Kennisdelen is het begin van optimaal facilitair beheer

Kennis is het begin van alle wijsheid, zo luidt een bekend gezegde. Vrij vertaald voor facilitair managers en gebouwbeheerders: als zij beschikken over de benodigde kennis komen zij tot een optimaal beheer van hun werkplekken, werkomgeving en gebouwbeheer. De meeste toeleveranciers beschikken over die benodigde kennis binnen hun vakgebied. Vaak nog meer dan de facilitaire adviseurs in de sector, want bij de door hen aangeboden (product)oplossingen komt veel kennis kijken. Bovendien zijn zij in tegenstelling tot facilitair verantwoordelijken er altijd mee bezig. De door hen vergaarde kennis kan voor facilitair verantwoordelijken van groot nut zijn. In de rubriek Kennis kunnen leveranciers en adviseurs binnen de sector deze kennis delen, zodat het facilitair beheer kan worden geoptimaliseerd. En wie weet, ontstaat uit deze kennisdeling wel een warme relatie.

De redactie stelt aan een kennisbijdrage de volgende eisen:

  • De minimale omvang bedraagt 3.000 lettertekens, incl. spaties.
  • De inhoud heeft voldoende diepgang om bij te dragen aan de kennis van de meer dan 65.000 facilitair verantwoordelijken en gebouwbeheerders naar wie uw kennisbijdrage wordt gestuurd.
  • Er dient minimaal één toepasselijke illustratie te worden bijgeleverd, die bijdraagt aan een beter begrip van de inhoud van een kennisbijdrage.
  • Uw bijdrage is voorzien van een URL, waar de belangstellenden aanvullende kennis kunnen vinden.

Een kennisbijdrage wordt meer waard, als deze

  • is aangevuld met onafhankelijke en verifieerbare verwijzingen naar (literatuur)bronnen, niet zijnde blogs, folders, etc. of bijdragen op de eigen website
  • op één aspect van het dossieronderwerp in gaat, waarin de kennisbijdrage wordt geplaatst
Nieuwsbank | Kennis

Uw bijdrage voor de rubriek Kennis

Bijdrage afbeelding
(Dit is de afbeelding die u bij uw bijdrage hoort)
Maximale uploadgrootte: 2MB
Voorwaarden *

Uw gegevens

Deelnemer aan de 23ste editie van de vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer