Kennisdelen als begin van optimaal facilitair beheer

Alleen bij voldoende relevantie of op uitnodiging worden kennisbijdragen opgenomen in de rubriek Kennis van de Media Facilitair Journaal. Naast plaatsing op dit platform worden zij als bijdrage opgenomen in het schriftelijke en gedigitaliseerde Facilitair Journaal, dat veertiendaags verschijnt.

Onderstaand kunt u aan de hand van een aantal vragen en antwoorden lezen hoe een en ander in zijn werk gaat. Zo uw vraag en/of antwoord er niet bijstaan, neem dan gerust contact op.

Peter J. Latjes,

ln.laanruojriatilicaf@revegtiU


Wat is een kennisbijdrage?
Kennis is het begin van alle wijsheid, zo luidt een bekend gezegde. Vrij vertaald voor facilitair managers en gebouwbeheerders: als zij beschikken over de benodigde kennis komen zij tot een optimaal beheer van hun werkplekken, werkomgeving en gebouwbeheer. De meeste toeleveranciers beschikken over die nodige kennis van hun vakgebied. Vaak nog meer dan de facilitaire adviseurs in de sector, want bij de door hen aangeboden (product)oplossingen komt veel kennis kijken. Bovendien zijn zij in tegenstelling tot facilitair verantwoordelijken er altijd mee bezig. Vele van de door hen vergaarde kennis kan voor facilitair verantwoordelijken van groot nut zijn. In de rubriek Kennis kunnen facilitaire aanbieders hun kennis met de facilitair verantwoordelijken delen, zodat zij hun verantwoordelijkheid voor het facilitair beheer kunnen optimaliseren. En wie weet, ontstaat uit deze kennisdeling wel een warme relatie tussen facilitaire (kennis)aanbieders en facilitair verantwoordelijken.

Kennisbijdragen uitsluitend aan te leveren via de Nieuwsbank
Kennisbijdragen zijn uitsluitend aan te leveren via deNieuwsbank. Zodat de kennisbijdrage meteen digitaal verwerkt kan worden. Dat geeft de minste kans op fouten, leidt tot de snelste verwerking en biedt alle gewenste communicatiemogelijkheden. Alleen op basis daarvan kan de uitgever voor iedere kennisbijdrage een snelle plaatsing en kosteloze publicatie garanderen.

Het aanleveren van een kennisbijdrage is altijd aantrekkelijk

 • Aangeleverde bijdragen voor de rubriek Kennis worden altijd gepubliceerd, zelfs als de hoofdredactie deze als kennisbijdrage afkeurt. Op voorwaarde, dat deze op de juiste wijze is aangeleverd, zal de bijdrage bij afkeuring verschijnen in de rubrieken Oplossingen of Bedrijfsnieuws.
 • Van iedere kennisbijdrage wordt het eerste deel als één pagina gepubliceerd in het schriftelijke en gedigitaliseerde Facilitair Journaal, dat tweewekelijks wordt verspreid in de doelgroepen in een oplage van meer dan 65.000 exemplaren.
 • Opname van de kennisbijdrage in het dossier, dat over het onderwerp op de website staat.
 • Opname van een bericht over uw kennisbijdrage in het wekelijkse e-zine, dat wordt gestuurd naar het zakelijke e-mailadres van meer dan 65.000 professionals die in hun organisatie de werkomgeving, het gebouw en de werkplekken beheren.
 • Een kennisbijdrage bevestigt de deskundigheid van de kennisdeler in de sector van facilitair management en gebouwbeheer vanuit een onafhankelijke bron.
 • Publicatie van kennisbijdragen is kosteloos en onbeperkt. Alleen voor een communicatietoevoeging dient te worden betaald.

Waar aangeleverde kennisbijdragen aan voldoen

 • De omvang bedraagt minimaal 5.000 lettertekens, incl. spaties. De omvang van een kennisbijdrage is onbeperkt. De redactie kort deze wel in bij een te grote omvang of als de tekst niet relevant genoeg is
 • In de eerste 500 lettertekens van de bijdrage komen geen verwijzingen voor naar het bedrijf, product, dienst of andere commerciële verwijzingen.
 • De inhoud heeft voldoende diepgang om bij te dragen aan de kennis van de meer dan 65.000 facilitair verantwoordelijken en gebouwbeheerders naar wie uw kennisbijdrage wordt gestuurd.
 • In de tekst zijn géén digitale linken opgenomen, die verwijzen naar een andere webpagina.
 • Er is minimaal één toepasselijke, rechtenvrije illustratie bijgeleverd, die bijdraagt aan een beter begrip van de inhoud van een kennisbijdrage.

Een kennisbijdrage wordt meer waard, als

 • deze ACHTERAAN is aangevuld met onafhankelijke en verifieerbare verwijzingen naar (literatuur)bronnen, niet zijnde blogs, folders, etc. of bijdragen op de eigen website.
 • deze op één aspect van het dossieronderwerp in gaat, waarin de kennisbijdrage wordt geplaatst.

Hoe de redactie met aangeleverde kennisbijdragen omgaat
In beginsel wijzigt de hoofdredactie niets aan aangeleverde kennisbijdragen. Uitgezonderd stijl- en taalfouten, onleesbaarheid, ongewenste toevoegingen als digitale doorverwijzingen, oproepen tot meer informatie, aparte vermeldingen van website, onnodige product- en/of bedrijfsnamen, onjuistheden, etc. In die gevallen past de hoofdredactie dan de aangeleverde kennisbijdrage aan, zonder afbreuk te doen aan de inhoud van de bijdrage.

De publicatie van aangeleverde kennisbijdragen
Van iedere aangeleverde en goedgekeurde kennisbijdrage stelt de redactie een kort bericht samen, dat hij in de rubriek Kennis plaatst. Ieder bericht bestaat uit een illustratie met de vermelding van het dossier, waaronder het bericht valt, de publicatiedatum, een korte introductie en een verwijzing naar de kennisbijdrage onder de functie Lees meer.
Na doorklikken (Lees meer) ziet de lezer de kop van de bijdrage, illustratie(s), eventueel naam en organisatie van de persoon die de kennisbijdrage heeft aangeleverd,  tekstbijdrage en publicatiedatum. Iedere kennisbijdrage wordt afgesloten met de verwijzing Meer informatie, die door verwijst naar de webpagina van de aangeleverde URL.
Eenmaal als bericht geplaatst. blijft de kennisbijdrage ongewijzigd en voor onbepaalde tijd op de website staan. Lezen van kennisbijdragen is altijd mogelijk via het bericht in de rubriek Kennis of via de URL van iedere kennisbijdrage in de browser. Na verloop van tijd kunnen alleen nog abonnees kennisbijdragen via het bericht op de website lezen.