Noodverlichting

Vluchtwegsignalering met ingang van 2022 te vernieuwen

De vluchtwegsignalering verandert met ingang van 2022: het rennende poppetje van de nooduitgang krijgt dan gezelschap van een rolstoeler. Het nieuwe, groene pictogram moet komen te hangen in p...

Eisen aan luminescerende vluchtrouteaanduiding

Vluchtrouteaanduiding blijkt een onderwerp te zijn waarover veel vragen bestaan. Regelmatig worden vragen gesteld aan welke norm pictogrammen van vluchtrouteaanduiding moeten voldoen. Waar moe...

Inspectie en onderhoud: twee verschillende disciplines

Veel installatie- en onderhoudsbedrijven bieden inspectie en onderhoud van noodverlichting aan. Slechts weinig bedrijven zien het als twee afzonderlijke activiteiten. Toch verschillen de kenni...

Veilig ontruimen begint bij u

Als gebouwbeheerder bent u verantwoordelijk voor de veiligheid van het personeel en de bezoekers. Het veilig ontruimen van een gebouw is belangrijk om te voorkomen dat mensen in een onveilige ...

Volg de pijlen

Bij ontruiming, al dan niet in de vorm van een oefening, blijken mensen eerder via de normale ingang naar buiten te gaan dan via de daarvoor bestemde nooduitgangen. Met de campagne ‘Volg de Pi...

Besparen op beheer noodverlichting

Elk gebouw dat voor publiek toegankelijk is of waarin wordt gewerkt, hoort voorzien te zijn van noodverlichting. Deze wettelijke verplichting komt voort uit het Bouwbesluit , het Gebruiksbeslu...