Kennisbijdrage

Kennisdelen is het begin van optimaal facilitair beheer

Alleen bij voldoende relevantie of op uitnodiging worden kennisbijdragen opgenomen in de rubriek Kennis van de Media Facilitair Journaal. Naast plaatsing op dit platform worden zij als bijdrage opgenomen in het schriftelijke en gedigitaliseerde Facilitair Journaal, dat veertiendaags verschijnt.

Onderstaand kunt u aan de hand van een aantal vragen en antwoorden lezen hoe een en ander in zijn werk gaat. Zo uw vraag en/of antwoord er niet bijstaan, neem dan gerust contact op.

Peter J. Latjes,

ln.laanruojriatilicaf@revegtiU


Wat is een kennisbijdrage? 
Kennis is het begin van alle wijsheid, zo luidt een bekend gezegde. Vrij vertaald voor facilitair managers en gebouwbeheerders: als zij beschikken over de benodigde kennis komen zij tot een optimaal beheer van hun werkplekken, werkomgeving en gebouwbeheer. De meeste toeleveranciers beschikken over die nodige kennis van hun vakgebied. Vaak nog meer dan de facilitaire adviseurs in de sector, want bij de door hen aangebonden (product)oplossingen komt veel kennis kijken. Bovendien zijn zij in tegenstelling tot facilitair verantwoordelijken er altijd mee bezig. Vele van de door hen vergaarde kennis kan voor facilitair verantwoordelijken van groot nut zijn. In de rubriek Kennis kunnen beide delen van de sector deze kennis delen, zodat het facilitair beheer kan worden geoptimaliseerd. En wie weet, ontstaat uit deze kennisdeling wel een warme relatie.

De redactie stelt aan een kennisbijdrage de volgende eisen:

 • De minimale omvang bedraagt 3.000 lettertekens, incl. spaties.
 • De inhoud heeft voldoende diepgang om bij te dragen aan de kennis van de meer dan 65.000 facilitair verantwoordelijken en gebouwbeheerders naar wie uw kennisbijdrage wordt gestuurd.
 • Er minimaal één toepasselijke illustratie bijgeleverd, die bijdraagt aan een beter begrip van de inhoud van een kennisbijdrage.

Een kennisbijdrage wordt meer waard, als

 • deze is aangevuld met onafhankelijke en verifieerbare verwijzingen naar (literatuur)bronnen, niet zijnde blogs, folders, etc. of bijdragen op de eigen website
 • deze op één aspect van het dossieronderwerp in gaat, waarin de kennisbijdrage wordt geplaatst


Wat doet de uitgever met uw kennisbijdrage?

 • Nadat de hoofdredactie uw bijdrage als kennisbijdrage heeft aangemerkt, wordt deze met een bericht geplaatst in de rubriek Kennis.
 • Berichten van kennisbijdragen worden altijd opgenomen in het wekelijkse e-zine, dat naar het zakelijke e-mailadres van ruim 65.000 verantwoordelijken op het gebied van werkomgeving, gebouwbeheer en werkplekken wordt gestuurd.
 • Kennisbijdragen worden altijd met één pagina opgenomen in het tweewekelijkse tijdschrift Facilitair Journaal, dat wordt verspreid onder de ruim 65.000 verantwoordelijken op het gebied van werkomgeving, gebouwbeheer en werkplekken, die zijn geabonneerd.
 • Indien een kennisbijdrage bijdraagt aan de inhoud van de Leidraad van een bepaald dossier wordt deze daarin zoveel mogelijk in opgenomen ter verbetering van de inhoud van de Leidraad. Zijn auteur worden dan opgenomen in de lijst van bijdragers aan de inhoud van de Leidraad.


Waarom is het altijd aantrekkelijk om een kennisbijdrage aan te leveren?

 • Kennisbijdragen worden altijd gepubliceerd, zelfs als de hoofdredactie een kennisbijdrage afkeurt. Dan verschijnt deze nog in de Nieuwsberichten van het Facilitair Journaal.
 •  Iedere kennisbijdrage wordt met één pagina gepubliceerd in het schriftelijke en gedigitaliseerde Facilitair Journaal, dat tweewekelijks verschijnt  in een oplage van meer dan 65.000 exemplaren.
 • Opname van de kennisbijdrage in het dossier, dat over het onderwerp op de website staat.
 • Opname van een bericht over uw kennisbijdrage in het wekelijkse e-zine, dat wordt gestuurd naar het zakelijke e-mailadres van meer dan 65.000 professionals die in hun organisatie de werkomgeving, het gebouw en de werkplekken beheren.
 • Een kennisbijdrage bevestigt de deskundigheid van de kennisdeler in de sector van facilitair management en gebouwbeheer vanuit een onafhankelijke bron.


Hoe gaat de redactie met aangeleverde kennisbijdragen om?
In beginsel wijzigt de hoofdredactie niets aan een deskundigheid. Wel kijkt de hoofdredactie deze eerst na op stijl- en taalfouten, onleesbaarheid, ongewenste toevoegingen als digitale doorverwijzingen, oproepen tot meer informatie, aparte vermeldingen van website, onnodige product- en/of bedrijfsnamen, etc. In die gevallen past de hoofdredactie de aangeleverde kennisbijdrage aan.

De omvang van een deskundigheid is onbeperkt. De redactie kort deze wel in bij een te grote omvang of als de tekst niet relevant genoeg is.

Hoe is de publicatie van deskundigheden opgebouwd?
De opbouw van een kennisbijdrage is als volgt: van iedere aangeleverde bijdrage stelt de redactie een kort bericht samen, dat in de Nieuwsrubriek wordt geplaatst. Als de hoofdredactie de bijdrage als een kennisbijdrage waardeert, wordt deze ook geplaatst op de homepage van de rubriek Kennis. Een bericht bestaat uit een foto met de vermelding van het dossier, waaronder het bericht valt, de publicatiedatum, een korte introductie en een verwijzing naar de kennisbijdrage onder de functie Lees meer.

Na doorklikken (Lees meer) ziet de lezer de kop van de bijdrage, de foto, eventueel naam en organisatie van de persoon die de bijdrage heeft aangeleverd,  tekstbijdrage en publicatiedatum. Iedere bijdrage wordt afgesloten met de verwijzing Meer informatie, die door verwijst naar de aangeleverde URL. Onder iedere kennisbijdrage staan de vorige en volgende kennisbijdrage aangegeven.

Wat gebeurt er met deskundigheden ná publicatie?
Nadat het bericht over een kennisbijdrage is geplaatst, blijft deze ongewijzigd en voor onbepaalde tijd op de website staan. Wel is lezen van kennisbijdragen alleen mogelijk via het bericht of via de URL in de browser.

Na verloop van tijd kunnen kennisbijdragen alleen nog door ingelogde lezers ingezien worden.

Wat zijn de voorwaarden voor publicatie van kennisbijdragen?

 • Publicatie van deskundigheden is kosteloos. Alleen een communicatie-abonnement voor een kennisbijdrage is betaald.
 • De publicatie van kennisbijdragen is in beginsel onbeperkt.


Waaruit bestaat de doelgroep?
De doelgroep van de website bestaat uit de verantwoordelijken op het gebied van facilitair management en/of gebouwbeheer. Van hen hebben er zich ruim 65.000 professionals geregistreerd.

Kennisbijdragen uitsluitend aan te leveren via de Nieuwsbank
Kennisbijdragen zijn uitsluitend aan te leveren via de Nieuwsbank. Zodat de Kennisbijdrage meteen digitaal verwerkt kan worden. Dat geeft de minste kans op fouten, leidt tot de snelste verwerking en biedt alle gewenste communicatiemogelijkheden. Alleen op basis daarvan kan de uitgever voor iedere Kennisbijdrage een snelle plaatsing en kosteloze publicatie garanderen.