Kennis

Ziekteverzuim voorkomen begint op de werkplek zelf

De oplopende kosten van ziekteverzuim
Ziekteverzuim is de grootste vijand van veel HR-afdelingen. Een langdurig zieke werknemer kost zowel grote als kleine organisaties op dagelijkse basis veel geld. Verzuim heeft namelijk als gevolg dat de productiviteit omlaag gaat en de kosten omhoog. Een zieke medewerker kan een organisatie tot ruim 400 euro per dag kosten, afhankelijk van het loon wat hij of zij verdiend. Daar komt bij dat vervangend personeel niet snel is geregeld in deze krappe arbeidsmarkt. Er komt hierdoor vaak meer werk te liggen op het bordje van de andere werknemers. De toegenomen werkdruk binnen een bedrijf kan op de lange termijn omslaan in werkstress, wat weer kan leiden tot meer verzuim.

De risico’s van ziekteverzuim
Het aanpakken van ziekteverzuim is hiermee een van de belangrijkste prioriteiten van een HR-afdeling. Om ziekteverzuim te verlagen, te beperken en te voorkomen is het zaak om te weten welke risico’s de kans erop verhogen. Hoewel de oorzaken voor ziekteverzuim kunnen verschillen per bedrijf, zijn er wel enkele te benoemen die over het algemeen vaker voorkomen dan anderen. Zo wordt volgens de Arbobalans (2020) meer dan de helft van verzuimdagen veroorzaakt door geestelijke- en/of lichamelijke gezondheidsklachten. Daarnaast heeft wetenschappelijk onderzoek van Public Health Nutritrion (2016) een duidelijke correlatie gevonden tussen slecht eten en verzuim.

Gezondheid bevorderen op de werkplek
Binnen hetzelfde onderzoek van Public Health Nutritrion wordt het werk als plek geïdentificeerd als plek om de gezondheid te bevorderen. Bijna nergens anders brengt een medewerker namelijk zo veel tijd door als op het werk. Een werkplek kan hiermee als een stabiele en gecontroleerde omgeving fungeren voor het uitvoeren van gezondheid bevorderende initiatieven. Het is aan organisaties om de werkplek zo in te richten dat de kwaliteit van de voeding verbetert en het fysieke activiteitsniveau van werknemers wordt verhoogd. Te denken valt bijvoorbeeld aan het intern verzorgen van lunch- en/of sportfaciliteiten voor werknemers.

In conclusie
Ziekteverzuim kost een organisatie veel geld en kan op de lange termijn tot meer verzuim leiden. Voor organisaties is het daarom van groot belang om ziekteverzuim effectief terug te dringen. Hierbij is het van belang om te kijken naar de risicofactoren waar organisaties zelf invloed op kunnen uitoefenen. Het verband wat is gevonden tussen slechte voeding en ziekteverzuim is hiervoor een goed uitganspunt. Een onderzoek van Public Health Nutrition heeft het werk geïdentificeerd als de plek waar de gezondheid van werknemers bevorderd kan worden. Zij stellen dat het implementeren van gezondheid bevorderend beleid, zoals het aanbieden van sportfaciliteiten of gezonde voeding op het werk, ziekteverzuim binnen een organisatie kan worden teruggedrongen en/of voorkomen. Een oplossing voor ziekteverzuim vinden begint op de werkplek zelf.

Meer informatie
Nieuwsbank banner