Gebouwautomatisering

Gebouwautomatisering

Gebouwautomatisering betreft de bewaking, besturing, controle- en optimalisatievoorzieningen in gebouwen met het doel de uitvoer en besturing van processen te automatiseren en de bewaking hiervan te vereenvoudigen. Gebouwautomatisering draait om doordachte afstemming tussen functionaliteit en techniek op basis van gebruik en inrichting van het gebouw. Het vraagt om goed nadenken over een gelaagde opbouw in techniek. Zeker als het bedrijfsgebouw verschillende huurders heeft.


Facilitair

Het bedrijfsgebouw van tegenwoordig vraagt meer dan een functie van het huisvesten van mensen of productie. De behoefte groeit om een gebouw dat zelf gegevens verzamelt, verwerkt en tot op zekere hoogte hierop actie onderneemt. ‘Zelfdenkende’ gebouwen. Data die bijdraagt aan een scherpere exploitatie en die, in een situatie waarbij de continuïteit van bedrijfsvoering in gevaar komt, systemen aanstuurt die de juiste acties ondernemen.

De klassieke voorbeelden van gebouwautomatisering zijn onder meer de efficiënte afstemming tussen dag- en kunstlicht ten gunste van de productiviteit, de klimaatregeling en aanwezigheid, de slimme ventilatie en het regelen van licht en beveiliging op basis van (ongewenste) aanwezigheid. De integratievoorbeelden laten zien dat slimme techniek zorgt voor een adaptief gebouw. Een gebouw dat meebeweegt in het gebruik ervan. Dat levert voordeel op. Ongeacht of het een kantoor-, zorg- of productie-omgeving betreft.

Als gebouwbeheerder of facilitair manager weet je als geen ander wat er allemaal komt kijken bij het beheren van een pand. In ieder pand spelen de techniek en ICT een belangrijke rol. Gebouwautomatisering is een toepassing waar techniek en ICT zich bundelen en daardoor de kwaliteit van werken ondersteunt. Daarbij komt dat duurzaamheid en natuurlijk een gezonde leefomgeving ook belangrijke factoren zijn die meespelen in het proces.


Op de werkvloer

Het binnenklimaat is van groot belang bij organisaties. Meer hierover is te lezen in het dossier Binnenklimaat. Binnenklimaat kan gereguleerd worden door middel van een gebouwautomatiseringssysteem. De gebouwbeheerder is op zoek naar het beste systeem, dat kan communiceren met bijvoorbeeld andere gebouwgebonden systemen. Bijvoorbeeld het volledige integratiesysteem voor gebouwbeheer. Dit systeem zorgt er voor dat er mogelijkheden worden geboden om klimaat, verlichting, zonwering, energie en andere systemen binnen de organisatie op elkaar af te stemmen.

Door middel van energiemonitoring, kan inzichtelijk worden gemaakt wat het rendement van de installatie is. Ook is een frequente controle op deze installaties noodzakelijk om de veiligheid, betrouwbaarheid en efficiëntie te blijven garanderen.


Soorten

In welke marktsegmenten kan gebouwautomatisering worden toegepast?

Centraal management;
– Safety management;
– Security management;
– Comfort management.

Toepassingen

– Systeemintegratie;
– Regeltechniek; sensoren bij kranen en zeepdispensers
– Beveiliging;
– Veiligheid;
– Dag- en kunstlicht. Bewegingsmelders waardoor verlichting automatisch aanspringt wanneer een ruimte wordt betreden;
– Gereguleerd ventilatiesysteem;
– Aanwezigheidsregistratie;
– Parkeerbeleid; het scannen van het kentekenbord bij het inrijden van een parkeergarage;
– Klimaatbeheersing / vochtregulatiesysteem; verwarming bij koude dagen (ook vloerverwarming), airco bij warme dagen.      


Normen, wet- en regelgeving

Alle  wetten, regels en bepalingen die van toepassing zijn op gebouwbeheer, terreinbeheer, de veiligheid hiervan en de arbeidsomstandigheden. Hier bij wordt er rekening gehouden met:

·     Arbo; 
·     Strafrecht; 
·     Civielrecht; 
·     Veiligheid. 

Belangrijkste normen

De NEN 2767 is een duidelijke maatstaf voor het meten van de conditie van een gebouw. Deze NEN norm is opgesplitst in twee delen. Deel een gaat meer in op de methodiek van  de conditiemeting en in deel twee wordt een overzicht gegeven hoe zo’n meting wordt beoordeeld.

Eurocodes zijn normen welke Europees zijn vastgelegd voor het toetsten van alle mogelijke bouwconstructies. Hiermee worden nieuwe bouwconstructies beoordeelt. De Eurocodes vervangen de TGB-normen NEN6700 t/m NEN 6790. Deze Eurocodes worden gebruikt door organisaties welke gespecialiseerde opdrachten uitvoeren. Hierbij denk je aan een architectenbureau of een ingenieursbureau. Ook adviesbureaus, bouw- en aannemersbedrijven en woningcorporaties maken gebruik van deze methode.

NEN 2632. 1e druk, september 1980. Deze norm geeft de begripsomschrijvingen en de indeling van exploitatiekosten van gebouwen weer.