Kennis

De veiligheidsvoorschriften bij PV-installaties

Het is belangrijk dat PV-installaties geïnspecteerd en gekeurd worden, zodat u zeker weet dat deze voldoen aan de veiligheidsvoorschriften.

Complexe PV-installatie
Het maken van een PV-installatie (zonnestroominstallatie) is complex. Er dient bij de installatie namelijk rekening gehouden te worden met verschillende zaken. Er is een gelijkstroominstallatie van de PV-panelen en daarna één of meerdere omvormers die van gelijkstroom wisselstroom maken en vervolgens moet die wisselstroom op het bestaande elektriciteitsnet worden aangesloten.

Verdeling van de PV-panelen
Buiten deze elektrische zaken heeft u ook nog te maken met de verdeling van de PV-panelen op het dak (vlak of hellend). Hiervoor dient u constructieberekeningen en een ballastplan te maken, zodat de PV- panelen blijven liggen als het waait en het dak het extra gewicht van de PV-panelen met onderconstructie (inclusief ballast) kan dragen. Indien er een bliksembeveiligingsinstallatie aanwezig is, moet deze met onderconstructie gekoppeld worden.
De gelijkstroombekabeling op het dak mag niet in een lus lopen en de plus en min moet gescheiden zijn. Gaat deze bekabeling door brandwerende sparingen en/of compartimenten dan moeten daar extra voorzieningen voor worden getroffen.

Conform NEN 1010
Al deze zaken moeten conform de NEN 1010 bij eerste aanleg van de PV-installatie worden gekeurd, een zogenaamde eerste bijzondere inspectie (EBI). De ervaren inspecteurs bij DVTadvies kunnen deze EBI uitvoeren. Wij beschikken over de voldoende kennis en vaardigheden. Wij zijn onafhankelijk en inspecteren volgens technische document 18 (TD18) van de SCIOS Scope 12.

SCIOS scope 12 vereist door verzekering
Steeds meer verzekeringen eisen een periodieke inspectie en EBI van de PV-installatie, een periodieke inspectie is alleen mogelijk als er een EBI is gedaan bij opleveren conform SCIOS Scope 12. Alleen bedrijven met inspecteurs in dienst die gecertificeerd zijn volgens de SCIOS scope 12, mogen een dergelijke inspectie uitvoeren. De verwachting is dat dit in 2023 wettelijk verplicht gaan worden.

Meer informatie
Nieuwsbank banner