07 - 03 - 2021

Dossiers

Dossiers

Dossiers

Over deze rubriek

Het vakgebied facilitair management en gebouwbeheer kent erg veel aspecten. Daaruit selecteerde de hoofdredactie ongeveer 140 onderwerpen, die tezamen het vakgebied bestrijken. Dagelijks dijt deze website verder met informatie en kennis uit. En daarmee ook de kennis en informatie over de geselecteerde onderwerpen. Om het de bezoekers gemakkelijk te maken daarin hun weg te zoeken, zijn van alle onderwerpen dossiers gemaakt, waarin de verzamelde kennis en informatie over één en hetzelfde onderwerp is opgenomen.

Publicatie

In de dossiers staan enkel informatie en kennis opgenomen, die eerder via de Nieuwsbank naar de redactie van het Facilitair Journaal zijn gestuurd. Hun oorsprong kan sterk uiteenlopen. Soms zijn zij elders gepubliceerd en daar kosteloos te lezen. Dan weer maken zij deel uit van een onderdeel van de website van het Facilitair Journaal en zijn zij daar in te zien. De bezoeker, die naar aanleiding van een aankondiging in een dossier iets wil inzien, wordt door middel van links doorverwezen. In veel gevallen kan volstaan worden met één klik. De bezoekers komt dan elders op deze website uit of – in een aantal gevallen – op de website van publicatie, waar de informatie of kennis anoniem en zonder enige verplichting ingezien kan worden. Om terug te keren naar de website van het Facilitair Journaal kan volstaan worden met het afsluiten van de verbinding naar de doorgeplaatste website.

Via Nieuwsbank

Wie interessante kennis of informatie voor de facilitair managers en/of gebouwbeheerders van Nederland heeft, kan deze aanbieden via de Nieuwsbank van het Facilitair Journaal. Op basis van hetgeen is aangeleverd, maakt de hoofdredactie een afweging in hoeverre er redactioneel iets mee wordt gedaan. Voor meer informatie zie de Mediakaart.

Contact

contactformulier

Meer informatie
Ook interessant