Facilitaire logistiek

Facilitaire logistiek

Facilitaire logistiek is het zo efficiënt mogelijk verwerken van producten en het afleveren daarvan. De facilitaire logistiek binnen een organisatie zorgt ervoor dat bepaalde producten en materialen op de juiste tijd en plaats terechtkomen. Hierin vindt vaak een samenwerking plaats met de inkoop en servicedesk binnen de organisatie.


Facilitair

Het is belangrijk goed voor ogen te hebben wat de doelstellingen zijn bij de invulling van de logistiek binnen de organisatie. Wat zijn deze logistieke doelstellingen en sluit dit aan op de bedrijfsstrategie? Het opstellen van een integraal logistiek concept reikt daarvoor goede handvaten toe. De facilitaire dienst zorgt voor de verwerking van alle goederen en de daaraan gerelateerde werkzaamheden zoals: toegangsregeling, ontvangst van goederen, tekenen, beheren en distributie binnen het bedrijf. Ook de externe stroom loopt via de facilitaire dienst, zoals bijvoorbeeld alle soorten afval en het verwerken van de post. Binnen elke organisatie wordt wel gebruik gemaakt van facilitair logistiek. Van het bestellen en het opslaan van toiletpapier tot de aanschaf van kantoorartikelen. Dit kan op veel verschillende manieren worden ingericht.


Op de werkvloer

Facilitaire logistiek is toepasbaar op feitelijk iedere werkvloer. Enkele aandachtspunten:

Kwaliteit

Hoe wordt de kwaliteit van het logistieke werkveld bewaakt en hoe zorg je ervoor dat alle processen zo efficiënt mogelijk verlopen?

Routing

Wat is de routing van het van A naar B brengen van bijvoorbeeld het toiletpapier op de achtste verdieping en de koffie in de koffiecorner op de afdeling sales? Wordt dit dagelijks aangevuld via een opslag in de kelder, of kies je er voor dat op elke verdieping een kleine opslag aanwezig is? En wie bevoorraadt dan deze opslag?

Bedrijfscatering

Is de bedrijfscatering uitbesteed of inbesteed? Loopt deze goederenstroom via de leverende partij of via de facilitaire dienst? Is er opslag nodig? Wie heeft hiertoe toegang? Hoe ziet  zo’n proces eruit? Wie bepaalt wat, wanneer en door wie de goederen vanuit de opslag naar de gebruikende/vragende partij gaat? Welke minimale voorraad moet worden aangehouden? Gebeurt dit beheer digitaal? Wanneer wordt de voorraad aangevuld en door wie?

Post

Waar komt de post binnen? Hoe is de interne distributie geregeld?  Hoe loopt het proces voor verzending van post?

Informatiesysteem

Is een FMIS geschikt voor facilitaire logistiek? Op welke wijzen dan?

Kantoorartikelen

Zijn er kantoorartikelen? Waar bevindt zich de opslag? Hoe is geregeld dat papier bij de printer komt? Schrijfbenodigdheden, et cetera.

Intern transport

Welke goederenstromen zijn er binnen het bedrijf aanwezig? Hoe leg ik alle informatie vast?


Normen, wet- en regelgeving

 ·         ISO20400;  deze norm wordt gebruikt bij het duurzaam inkopen voor een organisatie.
·         NEN-EN 15221-2; niveau van uitbesteden, operationeel en/of op management niveau. Investeringen en prijsstellingen worden hierin behandeld. Organisaties kunnen dit als leidraad gebruiken om contracten mee af te sluiten. 
·         NEN-EN15221-3; is een norm voor de kwaliteit van diensten en producten. 
·         NEN-EN15221-4; hier wordt gebruik van gemaakt om kosten vast te leggen. 
·         NEN-EN15221-5; focust op het indelen en registreren van kosten.