Jury

Een vakjury wijst de winnaar van de FGNoviteitenprijs aan. De jury bestaat uit de volgende personen:


Dr.ing. J.J.A.M. (Jacques) Reijniers MBA, voorzitter FGNoviteitenprijs 2021

Jacques Reijniers is sinds 2000 directeur/eigenaar van Apollo Consultancy B.V. Als werktuigbouw- en bedrijfskundige was hij werkzaam in de industrie (o.a. Cincinnati Milacron, ASML en Koning & Hartman) en consultancy (PwC en voorgangers) op de gebieden van o.a. (productie) logistiek en inkoop. Hij was ook directievoorzitter van Het NIC (ook m.b.t. facilitair management) en part-time bijzonder hoogleraar Inkoopmanagement  (NEVI-leerstoel). Hij doceer(de)t en publiceerde regelmatig op genoemde vakgebieden.

Henny Brullemans

Werkzaam geweest in het facilitair management en in de logistiek. Waaronder facilitairmanager van De Nederlandse Defensie Academie (NLDA),voormalig Koninklijke Militaire Academie (KMA) op het Kasteel van Breda. Hoofdredacteur van Facilitair Journaal. Al 12 jaren beoordelaar van de sectorverhalen en themapresentaties. Jurylid van de Noviteiten en voorzitter van de inhoudscommissie van het Kennis – en informatiecentrum voor facilitair management en gebouwbeheer.

Ton Rooijakkers

Ton Rooijakkers is sinds 2002 managing director HoLaPress Congresbureau. Voorheen was hij ruim 22 jaar beroepsofficier bij de Koninklijke Landmacht. Na zijn vertrek bij de landmacht heeft hij zich ontwikkeld op het gebied van facilitair management en gebouwbeheer en heeft hij onder andere mede aan de basis gestaan van de vakbeurs Facilitair & gebouwbeheer.  Vanaf de eerste jaren ook verantwoordelijk geweest voor de kennisoverdracht bij de vakbeurs. Naast zijn werkzaamheden vervult hij al sinds 1999 de hoofdredactie bij inmiddels de media Facilitair (voorheen weekblad facilitair & gebouwbeheer).

Peter van Oosten

Peter van Oosten studeerde bedrijfskunde in Eindhoven en Twente.  Hij is directeur van StarConsult; en beëdigd en gecertificeerd makelaar, in schoonmaak en facilitaire dienstverlening. Daarnaast docent en examinator VSR opleidingen, verbonden aan SVS te Capelle a/d IJssel. Als docent was hij tevens verbonden aan NCOI HBO opleidingen en verzorgde diverse facilitaire en bedrijfskundige opleidingen. In zijn dagelijkse werk faciliteert hij diverse woningcorporaties, mkb en overheidsorganisaties.