Interieurinrichting

Interieurinrichting

Er zijn op het kenniscentrum verschillende dossiers die ingaan op het inrichten van een ruimte. Het gebruik van akoestiek en interieurbeplanting. Bij het inrichten van het interieur wordt er onder andere gekeken naar de indeling van de ruimte, kleur, design, het meubilair en de functionaliteit ervan.


Facilitair

Interieurinrichting kent veel raakvlakken met het facilitair management en/of gebouwbeheer. Zo is het de taak van de facilitair manager om de fysieke inrichting van de werkruimte goed te coördineren, te beheren en vast te stellen welk goed waar moet komen. Doet een organisatie deze inrichting zelf? Of laat zij dit doen door een gespecialiseerd bedrijf? Er zijn verschillende punten waaraan een fm’er zich moet houden vanuit de organisatie. Hoeveel werkplekken moeten er worden gerealiseerd en wat is het budget per werkplek, hoeveel m2 per werkplek staat ter beschikking, wat is de functionaliteit van die werkplek, moet het een flexplek zijn, een vaste werkplek, is het een vergaderruimte, wachtruimte of een entree en hoe kan dit het best aan worden gepakt?


Interieurinrichting op de werkvloer

Ruimte en werkplekken zijn kostbaar en organisaties proberen dan ook zo slim mogelijk om te gaan met de ruimte die zij te besteden hebben. Een goede interieurindeling zal bijdragen aan het reduceren van kosten, maar het zal ook bijdragen aan het hebben van een fijne werkomgeving voor de medewerkers. Wanneer alle ruimte goed wordt benut en goed wordt nagedacht over de indeling ervan zal dit ook een positieve uitwerking hebben op de medewerkers. Door het gebruik van goede akoestiek door middel van bijvoorbeeld akoestische schilderijen, zal het werken in een drukke ruimte een stuk aangenamer worden. Wel is het zo dat door het efficiënte gebruik van de ruimte, het een stuk drukker aan zal voelen dan dat het in werkelijkheid is. Hierdoor zal de concentratie af kunnen nemen en zijn medewerkers minder geneigd gebruik te maken van het wisselwerken.


Stappenplan

Er zullen voortdurend veranderingen plaatsvinden in de interieurinrichting. Wanneer men kiest voor het werken vanuit huis (HNW), is het alsnog de verantwoordelijkheid van de werkgever om een ergonomisch verantwoorde thuiswerkplek te creëren. Hij mag gezien de privacy niet bij je thuis langskomen of je alles wel goed op orde hebt, maar hij kan je wel een aantal regels opleggen en vragen om foto’s. Duurzaamheid en MVO zijn populaire speerpunten en overal waar we kijken wordt er nagedacht over een vorm van duurzaamheid. Het maken van kosten- en baten analyse is hierbij wenselijk. Bij het (her) inrichten van bijvoorbeeld een kantoorruimte kan er gebruik worden gemaakt van een stappenplan. Het gebruik van een plan van aanpak is hierbij handig.

Stappen die kunnen worden doorlopen bij het (her) inrichten van een ruimte zijn

1.    wat zijn de behoeften en wensen?
2.    concept opstellen;
3.    ontwerpen;
4.    goedkeuring;
5.    leveranciers zoeken;
6.    vraag offertes op;
7.    besluit;
8.    implementeren.


Type werkplekken

Elke werkplek heeft zijn eigen inrichting nodig. Welke werkplekken moeten worden ingericht? De werkplek van de medewerker achter de service/ontvangstbalie? Wordt er een vergaderruimte ingericht of het kantoor van de directie? Er zijn verschillende projecten waar rekening mee gehouden moet worden. Bij de inrichting van de entree neem je mee wat je als organisatie wilt uitstralen en wat bijdraagt aan het imago van de organisatie.

Ook kunnen er functionele werkplekken worden gecreëerd. Bij de inrichting van deze functionele werkplekken moet er ook worden nagedacht over de Nederlandse, maar ook de Europese kwaliteitsnormen. Bij het inrichten van zo’n werkplek is het raadzaam gebruik te maken van kantoormeubilair dat gemakkelijk op hoogte verstelbaar is en zo voor elke medewerker werkzaam kan zijn.

Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat er een relatie is tussen klachten van medewerkers en hun werkhouding. Het is niet bevorderlijk voor het menselijk lichaam lang aaneengesloten in dezelfde houding te zitten of te staan. Het gebruik van ergonomische meubelen is hierbij raadzaam.

Bij de inrichting van een directiekamer, moet er behalve de functionaliteit ook worden gedacht aan bijvoorbeeld het al dan niet hebben van een eigen vergaderruimte. De werkplek van de directie straalt vaak exclusiviteit en autoriteit uit.


Wet- en regelgeving

Belangrijkste normen

  • NEN5271: geeft eisen en een uitgebreide beschrijving van typen tafels. 
  • NPR:1813 geeft aanwijzingen om het inrichten van kantoren en administratieve ruimten te vergemakkelijken. 
  • NEN1335: is gericht op het hebben van kantoorstoelen.