Internet of Things

Internet of Things

We leven in het digitale tijdperk. Niet alleen mensen maar ook ‘dingen’ zijn online, denk hierbij aan bijvoorbeeld machines, auto’s, thermometers, koelkasten en zelfs kledingstukken kunnen zijn voorzien van sensoren. Het verbinden van deze apparaten gaat door middel van het internet. Internet heb je hierbij nodig om gegevens te kunnen uitwisselen. Dit biedt natuurlijk oneindig veel mogelijkheden. Het verbinden van al deze apparaten door middel van internet heet het ‘Internet of Things’.  


Facilitair

We leven in het digitale tijdperk. Niet alleen mensen maar ook ‘dingen’ zijn online, denk hierbij aan bijvoorbeeld machines, auto’s, thermometers, koelkasten en zelfs kledingstukken kunnen zijn voorzien van sensoren. Het verbinden van deze apparaten gaat door middel van het internet. Internet heb je hierbij nodig om gegevens te kunnen uitwisselen. Dit biedt natuurlijk oneindig veel mogelijkheden. Het verbinden van al deze apparaten door middel van internet heet het ‘Internet of Things’.  


Op de werkvloer

Er wordt steeds vaker gekeken binnen een organisatie naar toepassingen voor gebouwbeheer. Dit zijn gebouwbeheersystemen en deze richten zich voornamelijk op installaties. Het gebruik van internet-of-things (IoT) wordt daarom steeds meer gestimuleerd. Wanneer IoT wordt gekoppeld aan de software van een organisatie, dan worden er patronen herkend en kan er wat mee gedaan worden. Door deze toepassing worden ICT en installatietechniek samengebracht. Hierdoor zal een pand steeds efficiënter en slimmer kunnen functioneren en krijgt de gebouwbeheerder meer inzichten.


Trends en ontwikkelingen

Door het gebruik van steeds weer nieuwe technologieën, worden er ook steeds meer nieuwe mogelijkheden gecreëerd. Door deze ontwikkelingen blijft het voor een facilitair manager mogelijk om processen continu te blijven verbeteren. Ontwikkelingen:

  • Door de komst van internet of things, is het niet meer noodzakelijk gebouwen preventief te controleren, het systeem geeft hier vanzelf aan wat wanneer moet gebeuren. 
  • Systemen welke in staat zijn aan te geven wat de werkelijke bezetting van een gebouw is en meet door welke mensen het gebouw gebruikt wordt. 
  • Door de komst van big data, kan er steeds nauwkeuriger voorspeld worden wat de wensen en behoeften zijn in voorzieningen en vastgoed. 
  • Zoals eerder benoemd, is er momenteel zelfs kleding op de markt dat is aangesloten op het internet. Dit worden ook wel wearables genoemd. Dit zijn kledingstukken en accessoires die door middel van sensoren data met elkaar kunnen uitwisselen.

Doordat deze wearables vaak erg klein zijn, gebeurt dit dus vaak met behulp van sensoren. Voorbeelden van deze wearables zijn:

  • VR-bril; 
  • Sportattributen, sportarmbanden; 
  • Horloges. Andere voorbeelden van internet of things zijn onder andere: 
  • LED-lampen, deze worden in de gewone fitting gedraaid en worden aangesloten op het draadloze netwerk. Zodoende is het mogelijk deze lamp te bedienen met je smartphone. 
  • Auto, bijvoorbeeld de Tesla. Deze auto is volledig elektrisch en communiceert via het internet.

Normen, wet- en regelgeving

D66 pleit al een tijd voor een verkoopverbod van onveilige apparaten bet betrekking tot het Internet of things. Volgens de partij hebben deze apparaten vele voordelen, maar zijn de apparaten ook erg gevoelig voor verschillende veiligheidsrisico’s. Veiligheidsrisico’s als in diefstal van gevoelige data van een organisatie of cyberaanvallen waardoor bepaalde apparaten kunnen worden overgenomen. Zo moeten deze Internet of Things apparaten brandveilig zijn, anders mogen deze per definitie al niet worden verkocht.

NEN-ISO / IEC 29161; automatische identificatie;  zorgt voor een uniek identificatieschema voor Internet of Things. Deze norm is gebaseerd op bestaande datastructuren en specificeert gemeenschappelijke regels welke hierop van toepassing zijn.