Geurbestrijding

Geurbestrijding

Op de werkplek kunnen verschillende nare luchtjes ontstaan. Dit zorgt vaak voor irritatie bij mede collega’s. Door deze irritatie is de kans op ziekteverzuim groter en kan de productiviteit van de medewerkers drastisch afnemen. Het is daarom geen overbodige luxe om iets te doen tegen deze nare luchtjes. Er zijn verschillende mogelijkheden om geur te bestrijden. Een gezonde werkomgeving is immers waar elke werkgever tegenwoordig naar streeft. Een tiental jaren geleden was dit nog heel anders en werd er bijvoorbeeld nog volop binnen gerookt. Tegenwoordig is dit uit den boze en is het werken op en in een gezonde werkomgeving steeds meer van belang. Zo wordt er al rekening gehouden met een gezonde werkomgeving bij het tekenen van een nieuw pand. Waar moet een luchtfilter of luchtafzuiger komen en hoe kunnen we dit het best wegzetten?


Facilitair

Er zijn allerlei verschillende soorten lucht vervuilers; stof, vet, rook, pollen, roet, gassen of bijvoorbeeld haardeeltjes. Al deze factoren kunnen er op hun beurt voor zorgen dat de ruimte waarin je je bevind, hiernaar gaat ruiken. De luchtkwaliteit wordt dan ook beïnvloed door deze factoren. Aan de facilitair manager de taak dit te reguleren binnen de organisatie.


Risico

Een schone luchtkwaliteit is van essentieel belang binnen een organisatie. Je hoort tegenwoordig steeds vaker over het ‘sick building syndroom’. Dit zorgt er in veel gevallen voor dat het ziekteverzuim percentage veel hoger uitvalt dan eigenlijk nodig is. Er is een wezenlijke relatie tussen de luchtkwaliteit van een organisatie en het ziekteverzuim. Ziekteverzuim kan tot wel 25% worden teruggedrongen als er een goede luchtinstallatie aanwezig is. Daarom is het van belang dit zo goed mogelijk te reguleren en hier stappen op te ondernemen. Vaak zie je dat stankoverlast wordt veroorzaakt door een oud gebouw en de daarbij behorende vochtissues. Hiervoor zijn verschillende methoden ontwikkeld om deze irritatie zo ver mogelijk terug te dringen. Het neutraliseren van geur gebeurt vaak door middel van verschillende oliën. Deze zorgen ervoor dat er, door middel van organische verbindingen, heel veel verschillende elementen ontstaan, waardoor de geur wordt afgebroken. Door te werken met oliën blijft er ook geen overdadig sterke lucht achter, waardoor men kan denken dat er iets moet worden verbloemd.


Soorten

Nare luchtjes worden vaak tegengegaan door middel van verschillende geurneutralisaties. Zo is er geurbestrijding die nare luchtjes maskeert of juist de nare lucht verdoezelt door een hele sterke lucht te verspreiden. Het meest voorkomende product zorgt ervoor dat de geurmoleculen worden afgebroken.

Luchtreinigers:
In kleine en grote ruimtes te gebruiken, voor het verwijderen van onaangename luchtjes, virussen, fijnstof tot gevaarlijke gaslucht.  

Rookcabines:
Filteren tabaksrook en andere onaangename geuren. Schadelijke gassen worden hierin gefilterd. Meer hierover is te lezen in het dossier rookabri.  

Afzuigkap:
Wordt vaak in een grootkeuken geplaatst om stank en geuroverlast van het bereiden van voedsel tegen te gaan. Naast het bestrijden van vieze geur, gaat een afzuigkap ook het verhogen van brandrisico, door achtergebleven vetdeeltjes, tegen.  

Industriële stofafzuiging:
In grote bedrijfshallen dwarrelt er veel stof rond. Door een industriële afzuiging wordt er voor gezorgd dat de lucht gezuiverd wordt en dus rook, stofdeeltjes en bijvoorbeeld oliehoudende geuren verdwijnen.


Trends en ontwikkelingen

Het verwijderen van geur wordt op verschillende manieren gedaan:

  •    Verwijder de bron: Het verwijderen van de bron lijkt een gemakkelijke methode om geuren te verwijderen. Alleen werkt het vaak in de praktijk net wat anders. Het verwijderen van de bron is vaak niet mogelijk. Vaak komen nare luchtjes gewoon weer terug door bijvoorbeeld oude vloerbedekking, waar de geur is ingetrokken.  
  •     Voeg een geur toe: Het maskeren van geur is vrijwel meteen merkbaar. Het is echter prijzig, maar bovenal ook ongezond. Mensen ademen immers de hele dag de parfum en andere toevoegingen van deze geuren in. Daarnaast is de geur voor iedereen anders. Dat wat de een lekker vindt ruiken, vindt de ander juist erg stinken.  
  •     Luchtreiniging: De meest voorkomende manier voor het bestrijden van geur is door middel van luchtreiniging. Doordat de lucht hierdoor wordt gefilterd en vaak wordt teruggeblazen in dezelfde ruimte, blijven alle deeltjes die geur veroorzaken achter in de daarvoor bestemde filters. Zo’n filter wordt vaak voorzien van koolstof. Dit helpt om stank op te nemen en te filteren.

Normen, wet- en regelgeving

NTA 9065:2012 nl
Luchtkwaliteit -geurmetingen – meten en rekenen geur. Hierin ligt de nadruk van geurhinder voornamelijk op de industrie.  

NTA 9055:2012 nl
Luchtkwaliteit – elektronische luchtmonitoring – geur(overlast) en veiligheid. Door middel van deze norm kan een Plan van Eisen worden opgesteld.  

NVN 2818:2005 nl
Geurkwaliteit – sensorische bepaling van de hedonische waarde van een geur met olfactometer. Deze norm geeft de werkwijze weer voor het vaststellen van  hedonische geuren.