Onderhoud

Uv-vloeronderhoud voor permanente bescherming

Steeds meer facilitair managers stappen over op uv-coatings en -finishes voor het onderhoud van hun vloeren. Deze zijn veel milieuvriendelijker dan traditionele producten. Andere voordelen zij...

Draaien aan de beheerknoppen met GIS

Om als facilitair manager te kunnen draaien aan de beheerknoppen is het essentieel om inzicht te hebben in het beheer en de assets. Bij organisaties met meerdere locaties wordt het vanzelfspre...

90% minder C02 uitstoot door vloer te renoveren

Hoewel de milieueffecten van renoveren in plaats van vervangen van vloeren helder zijn, is er maar weinig onderzoek voorhanden waarin deze positieve effecten worden gekwantificeerd en geverifi...

Checklist voor regelmatige controle van de AED

Is uw AED gereed voor een inzet? Regelmatige controle van de AED wordt vaak vergeten. Door gebrekkige controle kan een AED storingen vertonen en kan de houdbaarheidsdatum van de batterij ...

Maatlat voor onderhoudskundigen

Onderhoud van vastgoed vergt steeds meer specifieke deskundigheid. Maar hoe weet u als gebouweigenaar, beheerder of assetmanager nou wie die specifieke deskundigheid heeft? Samen met toonaan...

Economisch optimale onderhoudsintervallen

Het is belangrijk de optimale mix te vinden tussen de hoeveelheid preventief onderhoud en storingen. Daarbij is het cruciaal de juiste onderhoudsacties te bepalen en deze met de juiste frequen...

Selectie met Maatlaat voor onderhoudskundigen

Voor het onderhoud van uw vastgoed maakt u met regelmaat afspraken met inspecteurs om te beoordelen hoe uw vastgoed erbij staat en welk onderhoud de komende jaren nodig is. Maar hoe weet u wel...

Scholen halen onderhoud naar voren

Scholen halen onderhoudswerk en grote schoonmaakklussen naar voren, nu ze gesloten zijn vanwege het coronavirus. In een lege school is het makkelijk schilderen en het zorgt ervoor dat schoonma...

Mogelijkheden predictive maintenance onvoldoende benut

Machine- en installatieafhankelijke organisaties kunnen niet om de Cloud heen om voorspellend onderhoud te plegen. Cloud maakt het mogelijk om assets op afstand te monitoren en dit is essentie...

Noodzaak permanente voorzieningen onderhoud

Als het om zwarte Piet gaat is het opvallend dat er nooit aandacht is voor het feit dat hij en zijn andere ‘zwarte’ collega’s veel onveilig en smerig werk verrichten en dat Inspectie SZW dit o...

Laat uw licht schijnen over verlichtingsonderhoud

Beheersbaarheid van de kosten, is troef bij facilitair managers. Met langjarige onderhoudscontracten, al dan niet met prestatiecomponent, is een grote mate van voorspelbaarheid mogelijk. Inspa...

Duurzaam beheer en onderhoud

Ruim tweederde van de (klimaat)installaties in gebouwen functioneert niet zoals dat beoogd is. Dat was de harde conclusie van een onderzoek dat TNO en Halmos Adviseurs al in 2006 publiceerde. ...

Lange termijn onderhoudscontracten

Marktpartijen nemen steeds meer verantwoording voor het onderhoud aan gebouwen en infrastructuur. Naast het dagelijks onderhoud (klachten en storingen) gaat het meer en meer ook om het zogenaa...

Zeven adviezen voor prestatiecontract

Prestatiecontracten voor technisch onderhoud zijn in opkomst. Maar niet in alle gevallen leiden ze tot grote vreugde, zeker als ze niet werken zoals ze dat zouden moeten doen. Tijd voor zeven ...

Onderhoud, succes op de lange termijn

Ieder jaar met het opstellen van de onderhoudsbegroting worstelt u met de vraag wie er nu gelijk heeft als het om de budgettering en uitvoering van gebouwonderhoud gaat. De technische beheerde...

Wat win ik bij een goed onderhouden deur?

Uw bedrijfsdeuren moeten optimaal en veilig werken. Of het nu gaat om een deur voor een parkeergarage, industriële productiehal, brandweerkazerne of op- en overslagruimte, goed onderhoud staat...

Professioneel en niet MIS-handelen

Het wordt tegenwoordig allemaal zo gemakkelijk uitgesproken. ‘Even’ schoonmaken, ‘even’ een vlekje wegwerken en ‘even’ een opknapbeurt geven. Maar dan is het wel belangrijk, dat alle belangheb...

Gebouwonderhoud kan veiliger

eilig onderhoud van gebouwen is van levensbelang. Voor diverse onderhoudsbranches die op hoogte aan, op of in een gebouw werken zijn veiligheidsvoorschriften vereist. En terecht. Va lgevaar is...