Parkeersystemen bedrijf

Checklist: Parkeren en de 1,5-meterregel

COVID-19 zorgt ervoor dat met andere ogen gekeken moet worden naar de invulling van het parkeervraagstuk. Hoe wordt er binnen het parkeren vormgegeven aan de 1,5 metermaatschappij? Welke aanpa...