Informatiebeheer

Datavernietiging ook thuis van belang

Niet alleen onze gezondheid behoeft bescherming, maar ook de persoonsgebonden data van onze zakelijke relaties en medewerkers. Nu er steeds meer thuisgewerkt wordt en het naar uit ziet dat dit...

Niet alle bedrijven voldoen al aan informatieplicht

Lang niet alle bedrijven hebben per 1 juli laten weten welke energiebesparende maatregelen ze nemen. Wel is de laatste tijd het aantal meldingen sterk gestegen. Daarnaast is het niet altijd du...

Weet u zeker dat u een wiki wilt?

Klanten vragen tegenwoordig nogal eens: ‘We willen een informatiesysteem, dus kunnen jullie ons helpen bij het bouwen van een wiki’? Onze wedervragen zijn dan: ‘Wat versta je precies onder een...

Dataverlies dankzij een multifunctional

Alle investeringen in it-security ten spijt, slaan hackers elke dag wel ergens toe of raken gegevens kwijt door verkeerde, onbewuste handelingen. De economische schade is groot. Berekeningen v...

Rfid maakt zorg efficiënter

Facilitair managers in de intramurale gezondheidszorg spelen een grote rol bij de optimale zorg van een cliënt of patiënt. Medische apparatuur en goederen moeten bijvoorbeeld te allen tijde be...

Sluit IWMS aan op uw ambitie?

De toepassing van IWMS binnen organisaties is bijna vanzelfsprekend geworden. Zo vanzelfsprekend dat een bewuste afweging van de managementinformatie die nodig is bij (nieuwe) processen niet a...