Kennis

Vermindering van de uitstoot van gebouwen

Hoe facility managers de uitstoot van gebouwen kunnen verminderen, 5 tips om met praktische maatregelen snel resultaat te bereiken.

Facility managers kunnen de frontsoldaten zijn in de strijd tegen klimaatverandering. Woningen en  commercieel vastgoed verbruiken namelijk zo’n 40 % van de totale, wereldwijde energie. Bovendien wordt 85 % van die emissies van gebouwen uitgestoten in de operationele fase – dus tussen de oplevering en de sloop. Dat betekent dat een duurzaam gebouwbeheer door facility managers een zeer grote impact op de uitstoot van gebouwen kan hebben.

Er zijn verschillende energieprestatievoorschriften, normen en doelen waar facility managers zich bewust van moeten zijn als ze de emissies van hun gebouwen willen verminderen:

  • Energielabels zijn 10 jaar geldig en kennen een gebouw een energie-efficiëntieclassificatie toe op een schaal van A-G. Gebouwen met een A++++ label zijn het energiezuinigst; de minst zuinige krijgen een G-label. In Nederland is het sinds 1 januari 2021 wettelijk verplicht om (bijna) energieneutraal te bouwen.
  • Verplichte inspecties. Bepaalde apparatuur en installaties die van invloed zijn op de CO2-uitstoot van gebouwen moeten regelmatig worden gecontroleerd tegen de geldende milieunormen. Zo moeten installaties voor verwarming, ventilatie en airconditioning (HVAC) bijvoorbeeld elke vijf jaar gekeurd worden.
  • Certificering: facility managers kunnen ervoor kiezen hun gebouwen te laten testen en accrediteren door een onafhankelijke normerende instantie zoals BREEAM, die de milieuprestaties van gebouwen beoordeelt.

Eenvoudige maatregelen
Onderzoek toont aan dat facility managers een belangrijke rol kunnen spelen bij het verlagen van de CO2-uitstoot. Case studies hebben aangetoond, dat een combinatie van goedkope en gratis maatregelen, goed onderhoud, het aanpassen en inbouwen van installaties en voortdurende verbeteringen het energieverbruik met de helft kan reduceren. Dat resultaat kan dus al bereikt worden door relatief eenvoudige wijzigingen, maar met nieuwe technologie is het voor facility managers eenvoudiger dan ooit om de ecologische voetafdruk van hun gebouwen te verkleinen.

Het ontwerp van een gebouw is de belangrijkste component bij het streven naar een lage CO2-uitstoot. Bij oudere gebouwen is die uitdaging logischerwijs vrij groot, maar nu de huidige generatie architecten zich sowieso meer richt op het bereiken van nul emissie, wordt dat gaandeweg steeds gemakkelijker. Er is vooralsnog geen kant-en-klare oplossing om de uitstoot van gebouwen te verminderen, maar de volgende tips kunnen facility managers wel een eind op weg helpen:

  1. Bepaal het energieverbruik en de emissies

Bepaal het energieverbruik van je hele vastgoedportfolio en leg vast hoeveel energie door welke apparatuur gebruikt wordt en wat de uitstoot is gerelateerd aan verlichting, verwarming, keukens en  HVAC). Zodra de basiswaarden van de emissies vastgesteld zijn, kan men beginnen met het doorvoeren van maatregelen die de uitstoot van emissies verminderen. Er zijn daarvoor handige hulpmiddelen zoals de Engelse EC3-calculator.

  1. Zorg voor steun in de hele organisatie

Het is veel gemakkelijker om beleid te veranderen als collega’s en huurders op dezelfde lijn zitten en ook zij willen streven naar vermindering van de uitstoot van de gebouwen waarin ze wonen en werken. Communiceer daarom duidelijk over de strategie en de doelstellingen en leg goed uit wat iedereen kan doen om die te bereiken.

  1. Begin met de gemakkelijke maatregelen

Begin bij het laaghangende fruit. Men kan bijvoorbeeld overstappen op een energieleverancier die gebruikmaakt van duurzame energiebronnen

zoals wind en zon. Of vervang oude gloeilampen door LED-verlichting, die veel langer meegaat en tot 75% minder energie verbruikt. Stel de temperaturen van HVAC-systemen of koel-vriescombinaties zorgvuldig in. Het verhogen van de temperatuur in een koelkast met slechts één graad kan een energiebesparing opleveren van 3 tot 4%. Het verlagen van de temperatuur van de thermostaat in gebouwen met slechts één graad kan jaarlijks duizenden kilowattuur elektriciteit besparen.

Gebruik stickers om mensen eraan te herinneren dat ze het licht uit moeten doen als ze een kamer verlaten en overvolle waterkokers of te lege vaatwassers moeten voorkomen. Gebruik slimme meters die aangeven hoeveel energie er op een bepaald moment wordt verbruikt en welke apparaten het meest verbruiken.

  1. Voer structurele verbeteringen door

Er zijn nog veel meer interessante investeringen mogelijk om de uitstoot van gebouwen te verminderen. Men kan bijvoorbeeld sensorgestuurde verlichting installeren, die uitgaat wanneer kamers en gangen niet worden gebruikt. Of IoT-sensoren die detecteren of delen van een kantoor in gebruik zijn en die automatisch verlichting, verwarming en airconditioning uitschakelen wanneer ze niet nodig zijn.

Men kan het gebouw beter isoleren, waardoor de stookkosten omlaag gaan. Een groen dak op het  gebouw vermindert het energieverbruik en stimuleert tegelijkertijd de biodiversiteit. Warmtepompen zijn efficiënter zijn dan traditionele elektrische verwarming.

  1. Onderhoud, onderhoud, onderhoud

Een van de meest effectieve manieren om de ecologische voetafdruk van vastgoed te verkleinen, is structureel en goed onderhoud van alle apparatuur en gebouwen. Door bijvoorbeeld regelmatig de  HVAC-systemen te inspecteren en ervoor te zorgen dat ze efficiënt werken, hoeven ze minder snel vervangen te worden. Daarmee worden niet alleen kosten bespaard, maar wordt ook de carbon footprint van de productie van apparatuur kleiner.

Digitale onderhoudsoplossingen kunnen de efficiëntie nog verder verhogen, door bijvoorbeeld automatisch herinneringen te laten versturen als er inspecties of onderhoud moeten plaatsvinden en de bijbehorende taken automatisch toe te wijzen aan de juiste mensen. Door structureel met aannemers over hun werkplanning te communiceren, worden de werkzaamheden op tijd en volgens de normen worden uitgevoerd. Door het verzamelen van alle gegevens over de onderhoudsactiviteiten en de -kosten krijgen facility managers nog meer inzicht in de resultaten van hun beleid.

Iedereen kan zijn steentje bijdragen aan een lagere CO2-uitstoot. En omdat facility managers verantwoordelijk zijn voor het energieverbruik in grote gebouwen met meerdere gebruikers spelen ze een bijzonder belangrijke rol bij het bereiken van de net zero-doelen van de samenleving. Al door een aantal eenvoudige en kosteneffectieve maatregelen kunnen ze behoorlijke resultaten bereiken.

Meer informatie
Nieuwsbank banner