Projectinrichting

Hout, het logische antwoord

Door de klimaatcrisis gelden in de bouw steeds strengere eisen voor isolatie en duurzaamheid. Een transitie in de bouwsector is dan ook onvermijdelijk. Hout zou wel eens het enige echte antwoo...

De zin en zen van het veranderende kantoorinterieur

Corona heeft ons nog bewuster gemaakt van de omgeving waarin we werken en de werkvloer drastisch veranderd. Maar kantoorinterieuren zijn aan voortdurende veranderingen onderhevig. Wat zijn de ...

Hoe een organisatie coronaproof maken?

Met een Safety Office Concept wordt een inventarisatie van de huidige situatie en een gericht plan van aanpak voor de korte en de lange termijn gemaakt. Hierdoor kan een organisatie met minima...