07 - 03 - 2021

In woord en beeld / Nieuwsbrieven

In woord en beeld / Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Over deze subrubriek

Veel toeleveranciers op het gebied van facilitair management en gebouwbeheer publiceren periodiek een nieuwsbrief voor hun (toekomstige) relaties. Daarmee brengen zij bepaalde informatie onder de aandacht, die zij (commercieel) met hen willen delen. Al bevatten veel nieuwsbreven nauwelijks nieuws, zij bevatten wel vaak wetenswaardige informatie. In deze subrubriek worden daarom regelmatig verschenen nieuwsbrieven opgenomen. Uiteraard draagt de redactie geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud en is opname volkomen willekeurig. Het aanbod is afhankelijk van het aanbod van de aanbieders.

Publicatie

In deze rubriek zijn enkel berichten opgenomen over nieuwsbrieven, die via de Nieuwsbank naar de redactie van het Facilitair Journaal zijn gestuurd. Alle berichten zijn voorzien van een link, zodat de bezoeker, die kennis van de inhoud wil nemen, kan volstaan met één klik. Deze komt dan uit op de plaats van de website, waar deze informatie staat. Daar kan deze anoniem en zonder enige verplichting ingezien worden. Om terug te keren naar de website van het Facilitair Journaal kan volstaan worden met het afsluiten van de verbinding naar de doorgeplaatste website.

Via Nieuwsbank

Wie een interessante nieuwsbrief aan de Nederlandstalige facilitair managers en gebouwbeheerders heeft te melden of anderszins belangrijke kennis of informatie voor hen heeft, is uitgenodigd om deze aan te bieden via de Nieuwsbank van de Media Facilitair Journaal. Op voorwaarde, dat de aangeleverde informatie en kennis aan de redactionele uitgangspunten voldoet, zal deze in beginsel altijd in de vorm van een redactioneel bericht worden opgenomen. Voor meer informatie zie de Mediakaart.

Contact

contactformulier

Meer informatie
Ook interessant