04 - 03 - 2021

Bedrijvig Personalia

Bedrijvig Personalia

Personalia

Over deze subrubriek

Er gaat geen uur in de facilitaire sector voorbij of er zijn professionals, die van baan, functie of organisatie zijn veranderd. In deze rubriek zijn de veranderingen voor personen opgenomen, waarvan hun omgeving vindt dat deze de aandacht van de facilitaire sector verdienen. Daarom zijn er enkel personen in opgenomen, waarvan hun omgeving vindt, dat zij er voor facilitair managers en gebouwbeheerders toe doen.

Publicatie

In deze rubriek komen uitsluitend gewijzigde posities van personen aan de orde, die via de Nieuwsbank naar de redactie van het Facilitair Journaal zijn gestuurd. Alle aankondigingen zijn voorzien van een link, zodat de bezoeker, die naar aanleiding van een aankondiging kennis van de inhoud wil nemen, kan volstaan met één klik. Deze komt dan uit op de plaats van de website, waar deze informatie staat. Daar kan deze anoniem en zonder enige verplichting ingezien worden. Om terug te keren naar de website van het Facilitair Journaal kan volstaan worden met het afsluiten van de verbinding naar de doorgeplaatste website.

Via Nieuwsbank

Wie een interessante functiewisseling heeft te communiceren of anderszins belangrijke kennis of informatie aan de facilitair managers en/of gebouwbeheerders van Nederland heeft te melden, kan deze aanbieden via de Nieuwsbank van het Facilitair Journaal. Op basis van hetgeen is aangeleverd, maakt de hoofdredactie een afweging in hoeverre er redactioneel iets mee wordt gedaan. Voor meer informatie zie de Mediakaart.

Contact

contactformulier

Meer informatie
Ook interessant