Garderobesystemen

Garderobesystemen

Een garderobe of vestiaire is een ruimte van een gebouw waar bezoekers van dat gebouw een jas, tas of andere kledingstukken tijdelijk kunnen afgeven. Het woord garderobe is afkomstig uit het Frans en kan worden vertaald met ‘bewaren’ en ‘japon’ (= kleding). Bij schouwburgen, concertzalen, musea en tijdens bijeenkomsten als seminars of beurzen treft men garderobes aan. Maar ook bij grotere organisaties, instellingen en bedrijven zijn garderobesystemen niet ongebruikelijk. Een garderobesysteem kan worden aangeboden in heel veel verschillende soorten organisaties en op verschillende manieren worden toegepast. Naast dat een garderobe als visitekaartje fungeert voor de organisatie, kan het tevens een inkomstenbron zijn. Garderobesystemen komen voor in alle soorten en maten. Soms met personele invulling, al dan niet (semi-)geautomatiseerd.


Facilitair

Een garderobe is een van de eerste elementen die een bezoeker tegenkomt bij binnenkomst vaan een gebouw. Het fungeert zodoende als visitekaartje van een organisatie en het geeft tevens blijk van hospitality.  Het veiligstellen van spullen van bezoekers en medewerkers is het doel van een garderobesysteem. De facilitair manager is verantwoordelijk voor het systeem, van inkoop tot gestructureerde uitvoering.


Op de werkplek

Een garderobe wordt op diverse manieren ingezet. De grootte van een organisatie, evenement of locatie speelt hierbij een belangrijke rol. Een opsomming van diverse locaties waar een garderobesysteem vaak wordt ingezet: ziekenhuizen, kantooromgeving, scholen, beurzen, congressen, exposities, discotheken, clubs, restaurants, hotels, theaters, musea, kerken, bars.

Er zijn verschillende methoden om gebruik te maken van een garderobesysteem. Tijdens een festival of ander evenement kan het wenselijk zijn dat bezoekers gemakkelijk en snel bij hun jassen of tassen kunnen. Hiervoor wordt veelal een lockersysteem ingezet. Een nadeel is echter dat er slecht zicht is op wat er wordt opgeslagen in de lockers zonder de privacy in het geding te brengen. Voor verdere informatie over lockers kunt u terecht in ons dossier ‘Lockers’.  Behalve lockers zijn er nog tal van andere mogelijkheden:

–     Stripkapstokken;
–     School garderoberekken;
–     Wand garderoberekken;
–     Verrijdbare garderoberekken;
–     Vrijstaande kapstokken;
–     Vrijstaande garderoberekken;
–     Paraplurekken;
–     Kledingtransportrekken.


Evenementen

Een evenement trekt erg veel en gevarieerd publiek en vaak komt men in grote getale tegelijkertijd aan. Bij een garderobesysteem zal met een aantal factoren rekening gehouden moeten worden:

– Hoeveelheid bezoekers;
– Piekdrukte bij begin en bij sluiting van evenement;
– Beschikbare ruimte.

Bij een evenement is het verder belangrijk dat de garderobe van A tot Z goed gecoördineerd wordt. Onderstaand een aantal tips over het beheer en hoe de eventuele omzet te hanteren:

1.   Zorg voor een zichtbaar garderobe reglement. Zo hebt u de aansprakelijkheid op vermiste spullen ingedekt.

2.   Gratis garderobe kent ook aansprakelijkheid. €1,- tot €1,50 is een goede prijs voor het veilig weghangen van spullen.

3.   Het is zo dat u aansprakelijk bent per weggehangen item, laat men dus ook meerdere garderobetickets kopen bij het weghangen van meerdere items.

4.   Zorg dat duur (uitziende) tassen, jassen en andere items eventueel apart worden weggehangen.

5.   Deel de garderobe in met verschillende secties. Voorbeeld sectie A, sectie B of sectie C.

6.   Het gebruik van verrijdbare rekken scheelt vaak erg in tijd, probeer hier dan ook gebruik van te maken. Immers, tijd is geld.


Locatie van garderobe

Bij het plaatsen van een garderobe moet er gedacht worden aan de locatie. Zodra een garderobe te dicht bij de ingang wordt geplaatst, kan dit zorgen voor opstoppingen en onnodige wachtrijen.


Normen, wet- en regelgeving

Bij het opbergen van andermans spullen is het van belang dat de privacy van desbetreffende personen niet in het geding komen. Voor de organisatie hun eigen veiligheid, is het raadzaam een reglement op te stellen in verband met de aansprakelijkheid.