Informatie (sub)rubrieken in dit menu

Informatie (sub)rubrieken in dit menu

Agenda

Of het nu om webinars, congressen, workshops of seminars gaat, bijeenkomsten staan altijd garant voor sociale en cognitieve verrijking. Daarom treffen bezoekers in deze rubriek een aanbod aan van wat er in het Nederlandse taalgebied door uiteenlopende partijen wordt aangeboden. Van professionele congressen tot workshops van toeleveranciers over producten. De bijeenkomsten zijn in chronologische volgorde opgenomen.

Bedrijvengids

Natuurlijk zijn op de zoekmachines op internet veel aanbieders op het gebied van facilitair management en gebouwbeheer te vinden. Alleen dringen daarbij hinderlijke adverteerders op de voorgrond, ontbreekt de professionele achtergrond en worden zij niet in verband met soortgelijke aanbieders gepresenteerd. Daarom zette de redactie van het Facilitair Journaal deze bedrijvengids op, op onderwerp, gekoppeld aan de overige inhoud op deze website en voorzien van alle benodigde informatie om snel ter plaatse te kijken, informatie aan te vragen en/of de juiste plaats of bij de juiste persoon uit te komen. Uiteraard een selecte groep toeleveranciers, maar wel een die de redactie verantwoord vindt.

Blogs

Blogs zijn bijdragen, die redactioneel zijn geïnspireerd en inhoudelijk beslist de moeite van aandacht waard zijn. Niettemin zijn zij naar inzicht van de hoofdredactie te persoonlijk en vallen daarom niet onder hun verantwoordelijkheid. Zij bevatten veelal interessante gedachten, kennis en informatie, die de lezers verrijken. Te denken valt aan bijdragen over bijvoorbeeld gerealiseerde projecten, klussen die met grote inzet tot stand zijn gekomen of onderscheidende bedrijfsactiviteiten.

Cartoons

Humor maakt onmiskenbaar deel uit van het dagelijkse leven op de werkplek. Hij helpt om bepaalde volkomenheden gemakkelijker te accepteren, kruidt de werkdag en kan gebruikt worden om bepaalde situaties een kwinkslag mee te geven. De cartoons van Bob Powers vormen zo’n kwinkslag. Met zijn – onbetwist – droge Britse humor raakt hij de lezers op plekken in hun hart, waarvan zij het bestaan niet kenden. Niet altijd even hard of treffend, maar wel altijd vanuit de nuance. In deze rubriek zijn zijn beeldvruchten opgenomen, die hij in de afgelopen jaren publiceerde in het Facilitair Journaal en voorganger Weekblad Facilitair & Gebouwbeheer.

Deskundigheden

Iedere organisatie is anders en iedere organisatie heeft haar eigen deskundigheden. Alleen al binnen het facilitair management en gebouwbeheer zijn dat er honderden. Waar ligt uw sterkte of expertise? In een helder overzicht publiceert de redactie van de Media Facilitair Journaal de voorkomende deskundigheden binnen de branche.

Dossiers

Het vakgebied facilitair management en gebouwbeheer kent erg veel aspecten. Daaruit selecteerde de hoofdredactie ongeveer 140 onderwerpen, die tezamen het vakgebied bestrijken. Dagelijks dijt deze website verder met informatie en kennis uit. En daarmee ook de kennis en informatie over de geselecteerde onderwerpen. Om het de bezoekers gemakkelijk te maken daarin hun weg te zoeken, zijn van alle onderwerpen dossiers gemaakt, waarin de verzamelde kennis en informatie over één en hetzelfde onderwerp is opgenomen.

E-zine

Wekelijks verschijnt in een groeiende, digitale oplage – inmiddels ruim 65.000 – het E-zine van het Facilitair Journaal. Als bijlage van het 14-daags tijdschrift Facilitair Journaal. Bedoeld om zijn lezers op de hoogte te brengen van veel interessante inhoud op hun vakgebied, die anders in het internet-moeras verborgen zou blijven. In enkele tientallen rubrieken verdeeld en in de dossiers op onderwerp terug te vinden. Altijd met een verwijzing naar de bron, zodat er geen misverstand kan bestaan over de achtergrond van deze informatie en kennis, waarmee de lezer zelf zijn waardeoordeel kan vormen.

Folders

Ondanks dat folders van facilitaire aanbieders zich kenmerken door verkoopinformatie en niet door objectieve kennis hebben zij meerwaarde voor lezers, die zich willen oriënteren op bepaalde producten of diensten, vrijblijvend kennis willen nemen van bepaalde aanbiedingen of gewoon op zoek zijn naar zoveel mogelijk informatie om zich een idee van bepaalde producten of diensten te kunnen gaan vormen. Uiteraard draagt de redactie geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud en is opname volkomen willekeurig. Het aanbod is afhankelijk van het aanbod van de aanbieders.

Kenmerken

Ter verduidelijking van de kenmerken in de vergelijkingsverzichten zijn omschrijvingen geschreven door deskundigen. Deze teksten zijn via de links in de vergelijkingsoverzichten te lezen. Uitsluitend voor abonnees zijn alle kenmerken op alfabetische volgorde opgenomen in deze subrubriek, waardoor zij alle kenmerken op encyclopedische wijze in een overzicht na kunnen lezen.

Kennisbijdragen

Ingezonden bijdragen, die naar beoordeling van de hoofdredactie op waardenvrije wijze het kennisniveau van de abonnees verhogen, worden als redactie geplaatst op de website van het Facilitair Journaal en opgenomen in het E-zine en vervolgens aan de abonnees aangeboden. Deze bijdragen worden door de hoofdredactie ter publicatie in het schriftelijke Facilitair Journaal aangeboden. Publicatie in het tijdschrift en/of het E-zine is voorbehouden aan de uitgever.

Kennisdagen

Voor facilitair managers en verantwoordelijken is actuele kennis van facilitair management en gebouwbeheer onontbeerlijk. HoLaPress Congresbureau draagt met zijn Kennisdagen Facilitair management & Gebouwbeheer ertoe bij, dat u deze benodigde kennis gaat vergaren; op de snelst mogelijke wijze, tegen de laagste investering en volgens de jongste inzichten.

De workshops zijn interactief opgezet. Het leren met en van elkaar staat voorop. Na een introductie over de laatste ontwikkelingen van het onderwerp door de workshopleider staan uw vragen en antwoorden centraal. Zodoende krijgt u niet alleen de jongste inzichten op het gebied van facilitair management en gebouwbeheer, maar doet u ook veel praktische kennis over het workshoponderwerp op.
De opzet van de dag is strak, maar eenvoudig. Bij iedere workshop is plaats voor maximaal 20 deelnemers. Op basis van volgorde van inschrijving worden de deelnemers ingedeeld. Iedere workshop duurt twee uur met halverwege een rook-koffiepauze van 5 minuten. Tijdens de lunchtijd zullen er broodjes en drinken worden geserveerd.

Kennistafels

De Kennistafels Facilitair & Gebouwbeheer worden georganiseerd door HoLaPress Congresbureau. Een kennistafel is een digitale bijeenkomst onder leiding van een deskundige gastheer die met maximaal 5 geïnteresseerde deelnemers uit het werkveld kennis gaat delen, sparren en discussiëren over een specifiek onderwerp. De kennistafel is de digitale ontmoetingsplek waar we ongehinderd met elkaar in contact komen. U, als deskundig tafelheer, kunt bij ons een tafel reserveren voor uw eigen onderwerp. Een unieke mogelijkheid om met uw doelgroep in contact te komen en te blijven.

Wij, als organisator dragen zorg voor maximaal 5 deelnemers per tafelronde. Deelnemers die als facilitair verantwoordelijke of gebouwbeheerder werkzaam zijn in het vakgebied.

Leidraden

De redactie van het Facilitair Journaal werkt vanaf het voorjaar van 2020 aan het samenstellen van dynamische opgezette leidraden van ongeveer 140 dossieronderwerpen. Met de publicatie van leidraden beoogt de redactie zorgvuldig richting te geven aan facilitair verantwoordelijken hoe om te gaan met deze onderdelen van het facilitair management en gebouwbeheer. De samenstelling is in handen van de redactie, aangevuld met publicaties in het Facilitair Journaal (Kennisbijdragen, redactiebijdragen, Begrippenlijst, etc.) en met behulp van ter zake deskundigen, die hun kennis willen delen.

Met de groeten van

Het leggen en onderhouden van contacten zijn zowat de belangrijkste handelingen in een mensenleven. Het doen van groeten vormt daar een belangrijk deel van. Hoe vaak doen we niet iemand de groeten, brengen we deze niet aan elkaar over of sluiten we een bericht af met vriendelijke groeten? Groeten gaan meestal gepaard met een boodschap. Reden voor de redactie van het Facilitair Journaal om op de website de rubriek Met de groeten van te beginnen. Om zijn lezers in de gelegenheid te stellen hun relaties te groeten en zo het contact te onderhouden. En wie weet, krijgen zij wel de groeten terug.

Nieuwsberichten

Heeft u iets nieuws te melden vanuit uw organisatie, laat het ons dan weten. Zeker op het gebied van facilitair management en gebouwbeheer ontstijgen veel redactionele berichten de ’waan van de dag’. Natuurlijk is na enkele dagen hun nieuwswaarde sterk afgenomen, want niet meer actueel. Van hun inhoudelijke waarde daarentegen hebben zij dan nauwelijks iets ingeleverd, zodat zij ook langere tijd de moeite waard zijn om te lezen. De redactie zal uw nieuwsbericht, mits een toegevoegde waarde voor de facilitaire sector, volgens de publicatierichtlijnen van de Media Facilitair Journaal publiceren.

Nieuwsbrieven

Veel toeleveranciers op het gebied van facilitair management en gebouwbeheer publiceren periodiek een nieuwsbrief voor hun (toekomstige) relaties. Daarmee brengen zij bepaalde informatie onder de aandacht, die zij (commercieel) met hen willen delen. Al bevatten veel nieuwsbreven nauwelijks nieuws, zij bevatten wel vaak wetenswaardige informatie. In deze subrubriek worden daarom regelmatig verschenen nieuwsbrieven opgenomen. Uiteraard draagt de redactie geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud en is opname volkomen willekeurig. Het aanbod is afhankelijk van het aanbod van de aanbieders.

Noviteiten

De verantwoordelijken voor het facilitair management en gebouwbeheer worden door het hele jaar heen iedere week geconfronteerd met noviteiten. Dat zijn naast heel baanbrekende en productverbeteringen ook complexe en soms eenvoudige noviteiten. In deze rubriek worden veel van deze noviteiten opgenomen en onder de ogen gebracht van de geïnteresseerde facilitair managers en gebouwbeheerders. Vanaf dit jaar, in het laatste kwartaal, wordt het ook aangevuld met de inzendingen voor de FGNoviteitenprijs 2021.

Op 1,5 meter

De facilitair managers en gebouwbeheerders zijn in het afgelopen voorjaar plotsklaps geconfronteerd met de 1,5 meter economie. Dat dit ook voor de werkplekken en het gebouwbeheer veel gevolgen heeft, blijkt uit deze subrubriek, die vol staat met oplossingen voor de anderhalve meter werkplekken. De redactie verzamelde er zóveel, dat de meeste zijn opgenomen in het speciale nummer van het Facilitair Journaal, dat begin september verschijnt.

Oplossingen

Nauwelijks een product of het is ergens een oplossing voor; en nauwelijks een oplossing of er is wel een product aan gekoppeld. In de rubriek Productoplossingen staan zowel de oplossingen als de producten voorop. De invalshoek is naar keuze. Doel is om facilitair verantwoordelijken kennis te laten maken met de beschikbare oplossingen en hun leveranciers.

Sectorkaternen

In het Facilitair Journaal zijn katernen opgenomen over de sectoren zorg, onderwijs en overheid. Speciaal bedoeld voor facilitair managers en gebouwbeheerders, die in de (semi-)publieke sector werkzaam zijn. Het Facilitair Journaal kent 3 verschillende soorten sectorkaternen, die speciaal voor professionals in deze sectoren zijn samengesteld. Katernen die als zodanig in het tijdschrift zijn gepubliceerd en gedigitaliseerd in deze rubriek zijn opgenomen. Verder sectorkaternen, die zorgvuldig zijn samengesteld op basis van de inhoud van de dossiers. Tenslotte zijn er sectorkaternen, die zijn bestaan uit informatie en kennis, die nog niet op website van het Facilitair Journaal was opgenomen. In alle gevallen zijn deze sectorkaternen bedoeld om de lezende professionals een andere kijk op het facilitair management en gebouwbeheer in hun sector te tonen, te herinneren aan ‘verdwenen’ kennis of om te inspireren.

Themakaternen

In het Facilitair Journaal gaan katernen opgenomen worden over honderden thema’s. Op de eerste plaats die van de dossiernamen en Leidraden, maar ook themakaternen met specifiekere onderwerpen zullen samengesteld. Het Facilitair Journaal krijgt 3 verschillende soorten themakaternen. Zij die speciaal zijn samengesteld en als zodanig in het tijdschrift gepubliceerd en gedigitaliseerd in deze rubriek opgenomen. Verder worden er zorgvuldig themakaternen samengesteld op basis van de inhoud van de dossiers. Tenslotte zijn er themakaternen, die zijn samengesteld uit informatie en kennis, die nog niet op website van het Facilitair Journaal was opgenomen. In alle gevallen zijn deze themakaternen bedoeld om de lezende professionals een andere kijk op dat thema in het facilitair management en gebouwbeheer te tonen, te herinneren aan ‘verdwenen’ kennis of om te inspireren.

Tijdschriften

Net na de eeuwwisseling begon HoLaPress Communicatie met het uitgeven van publicaties op het gebied van facilitair management en gebouwbeheer. Na het tijdschrift Overheid Facilitair volgden Zorg Facilitair en de nieuwsbrieven Gebouwbeheer en Toegangscontrole. In 2005 gingen alle op in het Weekblad Facilitair en Gebouwbeheer, vanaf 2015 doorgezet als het onafhankelijke, 14-daagse vaktijdschrift Facilitair Journaal voor facilitair management en gebouwbeheer in Nederland en Vlaanderen.

Vergelijkingen

De facilitair managers en gebouwbeheerders zijn in het afgelopen voorjaar plotsklaps geconfronteerd met de 1,5 meter economie. Dat dit ook voor de werkplekken en het gebouwbeheer veel gevolgen heeft, blijkt uit deze subrubriek, die vol staat met oplossingen voor de anderhalve meter werkplekken. De redactie verzamelde er zóveel, dat de meeste zijn opgenomen in het speciale nummer van het Facilitair Journaal, dat begin september verschijnt.

Video’s

Veel bedrijven gebruiken filmpjes om hun bedrijf of productaanbod te etaleren. Dat gebeurt in allerhande soorten gebruik. Van regelrechte reclame-uitingen tot instructievideo’s. Het valt nauwelijks aan te geven in hoeverre deze beelden meerwaarde hebben voor hun kijkers. Wat de één als toegevoegde waarde beschouwt, is voor de ander nutteloos. Omdat het onmogelijk is om een keuze te maken, neemt de redactie in deze subrubriek enkele aangeboden video’s op. Daarom is opname volkomen willekeurig, want het aanbod is afhankelijk van het aanbod van de aanbieders. Uiteraard draagt de redactie geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud.

White-papers

White-papers bevatten voor facilitair verantwoordelijken vaak belangrijke informatie om hun werk beter te kunnen doen. Veel van de kennis in deze documenten valt doorgaans nauwelijks langs een andere weg te bemachtigen. Het maakt dat deze vorm van kennisoverdracht zich in een grote populariteit kan verheugen. Wel dienen de lezers zich te realiseren, dat de kwaliteit en omvang van white-papers sterk uiteen kan lopen. Vandaar dat de redactie na ieder bericht over een white-paper eerst een aantal kenmerken geeft, zoals een korte inhoudsopgave en omvang. Het inzien van white-papers is niet vrijblijvend, noch anoniem. De naw-gegevens van wie een white-paper inkijkt, worden gedeeld met de organisatie, die de white-paper heeft geplaatst.