Kennis

Energielabel C voor mijn kantoorpand, hoe zit dat?

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is en welke energiebesparende maatregelen nog mogelijk zijn. De energielabelklasse wordt bepaald op basis van het primair fossiel energiegebruik. Aan de hand hiervan wordt een labelklasse A+++++ t/m G afgegeven, waarbij A+++++ (veel) energiezuiniger is dan G.

Per 1 januari 2023 moet elk kantoorgebouw minimaal energielabel C hebben, dit staat in het Energieakkoord. Voldoet het gebouw dan niet aan de eisen, dan mag u het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken.

Wanneer ben ik verplicht tot energielabel C?

Per 1 januari 2023 moet elk kantoorgebouw minimaal energielabel C hebben. Dit betekent een primair fossiel energiegebruik van maximaal 225 kWh per m2 per jaar. Er zijn enkele uitzonderingen hierop, namelijk als:

 • de gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties (exclusief nevenfuncties) minder dan 50% is van de totale gebruiksoppervlakte van het gebouw;
 • de gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties en nevenfuncties daarvan in het gebouw minder dan 100 m2 is;
 • het gaat om rijksmonumenten als bedoeld in artikel 1.1 van de Erfgoedwet of in de provinciale gemeentelijke monumentenverordening;
 • het gaat om een kantoorgebouw dat ten hoogste 2 jaar wordt gebruikt;
 • het gaat om een kantoorgebouw dat wordt onteigend of aangekocht in het kader van de onteigeningswet;
 • het kantoorgebouw geen energie gebruikt om het binnenklimaat te regelen;
 • de maatregelen die nodig zijn om energielabel C te realiseren, een terugverdientijd hebben van meer dan 10 jaar.


Welk energielabel heb ik nu?

Voor zeer veel kantoren geldt de verplichting om per 1 januari 2023 een energielabel C of beter te hebben dus wel. Weet u welk energielabel uw kantoorpand momenteel heeft? Via EP-online kunt u opzoeken wat het energielabel van uw kantoorpand is en tot wanneer deze geldig is. Energielabels zijn namelijk 10 jaar geldig.

Welke acties moet ik ondernemen?

Heeft uw gebouw nog geen energielabel? Dan kunt u het best eerst een energielabel laten opstellen. Als het een energielabel C of beter is kunt u dit laten registreren en dan bent u klaar. Is het een energielabel D of slechter? Dan volgt u de stappen van ‘Heeft uw gebouw energielabel D, E, F of G?’.

Heeft uw gebouw een energielabel A(+++++), B of C? Check dan of dit energielabel nog geldig is. Als het label geldig is hoeft u niks te doen. Mocht het label binnenkort vervallen, dan is het verstandig alvast een bedrijf te benaderen dat voor u een energielabel kan opstellen.

Heeft uw gebouw energielabel D, E, F of G? Volg dan de volgende stappen op om uw pand voor 2023 naar energielabel C (of beter) te krijgen.

3d illustration of modern building frame with urban scene over green background

 • Stap 1: Vraag een maatwerkadvies aan

Een duurzaamheidsadviseur controleert dan het kantoorpand, signaleert verbetermogelijkheden, maakt een kostenberekening en werkt dit uit in een adviesrapport met energiebesparende maatregelen.

 • Stap 2: Verken financiële regelingen

De RVO ondersteunt het nemen van energiebesparende maatregelen met een aantal subsidies. Bekijk of u hiervoor in aanmerking komt de subsidiewijzer van het RVO.

 • Stap 3: Voer de gewenste maatregelen van het maatwerkadvies uit

Voer de benodigde energiebesparende maatregelen uit het maatwerkadviesrapport uit om op die manier minimaal uit te komen op een energielabel C. U kunt er ook voor kiezen om extra maatregelen door te voeren, waarmee u in de toekomst eenvoudig een energieneutraal kantoor kan creëren.

 • Stap 4: Laat een nieuw energielabel opstellen

Schakel opnieuw een duurzaamheidsadviseur in om het nieuwe energielabel vast te stellen en te laten registeren.

Meer informatie

Nieuwsbank banner