Installatiebeheer

Installatiebeheer

Installatiebeheer binnen een organisatie zorgt ervoor dat verschillende systemen met elkaar zijn verbonden en naar behoren werken. Deze verschillende installaties moeten worden beheerd. Zo worden installaties gemeten en uitgelezen. Installatie is een verzamelnaam voor technische componenten welke worden samengevoegd tot een geheel. Installatiebeheer binnen een organisatie zorgt ervoor dat verschillende systemen met elkaar zijn verbonden en naar behoren werken. Deze verschillende installaties moeten worden beheerd. Zo worden installaties gemeten en uitgelezen. Installatie is een verzamelnaam voor technische componenten welke worden samengevoegd tot een geheel.  


Facilitair

Zo’n 90% van al onze tijd verblijven we in gebouwen; we werken, wonen en recreëren erin. Het is daarom erg prettig dat dit zo comfortabel en efficiënt mogelijk te laten verlopen. Om dit zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, spelen installaties een belangrijke rol. Wanneer deze installaties in gebruik zijn genomen, wil je er natuurlijk het beste uithalen. Dit kan door middel van energiemonitoring, hierdoor wordt er inzichtelijk wat het rendement van de installatie is. Ook is een frequente controle op deze installaties noodzakelijk om de veiligheid, betrouwbaarheid en efficiëntie te blijven garanderen.

Het facilitair management zorgt er binnen de organisatie voor dat het verblijf als prettig en veilig wordt ervaren. Wanneer bijvoorbeeld de thermostaat en de cv-ketel niet goed op elkaar zijn ingesteld, kan de beleving hiervan minder positief zijn. Het is daarom van belang dat installaties tijdig worden gekeurd op eventuele onzuiverheden. Het beheer van deze installaties ligt bij de facilitaire dienst.


Op de werkvloer

Installaties op de werkvloer verschaffen informatie waarop desgewenst actie kan worden ondernomen. Installaties kunnen onder andere de tijd, temperatuur, inhoud en snelheid weergeven. Deze gegevens worden benoemd in bijbehorende eenheid en grootheid. Het gebruik van installaties valt en staat bij het beheer ervan. De gebouwbeheerder zorgt ervoor dat de onderhoudsplanning en registratie van het regelgedrag van installaties worden beheerd.

Het beheren van verschillende installaties binnen de organisatie vergt veel organisatievermogen. Het organiseren hiervan kan worden opgepakt door middel van verschillende beheerpakketten welke worden aangeboden. Het monitoren van installaties kan binnenshuis worden gehouden, maar kan ook worden uitbesteed. Het in huis houden hiervan vergt een goed onderhouds- en beheerplan.

Als er een miscalculatie wordt gedaan kan het systeem (zonder tussenkomst van een mens) beslissingen maken en actie ondernemen. De regeltechniek pakt door op de gegevens die verschaft worden door meettechniek. De gegevens worden opgenomen in een softwaresysteem en vergeleken met de gewenste waarde. Een programmeur stelt in hoe deze vergelijking uitgevoerd moet worden en welke acties er ondernomen kunnen worden. Een mens kan doormiddel van een interface ingrijpen en met behulp van een besturingspaneel rechtstreeks opdrachten aan de regeltechniek geven.


Programmeren, installeren en onderhouden

Het programmeren, installeren en onderhouden van de techniek wordt in de meeste gevallen gedaan door een hiervoor opgeleide technicus. Het programmeren van bepaalde regeltechniek is een taak waar veel tijd in gaat zitten. Hiervoor moet een code worden geschreven welke ervoor zorgt dat het systeem de taken uitvoert zoals de organisatie wenst. Binnen deze methode worden verschillende processen weergegeven met behulp van een blokkenschema. Het goed beheren van installaties zorgt ervoor dat de exploitatiekosten worden gedrukt. En is dus van wezenlijk belang om goed te coördineren binnen de organisatie.


Normen, wet- en regelgeving

Belangrijkste normen

NEN 3028; bevat eisen voor stookruimten en opstellingsruimten en regelt brandveilige opstelling van verbrandingstoestellen volgens het Bouwbesluit 2012. Deze norm is bedoeld voor iedereen wie te maken heeft met het ontwerpen, installeren en controleren van verbrandingstoestellen.

NTR 5076:2015; installatiegeluid in woningen en woongebouwen. NTR staat voor Nederlandse Technische Richtlijn. Met deze richtlijn wordt aangegeven hoe installatiegeluid zo beperkt mogelijk kan blijven. Hierin komt onder andere de installaties van eigen woning, buren en installaties welke worden gebruikt door meerdere woningen aan te pas.

NTR 8040-1:2013; hierin worden inspectiemethoden aangegeven voor elektrische installaties. Voorwaarden voor het meten van onder andere de temperatuur in een elektrische installatie met behulp van thermografie.

NEN-EN 12828:2012+A1:2014; verwarmingssystemen in gebouwen.

NPR 3378; deze gehele serie maakt deel uit voor gasinstallaties. 

NEN 2767-2:2008; is een gebrekenlijst voor bouwkundige en gebouw gebonden installatietechnische elementen. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen klimaat technische installaties, elektrotechnische installaties en transport technische installaties.