ICT

ICT

ICT staat voor informatie- en communicatietechnologie. Omdat tegenwoordig informatietechnologie in combinatie met communicatietechnologie wordt gebruikt, is de term uitgebreid van IT naar ICT. ICT is een steeds meer opkomend vakgebied en houdt zich voornamelijk bezig met informatiesystemen, telecommunicatie en computers. Het beheren van netwerken, databases, systemen en websites vallen hier onder.


Facilitair

ICT maakt onderdeel uit van het proces om te digitaliseren. Dit proces wordt vaak begeleidt door de facilitair manager. Alle benodigde apparatuur, waaronder ook de software en informatiesystemen worden gefaciliteerd door de FM’er. Voor het vakgebied zelf zijn inmiddels ook veel ICT-oplossingen beschikbaar, bijvoorbeeld op het gebied van toegangscontrole, documentbeheer en het nieuwe werken. Zelf kan de FM’er gebruik maken van een facilitair management informatie systeem (FMIS).

Door het gebruik van steeds weer nieuwe technologieën, worden er ook steeds meer nieuwe mogelijkheden gecreëerd.  Door deze ontwikkelingen blijft het voor een facilitair manager mogelijk om de facilitaire organisatie continu te blijven verbeteren, onder meer door Smart Facility Management, big data, robotisering en Internet-of-things.


Gebouwbeheer

Er wordt steeds vaker gekeken binnen een organisatie naar toepassingen voor gebouwbeheer. Dit zijn gebouwbeheersystemen en deze richten zich voornamelijk op installaties. Het gebruik van internet-of-things (IoT) wordt daarom steeds meer gestimuleerd. Wanneer IoT wordt gekoppeld aan de software van een organisatie, dan worden er patronen herkent en kan er wat mee gedaan worden. Door deze toepassing worden ICT en installatietechniek samengebracht. Hierdoor zal een pand steeds efficiënter en slimmer kunnen functioneren en krijgt de gebouwbeheerder meer inzichten.


ICT op de werkvloer

Door de automatisering van verschillende processen, wordt er meer grip verkregen op kosten, maar ook klanttevredenheid speelt hier een belangrijke en grote rol in mee. Ook het monitoren van informatiestromen is door het gebruik van social media een steeds terugkerend patroon binnen de organisatie. Het is hierbij niet alleen belangrijk te weten wat de interne klant van de organisatie vind, maar weet de organisatie ook wat de externe klant vindt? Hoe word je bijvoorbeeld ontvangen bij de receptie, was het gemakkelijk te vinden, hoe heeft de klant het parkeerbeleid ervaren? Allemaal vragen die voor de organisatie eigenlijk voor vanzelfsprekend worden aangenomen, maar eigenlijk helemaal niet zo vanzelfsprekend zijn. Doordat we hier steeds meer inzichten in krijgen door de verschillende informatiestromen die worden gemonitord, zorgt dit er voor dat er steeds effectiever kan worden ingespeeld op deze informatiegegevens.

Nagenoeg iedere medewerker krijgt te maken met enige vorm van ICT. Een kassasysteem, archivering, boekhouding, gebruik van social media, het besturen van een vrachtwagen met tijdsindicatie, etc. Het is daarom van belang dat medewerkers op de hoogte zijn van de gang van zaken, hoe gaat men om met bepaalde informatievoorzieningen en wat wordt er van de medewerkers verwacht? Een training voor medewerkers kan hierin uitkomst bieden.


ICT-beveiliging

Bij gebruik van ICT is de kans op calamiteiten groot. Het up to date houden van de digitale werkomgeving is dan ook een grote klus. De kwaliteit en het veilig houden van gegevens is een hele opgave en vergt dan ook veel professionele expertise. Het hebben van de juiste expertise is alleen niet vanzelfsprekend. Doordat deze sector zo snel veranderd, verandert er voor een professional ook veel. Gevaren liggen overal op de loer in het huidige internettijdperk.

Met cybercrime worden alle vormen van criminaliteit bedoeld waarbij het gebruik van internet een hoofdrol speelt. Internetcriminaliteit is een vorm van computercriminaliteit.

Voorbeelden van internetcriminaliteit

 • Inbreken in computers of computernetwerken (hacken);
 • Het chanteren van computergebruikers door hun systeem te blokkeren via ransomware (politievirus);
 • Verspreiden van illegaal materiaal (zoals kinderporno); 
 • Het ongeoorloofd verspreiden van auteursrechtelijk beschermd materiaal (muziek en films); 
 • Het misleiden van mensen door middel van phishing of pharming; 
 • Het veroorzaken van overlast door middel van bijvoorbeeld spam of flooding.

Bescherming

 • De juiste software gebruiken en een virusscanner installeren. Een spamfilter en firewall installeren. 
 • De computer regelmatig updaten, bijvoorbeeld via Windows Update 
 • Enkel bestanden downloaden die honderd procent betrouwbaar zijn. Onbetrouwbare bestanden bevatten vaak spyware.

Trends en ontwikkelingen

FMIS
De komst van het facilitair management informatie systeem, FMIS, is al een aantal jaar onderweg, maar ook hier worden steeds weer nieuwe technologieën voor ontwikkeld. Bedrijfsprocessen als facilitair, HR en finance worden steeds vaker in een FMIS systeem verwerkt. Er worden hierdoor verschillende IT-oplossingen gecreëerd. Het boeken van een vergaderruimte, of het doorgeven van een kapotte lamp of computer wordt hierdoor steeds gemakkelijker.

BYOD
Men maakt tegenwoordig steeds meer gebruik van IT apparaten. De trend is BYOD (Bring Your Own Device) is daardoor ook steeds meer upcoming. Bij BYOD worden niet alleen telefoons, tablets en laptops bedoeld, maar ook de software, het consumentengedrag en de cultuur hiervan. Vaak zijn de tablets, telefoons en laptops van medewerkers beter en sneller, dan de apparaten welke worden aangeboden door de werkgever. Dit heeft er uiteindelijk ook voor gezorgd dat men hun eigen spullen wil gebruiken op het werk. In het dossier BYOD wordt hier dieper op ingegaan.

Het nieuwe werken
Doordat we zo mobiel zijn geworden, is het werken vanuit de cloud de laatste jaren ook steeds meer toegenomen. Een werkplek is daardoor niet meer gebonden aan een locatie en door de BYOD ook niet meer aan en apparaat. Het werken vanuit de cloud wordt verder uitgelicht in het dossier Het Nieuwe Werken.


Wet- en regelgeving

Er is niet één ict wet. ICT-wet en regelgeving kent diverse regelingen. Dit kan o.a. gaan over Informatietechnologie en Internetrecht: 

 • de Auteurswet (oa. art 45h e.v.) 
 • de Databankwet 
 • de Rijksoctrooiwet  
 • de Wet op topografiën van halfgeleiders (microchips) 
 • en EU richtlijnen over die onderwerpen   

Aanverwant met ICT recht:

 • de Telecommunicatiewet 
 • de Wet Bescherming Persoonsgegevens – privacy-recht 
 • het ‘Cyber crime verdrag’ e.a. 
 • de Faillissementswet o.a. i.v.m. software 
 • het Burgerlijk Wetboek o.a. over:
  – ITC-aansprakelijkheid; broncode escrow; verpanding (6:162; 7:600, 3:236 ev BW)
  – contracten recht; verkoop op afstand (e-commerce) (7:46 a-j BW)
  – aansprakelijkheid in het electronisch rechtsverkeer (6:196 b BW)
  – diensten voor de informatiemaatschappij (3:15d en 6:196 c BW)