Risicobeheersing

(Uit)gerust beheren

Een calamiteit komt altijd onaangekondigd en onverwachts. Als een brand- of waterschade het bedrijf of de instelling die je beheert overkomt, dan wil je een plan en procedure klaar hebben ligg...

Brandverzekering zonne-energie wordt onbetaalbaar

Zonnepanelen zijn letterlijk en figuurlijk hot in het streven naar duurzaamheid. Ook bedrijfspanden zoals kantoren kunnen met veel beschikbare vierkante meters bijdragen. Het is goed te weten ...

Hoe meet je of de medewerker koortsvrij is?

Het meten van de lichaamstemperatuur kan een goed middel zijn om de veiligheid en gezondheid van werknemers en bezoekers te monitoren. Onafhankelijk van de positie wordt binnen een afstand van...

Heeft u een terugkeerplan?

Gelet op de 1,5m richtlijnen van het RIVM is er een capaciteitstool ontwikkeld waarmee medewerker zich vooraf kunnen aanmelden op een werkplek/vestiging. De beschikbare werkplekken dien je dus...

Waterschade en herstel van materiaal in kantoren

Bij waterschade moet niet te snel worden geconcludeerd dat bepaalde spullen of apparatuur waardeloos zijn geworden. Deskundige hulp kan misschien uitkomst bieden om verloren gewaande goederen ...

De RI&E: van bedreiging tot kans

Het hebben van een RI&E, inclusief plan van aanpak, is een wettelijke verplichting. Voldoen aan de wet is de belangrijkste reden voor veel bedrijven om een RI&E uit te voeren. Dat met ...

Brandveiligheid beter bekeken

Wat is brandveiligheid? En hoe moeten we er als facility manager of gebouwbeheerder mee omgaan? Als we het woord ontleden, gaat het om veiligheid, toegespitst op de situatie brand. Een opvalle...

Brand: risico op schade eenvoudig te beperken

Calamiteiten zoals brand hebben enorme gevolgen voor ziekenhuizen en patiënten. Om dergelijke risico’s te ondervangen, moeten ziekenhuizen niet meer alleen naar patiëntenlogistiek en efficiënt...

Wat moet fm’er met elektrostress?

Een verhoogde blootstelling aan elektromagnetische velden betekent een verhoogde bron van stress voor werknemers. Dit gaat ten koste van de productiviteit en het welzijn op de werkvloer. De im...

Maak risico’s zichtbaar

De kwetsbaarheid van gebouwen wordt pijnlijk duidelijk na een grote brand waarvan bekende voorvoorbeelden zoals de TU Delft. Maar ook bij eerdere calamiteiten zoals de Schipholbrand en de vuur...

Risicobeheersing in theorie en praktijk

Het International Facility Management Programma (IFMP) is een samenwerkingsverband tussen zeven FMopleidingen in Duitsland, Finland, Nederland en Oostenrijk. Aan de twaalfde editie van het pro...

Je ziet het niet en je ruikt het niet

Je ziet het niet en je ruikt het niet. In onze dagelijkse praktijk hebben we dan snel de neiging om er aan toe te voegen dat het dan ook niet bestaat . Degene die zich de vroeger regelmat ig v...

Continuïteit bij grieppandemie

Het laat ste half jaar worden wij overspoeld met berichtgeving over een op handen zijnde (Mexicaanse) grieppandemie. Naast het gepresenteerde schrikbeeld van de hoeveelheid slachtoffers die de...

Plaagdieren en dierplagen: van bestrijding naar preventie

Plaagdieren, knaagdieren en insecten, zijn dragers van pathogenen die ziekten bij mens en dier kunnen veroorzaken. Wanneer ziekteverspreiders in de leef- en werkomgeving van mens en dier worde...

Ontruimingsplannen, nut of noodzaak

Bij de planning van deze bijdrage was niet duidelijk hoe snel de actualiteit het onderwerp zou bevestigen. Afgelopen week brandde het gebouw van de faculteit Bouwkunde – oh ironie! – van de Te...