In- en outsourcing

HEYDAY Facility Management neemt ArrangeGroup over

HEYDAY Facility Management en ArrangeGroup slaan de handen ineen. Alle activiteiten van ArrangeGroup worden opgenomen in de services op het gebied van integrated facility management, consultan...

Expertsessie Nederlandse aanbestedingspraktijk

De aanbestedingspraktijk in Nederland wordt belemmerd door bureaucratie en obstakels voor ondernemers. Dat werd duidelijk op een bijeenkomst in Den Haag met het ministerie van EZ, met als doel...

Make or buy de keuze voor uitbesteden

Rond 1400 werden kinderen van notabelen uitbesteed aan een min of voedster. Vanaf de 17e eeuw werd het uitbesteden van kinderen meer en meer een gemeengoed onder de gegoede burgerij. “Jacques ...

Inschrijven op aanbestedingen; hoe pak je dat aan?

Aanbestedingen. Een term waar veel mensen liever direct aan voorbijgaan; te moeilijk, te arbeidsintensief, te kostbaar. Maar is dat wel zo? Om te beginnen: aanbestedingen zijn opdrachten di...

Specialist inhuren: zin of onzin?

Op de markt bieden zich steeds meer specialisten aan op allerlei gebied. Soms is het moeilijk om door de bomen het bos te zien. Want wie moet u nu inschakelen en is het inschakelen van special...

Safety and security als prioriteit voor bestuurders

Het – onder regie – uitbesteden van specialistische onderhouds- en inspectietaken aan externe partijen vrijwaart het eigen bestuur en management niet van verantwoordelijkheden bij een calamite...

Outsourcing: merkbaar of niet?

Door de huidige economische omstandigheden is er een trend zichtbaar om facilitaire bedrijfsonderdelen versneld te outsourcen. Een aantal gerenommeerde commerciële bedrijven heeft de afgelopen...

Angst bij uitbesteden documentbeheer

De hoeveelheid informatie op kantoor neemt sinds een aantal jaar enorm toe. Iedere dag kost het meer en meer tijd om bijvoorbeeld documenten te verwerken, op te zoeken, op te slaan en te print...

Leidt uitbesteding tot uitholling van kennis?

Het facilitaire werkveld wordt steeds professioneler. Meer partijen bieden zich aan als partner om facilitaire dienstverlening op een hoger plan te tillen. Het uitbesteden van facilitaire dien...

Uitbesteden, bezint eer ge begint

De wereld is in ontwikkeling en wel in een razende vaart. Denk daarbij aan de invloed van het internet, het wegvallen van grenzen voor het inkopen van producten of diensten, investeringen die ...

Nieuwe wet op aanbesteden: minder regels en procedures

De Bouwfraude veroorzaakte een roep om een wet op aanbesteden. Deze wet moet een codificatie zijn van Europese richtlijnen, maar moet ook aanvullende criteria voor aanbesteding bevatten. Ze ga...

Europees aanbesteden: 1+1 = 3

Sinds het midden van de tachtiger jaren kennen we in Europa de Europese aanbestedingswetgeving. Deze is in het leven geroepen omdat de Europese Gemeenschap vond dat de overheid op het gebied v...

Een facilitaire productieorganisatie

De facilitaire bedrijven van de ministeries van BZK en Justitie, en in 2010 ook die van VWS en OC&W, vormen één facilitaire productieorganisatie. Ministeries ontwikkelen zich daarmee van p...

Servicedesk is meer dan ‘klaagmuur’

Outsourcing is nog altijd populair bij veel organisaties. Ook bij het onderhoud van gebouwen komt het uitbesteden van werkzaamheden opzetten. Bijvoorbeeld van het klachtenonderhoud. Naarmate h...

In- en outsourcing fm

Wanneer uitbesteding van facilitaire diensten plaatsvindt, verloopt het dan volgens het boekje? Komt de praktijk van het in- en outsourcen van facilitaire diensten overeen met wat in de vaklit...