermeld en toegelicht.

Voor wie meer en gedetailleerdere informatie wil hebben, stuurt de uitgever op verzoek een algemene mediakaart en/of een bedrijfscommunicatieplan. Uw aanvraag kan het beste en snelste gehonoreerd worden door middel van onderstaand contactformulier.

Uiteraard kunt u uw vraag ook rechtstreeks stellen aan de ln.laanruojriatilicaf@revegtiu.

Mediakaart contactformulier