04 - 03 - 2021

Publicaties / Themakaternen

Publicaties / Themakaternen

Over deze subrubriek

In het Facilitair Journaal gaan katernen opgenomen worden over honderden thema’s. Op de eerste plaats die van de dossiernamen en Leidraden, maar ook themakaternen met specifiekere onderwerpen zullen samengesteld. Het Facilitair Journaal krijgt 3 verschillende soorten themakaternen. Zij die speciaal zijn samengesteld en als zodanig in het tijdschrift gepubliceerd en gedigitaliseerd in deze rubriek opgenomen. Verder worden er zorgvuldig themakaternen samengesteld op basis van de inhoud van de dossiers. Tenslotte zijn er themakaternen, die zijn samengesteld uit informatie en kennis, die nog niet op website van het Facilitair Journaal was opgenomen. In alle gevallen zijn deze themakaternen bedoeld om de lezende professionals een andere kijk op dat thema in het facilitair management en gebouwbeheer te tonen, te herinneren aan ‘verdwenen’ kennis of om te inspireren.

Publicatie

In deze rubriek zijn enkel themakaternen opgenomen, die door de redactie van het Facilitair Journaal zijn samengesteld. Als er informatie en/of kennis in is opgenomen, die niet onder verantwoordelijkheid van de redactie is geschreven, blijkt dat vanzelf. Veel bijdragen zijn voorzien van een link, zodat de bezoeker, die naar aanleiding van een aankondiging kennis van de inhoud wil nemen, kan volstaan met één klik. Deze komt dan uit op de plaats van de website, waar deze informatie staat. Daar kan deze anoniem en zonder enige verplichting ingezien worden. Om terug te keren naar de website van het Facilitair Journaal kan volstaan worden met het afsluiten van de verbinding naar de doorgeplaatste website.

Via Nieuwsbank

Wie een interessant nieuws voor een themakaternen heeft te communiceren of anderszins belangrijke kennis of informatie aan de facilitair managers en/of gebouwbeheerders van Nederland heeft te melden, kan deze aanbieden via de Nieuwsbank van het Facilitair Journaal. Op basis van hetgeen is aangeleverd, maakt de hoofdredactie een afweging in hoeverre er redactioneel iets mee wordt gedaan. Voor meer informatie zie de Mediakaart. Wie bepaalde themkaternen mist, kan het beste contact opnemen met de communicatie-adviseur.

Contact

contactformulier

Meer informatie
Ook interessant