FGNoviteitenprijs 2021

Winnaar FGNoviteitenprijs 2021: LED’s kill the virus

De genomineerden van de FGNoviteitenprijs samen met de jury-voorzitter

Vanwege Covid-19 is de 11e FGNoviteitenprijs niet tijdens de vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer uitgereikt maar tijdens een besloten bijeenkomst. De FGNoviteitenprijs, een prestigieuze onderscheiding, is bedoeld om de ontwikkeling van het vakgebied facilitair management en gebouwbeheer in het Nederlandse taalgebied te stimuleren. De organisatie is in handen van HoLaPress Communicatie, uitgever van onder meer de Media Facilitair Journaal.

De genomineerden voor de ‘FGNoveitenprijs 2021:

  1. Ritswand heeft een circulaire oplossing voor scheidings- en stiltewanden.

Ondanks de gewenste openheid in organisaties, bestaat er toch behoefte aan ruimtes waar in alle rust gebeld, geconcentreerd gewerkt of vergaderd kan worden. ‘Gewoon door te ritsen’ stelt Ritswand. Snel op te bouwen, flexibel en duurzaam.

  • Imagebuilders komt met een oplossing voor het ruimtebesparend creëren van een thuiswerkplek.

Door de coronapandemie is thuiswerken een ‘normaal’ geworden. Echter, niet iedere woning beschikt over een thuiswerkplek. Imagebuilders ontwikkelde een flexibele en ergonomische werkplek die na gebruik met weinig ruimte opgeborgen kan worden.

  • Interland Techniek heeft een coronavrij luchtbehandelingssysteem voor liften in hoogbouw ontwikkeld.

Het belang van schone lucht is – zeker in deze coronatijd – aangetoond. Met name in liften komen meerdere mensen op een beperkte ruimte samen. Interland Techniek ontwikkelde een luchtbehandelingssysteem voor coronavrije lucht.

  • Cleanedge Lighting voor LED’s ‘to kill the virus’.

Bescherming tegen bacteriën en virussen is cruciaal voor een veilige en gesteriliseerde werkomgeving. Clean Edge ontwierp een LED-verlichtingsarmatuur om infecties te voorkomen en daardoor het werkrendement te verhogen.

  • Markantoffice bouwt een thuiswerkplek die past in het interieur.

De gezonde werkplek thuis is – ook na de coronatijd – een hulpmiddel dat niet verstorend werkt in de woning. Daarom bedacht Markant een flexibele werkplek die past in de kamer en ook uitnodigt om te bewegen.

  • Darwin heeft een oplossing voor een Smart Building Ecosystem.

Vanuit het oogpunt van efficiency, duurzaamheid, gezondheid en comfort heeft Darwin een oplossing bedacht die integraal de samenhang beoordeelt door gebruik te maken van een centraal slim systeem voor dataverzameling en analyses.

De winnaar van FGNoviteitenprijs 2021

Uit het grote aantal inzendingen zes genomineerden te selecteren is al een ‘force majeur’, laat staan uit zes uitdagende genomineerden één winnaar te kiezen. Het was een boeiend proces, maar er kan er slechts één de winnaar zijn. Uiteindelijk was de jury unaniem van mening de de FGNoviteitenprijs 2021 toegekend wordt aan:-

De winnaar

Clean Edge Lighting met ‘Kill the virus’