Groen op de werkplek

Groen op de werkplek

Groen op de werkplek is een serieus onderdeel van gezond werken. De natuur op de werkplek brengen is wereldwijd een steeds grotere behoefte. Planten hebben een positief effect op de werkvloer. Uit onderzoek is gebleken dat klachten over geïrriteerde ogen met 15%, droge keel, hoesten en niezen met 30% en hoofdpijn zelfs met 45% afneemt bij groen op de werkvloer. Groen op de werkplek heeft een positief effect op het binnenklimaat en is van invloed op de gezondheid van de medewerkers.


Facilitair

In het licht van het welbevinden van de medewerker op de werkplek is de facilitair manager verantwoordelijk, door het vaststellen van de wensen en behoeften van de gebruiker. Groen op de werkplek maakt deel uit van een gezonde werkplek. Hierbij komen een aantal facilitaire processen bij kijken. Ergonomie, gezondheid, veiligheid en de wet- en regelgeving wat betreft zo’n werkplek bijvoorbeeld.

Medewerkers zijn over het algemeen in innovatieve gebouwen erg tevreden over de uitstraling en de werkbaarheid van hun werkplek. Er is vaak goed nagedacht over de akoestiek en ergonomie van zo’n werkplek. Het binnenklimaat is vaak ook goed geregeld. Wel is een steeds meer terugkerend tegengeluid dat men, door de slimme omgang van ruimte, niet geconcentreerd kan blijven, omdat er veel mensen in eenzelfde ruimte tegelijkertijd aan het werk zijn.


Groen op de werkvloer

Genoeg groen op de werkvloer zal van toegevoegde waarde zijn voor de organisatie. Mensen voelen zich prettig en door middel van beplanting, is er meer zuurstof dat wordt geproduceerd. Mensen zijn hierdoor productiever op de werkvloer. Het dossier Groen op de werkplek hangt nauw samen met verschillende dossiers. Denk hierbij bijvoorbeeld aan kantoorinrichting, binnenklimaat, interieurbeplanting, interieurinrichting en klimaatbeheersing. Er zijn verschillende organisaties die zich bezighouden met een goede inrichting en het hebben van genoeg groen op de werkvloer. Maar hoe organiseer je dit? Elke organisatie wil zoveel mogelijk uit zijn medewerkers kunnen halen. Hoe zorg je ervoor dat de medewerkers zo productief mogelijk zijn en waar moeten organisatie dan aan voldoen?

Productiviteit
Het hebben van uitzicht op een groene omgeving, en het hebben van natuurlijk daglicht is hierbij een must. Binnen een kantooromgeving zal het stressniveau afnemen en de creativiteit en productiviteit zullen stijgen. Ook het ziekteverzuim zal aanzienlijk minder worden. Het belang van een groene werkplek, is bij veel organisaties al aan de orde van de dag. Niet alleen de zuurstof van de beplanting zorgt voor een positief effect bij werknemers, maar ook de kleur groen geeft een positief en energiek gevoel af. Niet alleen beplanting helpt bij het hebben van eerder genoemde factoren, maar tegenwoordig is het steeds meer een trend dat kantoormeubilair gemaakt wordt van natuurlijke producten als bijvoorbeeld hout.

Wensen en behoeften
Werkplekken heb je in allerlei verschillende soorten en maten. Bij het hebben van groen op de werkplek denk je onder andere aan genoeg daglicht, een goede luchttoevoer en afvoer en natuurlijk hoort beplanting hier ook bij. De mens staat in de leefomgeving van een pand centraal. En eerdergenoemde punten zullen hier dan ook op afgestemd worden. Het inzichtelijk hebben van de wensen en behoeften van de medewerker is van belang. Het hebben van groen op de werkplek draagt ook bij aan de sfeer en beleving van medewerkers en gasten. Ook akoestiek draagt bij aan een fijne werkomgeving.

Luchtkwaliteit
De kwaliteit van lucht hangt af van verschillende factoren. Het is niet vanzelfsprekend dat de kwaliteit zomaar goed is. Het hangt namelijk af van de luchttoevoer, luchtafvoer maar ook de luchtverversing, bouwmaterialen, het meubilair en de aanwezigheid van mensen binnen het gebouw. In sommige gebouwen spreekt men over een ‘ziek’ gebouw. Dit komt mede doordat de samenstelling van lucht wordt bepaald door heel veel verschillenden stofjes. Planten kunnen hier in hele lichte mate verandering in brengen. Planten hebben een luchtzuiverende werking en er is aangetoond dat planten bijdragen aan de verbetering van bijvoorbeeld de luchtvochtigheid, stofdeeltjes in de lucht maar ook de akoestiek binnen een organisatie. Het effect hiervan is alleen merkbaar als er genoeg beplanting is en het effect verdwijnt al gauw wanneer er een raam wordt geopend. Wanneer er binnen de organisatie veel mensen klagen over gezondheidsklachten, is het raadzaam na te gaan waar deze klachten vandaan komen in plaats van het simpelweg af te doen met een ‘ziek’ gebouw.


Wet- en regelgeving

In het Arbeidsomstandighedenbesluit staat alles beschreven wat betreft het hebben van een gezonde en veilige werkplek. Onderstaande punten worden daarin verder uitgelicht.

  • Arbozorg
  • Inrichting arbeidsplaatsen
  • Fysieke belasting en fysische factoren

Belangrijkste normen

  • NEN-EN 12464-1: 2011: licht en verlichting op een werkplek binnenshuis. 
  • NEN-EN 689: 1995: leidraad voor beoordeling van blootstelling van chemische stoffen.
  • ISO 45001: 2016:  Arbo management. Deze norm stelt een organisatie in staat een veilige en gezonde arbeidsomstandigheden te bieden voor het voorkomen van arbeidsongevallen en slechte gezondheid en om het proactief te verbeteren.