07 - 03 - 2021

Personeel / Detachering

Personeel / Detachering

DEtachering

Over deze subrubriek

Veel facilitair managers en gebouwbeheerders zijn door derden in de organisatie geplaatst. Veel van deze detacheringsbedrijven hebben behoefte om in contact te komen met zowel opdrachtgevers als potentiële werkenden. Deze rubriek is voor hen een platform, waar zij ongestoord kennis kunnen nemen van elkaars bestaan, voorzien van voldoende informatie en links om desgewenst met elkaar te communiceren.

Publicatie

In deze rubriek staan enkel detacheringen aangekondigd, die naar de uitgever van het Facilitair Journaal zijn gestuurd. Zij zijn elders gepubliceerd en daar kosteloos in te zien. De bezoeker, die naar aanleiding van een aankondiging de gegevens over een detachering wil inzien, kan volstaan met één klik op een van de links. Deze komt dan uit op de website van publicatie, waar de detacheringsinformatie anoniem en zonder enige verplichting ingezien kan worden. Om terug te keren naar de website van het Facilitair Journaal kan volstaan worden met het afsluiten van de verbinding naar de doorgeplaatste website.

Via Nieuwsbank

Wie een interessante detachering heeft te communiceren of anderszins belangrijke kennis of informatie aan de facilitair managers en/of gebouwbeheerders van Nederland heeft te melden, kan deze aanbieden via de Nieuwsbank van het Facilitair Journaal. Op basis van hetgeen is aangeleverd, maakt de hoofdredactie een afweging in hoeverre er redactioneel iets mee wordt gedaan. Voor meer informatie zie de Mediakaart.

Contact

contactformulier

Meer informatie
Ook interessant