Hekwerk

Hekwerk

Een hekwerk is een afscheiding van hout of metaal en wordt gebruikt ter afscherming van een terrein of delen daarvan. Er zijn veel soorten hekwerken, van eenvoudige, symbolische afscheiding ter aanduiding van een eigendom, tot hekwerken die moeten voorkomen dat ongewenste personen het terrein betreden, of in geval van bijvoorbeeld een gevangenis, verlaten. Een hekwerk kan aangevuld worden met roadblockers en rampalen. Afhankelijk van de situatie, kiest men voor een hekwerk dat het beste past bij de beveiligingsbehoefte. Deze kan zelfs uitgebouwd worden tot een compleet plan voor integrale security oplossingen voor de beveiliging van gebouwen, terreinen en complexen, waarbij het hekwerk volledig geïntegreerd wordt in het totaal concept van de buiten beveiliging, inclusief detectie- en camerasystemen (CCTV), toegangscontrole en al dan niet elektronisch bedienbare poorten.


Facilitair

Hekwerken kunnen een rol spelen in de inrichting en de beveiliging van het eigen terrein. Het is daarom van belang dat er van te voren een goede inventarisatie gemaakt wordt waarvoor de organisatie hekwerk nodig heeft. Als beveiliging op de grond? Of als beveiliging op daken bijvoorbeeld. Daarbij is het  goed te weten van te voren wat het beleid van de organisatie hieromtrent is.


Risico

Hekwerk is er niet alleen om een pand of object te weren van ongewenste genodigden; hekwerk is er ook om vallen op hoogtes tegen te gaan. Bij kortdurende werkzaamheden zie je vaak dat men denkt deze klus wel ‘even’ te klaren. Tegenwoordig is men er in ieder geval veel waakzamer op dat er ook bij kortdurende projecten sprake is van goede valbeveiliging en hekwerken. Er zijn vaak veel technische installaties aanwezig op daken. Dit houdt dan ook in dat men vaak op het dak moet zijn om eventuele reparaties en aanpassingen aan te brengen. Tijdens dit is het van belang dat de beveiliging van de werknemer niet in het geding komt. Daarom wordt er vaak gekozen voor permanente hekwerken op daken.


Soorten

Afhankelijk van de situatie, wordt gekozen voor een oplossing die het best bij de beveiligingsbehoefte past. Een lage afrastering voor een visuele afscherming van een terrein, lage hekken vooral in gebruik bij erfgrensafscheidingen, plantsoenmarkering of een manier om ongewenst parkeren tegen te gaan, tot aan de hoge hekwerken als de toegang tot een terrein onmogelijk moet worden gemaakt.  

Er zijn verschillende soorten hekwerken:

–     gaashekwerk
–     spijlhekwerk
–     draadhekwerk
–     lage afrastering
–     bouwhekken
–     buitenbeveiliging: méér dan alleen hekwerken

Daarbij zijn er ook geautomatiseerde hekwerken om ongewenst parkeren tegen te gaan en andere mensen, behalve bevoegden, buiten de deur te houden:

–     schuifpoort
–     draaipoort
–     speedgate
–     slagbomen
–     draaihek / tourniquet  

Mobiele hekwerken, die kunnen worden ingezet bij het werken op daken:
–     tijdelijke dakrandbeveiliging
–     verrijdbare dakrandbeveiliging


Trends en ontwikkelingen

Innovatieve ideeën wat betreft hekwerken zijn er al sinds jaar en dag. Zo is er een aantal jaar geleden al een hekwerk ontwikkeld ter voorkoming van bouwherrie voor omwonenden. Dit hekwerk zorgt er voor dat er, door het plaatsen van een geluidsscherm op de bouwhekken, minder klachten komen van de omwonenden. Het geluidsscherm bevat gewatteerd zeil en absorbeert het geluid. Door deze oplossing wordt er veel geluid binnen de hekwerken gehouden en is er dus minder overlast.


Normen, wet- en regelgeving

In artikel 3.16 van het Arbobesluit staat vermeld dat bij het verrichten van werkzaamheden waarbij valgevaar aanwezig is, hekwerken of andere maatregelen genomen moeten worden om dit tegen te gaan.

NEN-EN 10223-4:2012 en:
Deze Europese norm specificeert vereisten voor gelaste hekwerken van staaldraad, waarvan er vele soorten voor een verscheidenheid aan toepassingen zijn. Het specificeert de algemene kenmerken van gelaste hekwerken geleverd als rollen of panelen en coatings, eigenschappen en toleranties. Deze Europese norm dekt alleen orthogonaal gelast gaas, d.w.z. draad die loodrecht op elkaar is gelast. Voor gelaste wapeningshekken van panelen omvat de specificatie alleen panelen die zijn gemaakt van draden die niet groter zijn dan 10 mm.