Kennisbijdragen

Energie verankeren in bedrijfsvoering

Het onderwerp energie en klimaat staat sinds Al Gore zo hoog op de politieke/bestuurlijke agenda dat het bijna averechts gaat werken. Je kunt geen blad openslaan, geen radio of tv aanzetten of...

Werkplekinrichting in 5 stappen

Werkplekinrichting is een ruim begrip. Het is van toepassing op de kantoorwerkplek, maar ook op de industriële werkplek of de inrichting van het logistieke proces. Factoren die bij werkplekinr...

Gemeenten moeten tafelzilver oppoetsen

De overheid beheert verreweg het meeste onroerend goed van alle organisaties. Een voorzichtige schatting leert dat het tienduizenden gebouwen moeten zijn. Toch ging en gaat die overheid lang n...

Eerste hulp bij legionellabestrijding

In veel organisaties behoort legionellabestrijding nog altijd tot de dagelijkse praktijk. Rondom de zogenoemde veteranenziekte is inmiddels een forse wet- en regelgeving van kracht geworden. O...

Servicedesk is meer dan ‘klaagmuur’

Outsourcing is nog altijd populair bij veel organisaties. Ook bij het onderhoud van gebouwen komt het uitbesteden van werkzaamheden opzetten. Bijvoorbeeld van het klachtenonderhoud. Naarmate h...

In- en outsourcing fm

Wanneer uitbesteding van facilitaire diensten plaatsvindt, verloopt het dan volgens het boekje? Komt de praktijk van het in- en outsourcen van facilitaire diensten overeen met wat in de vaklit...

Anders bouwen vereist andere vraagstelling

Het lijkt wel of de samenleving in de afgelopen 2.000 jaar niet veel heeft bijgeleerd als het over bouwen gaat. Vooral het grote verschil tussen de bijdrage van de bouwsector aan het bruto nat...

Ontruimingsplannen, nut of noodzaak

Bij de planning van deze bijdrage was niet duidelijk hoe snel de actualiteit het onderwerp zou bevestigen. Afgelopen week brandde het gebouw van de faculteit Bouwkunde – oh ironie! – van de Te...

Sociale innovatie is medewerkers beter laten samen werken

Innovatie groeide in de laatste jaren uit tot een belangrijk agendapunt voor de Nederlandse overheid én het bedrijfsleven. Juist in de term 'agendapunt' ligt de kern verscholen, waarom organis...

Legionellabeheer met goede software

Bij legionellabeheer wordt vaak veel tijd, energie en geld gestoken in het opstellen van risico-analyses en beheerplannen. Zo dient er na inventarisatie van het leidingwerk een risico-analyse ...