Sectorkaternen voor zorg, onderwijs en overheid

De uitgever gaat in de loop van het nieuwe leesseizoen 2021-2022 in het Facilitair Journaal beginnen aparte katernen voor de sectoren zorg, onderwijs en overheid. Speciaal samengesteld voor facilitair managers en gebouwbeheerders, die in de (semi-)publieke sector werkzaam zijn. In deze sectorkaternen staan naast bijdragen, die nog niet eerder op de website van het Facilitair Journaal waren opgenomen, ook artikelen, die al eerder in het tijdschrift werden gepubliceerd. De katernen zijn zorgvuldig samengesteld op basis van de inhoud van de dossiers. Zij zijn bedoeld om de lezende professionals een andere kijk op het facilitair management en gebouwbeheer in hun sector te tonen, te herinneren aan ‘verdwenen’ kennis of om te inspireren.

Publicatie staan nog niet vast

De uitgever streeft er naar om ieder gepubliceerd katern van de benodigde linken te voorzien, die de lezers verder op de website helpen.

Zo komt de geïnteresseerde bezoeker met één klik uit op de bijdrage, waarin deze informatie staat.

Wie een interessant nieuws voor een sectorkatern heeft te melden of anderszins belangrijke kennis of informatie aan de facilitair managers en/of gebouwbeheerders van Nederland heeft, kan deze aanbieden via de Nieuwsbank van het Facilitair Journaal. Op basis van hetgeen is aangeleverd, maakt de hoofdredactie een afweging in hoeverre er redactioneel iets mee wordt gedaan.

Zodra er een sectorkatern verschijnt, zal dit worden geplaatst in de rubriek Tijdschriften/sectorkaternen. Er zal voorlopig (nog) geen onderscheid gemaakt worden in soorten sectorkaternen;. Plaatsing gebeurt chronologisch.