Het nieuwe werken

Het nieuwe werken

Onder het nieuwe werken wordt ook wel verstaan het plaats- en tijdonafhankelijk werken. Het is ontstaan vanuit de ICT-sector. Werken waar, wanneer en hoe men dat zelf het prettigst vindt. Professionals moeten tegenwoordig waar en wanneer dan ook toegang kunnen krijgen tot relevante informatie waarmee gewerkt kan worden. Het nieuwe werken (HNW) bevat een andere manier van denken en geeft daardoor meer mogelijkheden tot verschillende aandachtsgebieden binnen een organisatie. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het samenwerken, het leiderschap en de organisatiecultuur. Doordat organisaties en mensen flexibeler omgaan met hun werktijd en -omgeving, voelen mensen zich prettiger en zullen daardoor productiever zijn.


Facilitair

Wanneer er binnen een organisatie wordt nagedacht over het nieuwe werken (HNW), kan men een goede invulling geven aan het verduurzamen van de organisatie. Er is een behoefte aan diverse verschillende werkplekken en de daarmee gekoppelde ondersteuning. De facilitair manager kan door middel van het invoeren van Het nieuwe werken verschillende bedrijfsdoelstellingen verwezenlijken. Het invoeren van HNW kan namelijk erg veel opleveren.

De afgelopen jaren is er veel veranderd op de werkvloer, met name wat betreft flexwerken. Hierin zie je dat er steeds meer rekening gehouden wordt met de wensen en behoeften van de medewerker. Bij HNW staat de medewerker centraal. Er wordt hierbij rekening gehouden met wat de medewerker nodig heeft om zijn werk goed uit te kunnen voeren. Je kunt hierbij denken aan werkplekken, opleiding en ICT-hulpmiddelen. Daarbij spelen heldere regels en procedures een erg belangrijke rol.


HNW: Bricks, bytes en behaviour

Wanneer er wordt gesproken over Bricks, bytes en behaviour doelt men op de huisvesting en de technologie van het kantoor, maar ook het gedrag van de gebruikers wordt hiermee bedoeld. Wanneer het gedrag van de gebruiker niet overeenkomt met de visie van het bedrijf, zal het gewenste resultaat niet worden behaald.

De traditionele manier van werken is nog steeds achter een bureau op kantoor, maar je ziet hier steeds meer verandering in komen. Het nieuwe werken is allang geen nieuw begrip meer, en er zijn veel bedrijven welke HNW al hebben geïmplementeerd binnen het bedrijf. bij het Nieuwe werken werk je niet meer standaard achter een bureau op kantoor, maar is het ook mogelijk dat je op een kantoor werkt met flexplekken of werkt vanuit een vergaderplek.

Binnen het nieuwe werken wordt het hebben van betrouwbare technologieën steeds belangrijker. We worden met zijn allen steeds afhankelijker van de techniek. Het hebben van een betrouwbaar netwerk is daarom ook van groot belang.


Cloud

Bij het werken vanuit huis of een andere externe werkplek wordt er veel gebruik gemaakt van de Cloud. Het is van groot belang dat deze online werkomgeving goed wordt beveiligd. Er werken wereldwijd een heleboel mensen online, maar hoe waarborg je nu de veiligheid van documenten in de Cloud? Is de kans aanwezig dat een derde er met vertrouwelijke bedrijfsgegevens vandoor gaat, zo ja, hoe ga je dit tegen en hoe garanderen Cloud aanbieders deze veiligheid? Want zodra het werken via de Cloud niet meer veilig is, zal deze business snel zijn populariteit gaan verliezen. Het werken vanuit de Cloud brengt, behalve veiligheidsrisico’s ook andere risico’s met zich mee. Je bent namelijk afhankelijk van een netwerkverbinding. Als deze niet naar behoren werkt, kan er tijdelijk niet gewerkt worden. Ook speelt de snelheid van deze verbinding mee. ICT-aanbieders zijn dan ook altijd in de weer om hier nieuwe oplossingen voor te vinden.


Gevolgen van HNW

Doordat bij HNW meer verantwoordelijkheid bij de medewerker wordt gelegd, krijgt de medewerker steeds meer uitdaging in zijn of haar werk. De medewerker krijgt steeds meer vrijheid en daardoor verricht hij niet alleen het werk dat hij moet doen, maar ook omdat hij dat wil. Dit vertrouwen vanuit de werkgever, is van cruciaal belang bij het slagen van HNW in een organisatie.

De werknemer ervaart meer rust in het werken vanuit een door hem gekozen locatie. Mensen werken blijkbaar een stuk relaxter in hun eigen omgeving. Op kantoor zijn er constant collega’s om je heen, waardoor de concentratie die je nodig hebt om je werk goed te verrichten daalt. Bij het werken vanuit bijvoorbeeld thuis bepaal jijzelf hoe urgent een bepaald mailtje of telefoontje is.

Men kan bij HNW zelf hun tijd indelen. Niet iedere persoon is even productief tussen de gangbare 9 tot 5 kantoortijden. De ene persoon presteert beter in de avond en de ander is een stuk productiever in de ochtend. Door HNW kan men zelf bepalen wanneer er werkt verricht wordt. Het enige waar rekening mee gehouden moet worden is of het verrichtte werk inhoudelijk net zo goed is als wanneer men op kantoor zou werken.

Doordat je vanuit huis kunt werken, win je elke dag wat tijd door het niet hebben van reistijd. Deze tijd kan worden ingedeeld naar eigen inzicht. HNW is zeer goed te combineren met het ouderschap.


Trends en ontwikkelingen

Bedrijfsrestaurant & catering

Doordat het nieuwe werken steeds meer wordt geïntroduceerd binnen onze werkomgeving, wordt er ook steeds meer verwacht van de restauratieve voorzieningen. Omdat men flexibele tijden werkt, moet er nu vaak ook gezorgd worden voor avondeten. Dit alles zorgt ervoor dat het bedrijfsrestaurant steeds langer in gebruik is. Deze voorzieningen zijn niet alleen terug te vinden in het bedrijfsrestaurant, maar ook in de gang bij de koffiecorner of in ontvangstruimtes.

Locaties

Een organisatie hoeft niet per se 1 vaste locatie of vaste werktijden te hebben. Tegenwoordig wordt de status van een organisatie niet meer bedacht op de grootte van het bedrijfspand. Aanpassingsvermogen en het vertrouwen in de medewerker is tegenwoordig veel belangrijker. HNW is hiervan een voorloper en steeds in ontwikkeling. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het Agile werken.

Werk-privé 

Er wordt nog altijd veel geroepen ‘houdt werk en privé gescheiden’, maar de grens tussen werk en privé zal steeds meer afnemen. Doordat mensen vanuit huis kunnen en gaan werken, is de lijn tussen werk en privé al een stuk meer afgenomen. Daarbij komt dat men niet alleen tijdens hun werktijden (9 tot 5) inspiratie opdoen. Nee dit gebeurt bijvoorbeeld ook tijdens een trip naar het buitenland waar goede gesprekken worden gevoerd en nieuwe ideeën ontstaan. Tegenwoordig is niemand meer onbereikbaar en met de komst van sociale media is de scheiding tussen werk en privé alsmaar kleiner geworden. Door sociale media wordt het werken gemakkelijker gemaakt. Er wordt tijd en ruimte gemaakt door middel van verschillende sociale media platforms.