Kennis

Waarmee rekening houden bij aanhuur/-koop van een pand?

Bij aankoop of aanhuur van een pand wilt u uiteraard weten of het pand voldoet aan de technische en functionele eisen. DVTadvies krijgt regelmatig de vraag om voor een opdrachtgever te toetsen of een datacenter of kantoorpand technisch voldoet aan diens specifieke eisen, dit heet een Technical Due Diligence (TDD).

Technical Due Diligence (TDD)
Voor een datacenter omvat een TDD de beoordeling van de bedrijfszekerheid, veiligheid en beveiliging van het pand en de ingepaste installaties. Voor een kantoor omvat een TDD veelal de beoordeling van het comfort in het pand, een specifiek gebruik van ruimten in het gebouw en items als brandveiligheid, opzet van elektrotechnische en werktuigkundige installaties.

Datacenter
Bij een TDD voor een datacenter vindt een uitgebreide toets plaats van alle technische installaties (met name elektra en koeling). Dit om te zien of deze installatie continuïteit en bedrijfszekerheid kan bieden aan een 24/7 gebruik van de datacenter voorziening. Deze installaties moeten niet alleen voldoende capaciteit bieden voor de door de klant gevraagde IT-activiteiten, maar moet ook continuïteit kunnen bieden als er onderhoud moet plaatsvinden aan die installaties of bij plotselinge uitval van een systeem.

In een uitgebreide rapportage wordt de opzet van de installaties toegelicht, alsook de te verwachten bedrijfscontinuïteit van deze installaties, de onderhoudsstaat hiervan en de documentatie van de verschillende systemen. Dit alles geeft een volledig beeld aan de opdrachtgever of het pand voldoet aan haar technische verwachtingen.

Kantoor
Bij een TDD voor een kantoor wordt de focus gelegd op technische aspecten als brandveiligheid, comfort vanuit de klimaatinstallaties, flexibiliteit in het gebruik van het pand en een gepaste opzet van de elektrotechnische installaties. Dit wordt gedaan vanuit het perspectief van het verwachte gebruik van het pand door de opdrachtgever.

Budgetraming en impactanalyse
Bij aankoop van een pand door de opdrachtgever kan op verzoek ook een budgetraming en impactanalyse worden verstrekt voor de kosten en de gevolgen van aanpassingen van het gebouw en/of installaties. Dit is van toepassing als het pand niet geheel aan de eisen van de opdrachtgever voldoet, maar middels een verbouwing op het benodigde niveau kan worden gebracht.

Meer informatie
Nieuwsbank banner